×

We willen graag weten wat je van dit artikel vindt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Je bijdrage wordt volledig anoniem verwerkt. Bedankt!

Ik wil nu niet meedoen.
zaterdag 30 mei 2009 | 130x bekeken | Leestijd: 2 minuten

Wijs met moderne media

De Thorbecke Scholengemeenschap in Zwolle heeft een programma opgezet dat leerlingen beelden kritisch laat bekijken en analyseren. Doel is de mediawijsheid van jongeren te vergroten via een innovatief schoolvak.

Organisatie: Thorbecke Scholengemeenschap Zwolle i.s.m. Stichting Leerplanontwikkeling (SLO), TNO, Nederlands Instituut voor Filmeducatie, Historisch Centrum Overijssel, De Muzerie, Stichting Weet wat je ziet, Kenniscentrum Mediapedagogiek/NHL

Website: www.thorbecke-zwolle.nl/kiesthorbecke/plusprofielen/media.php en www.thorbecke-zwolle.nl

Contactpersoon: Dr. H.W. (Wim) Hilberdink

Doelgroep: civil society, jongeren, leerkrachten/docenten, media professionals

Programmalijn: empowerment, informatie en strategische vaardigheden, innovatie, mediavaardigheden en -bewustzijn, participatie en productie, praktische vaardigheden, stimuleren activeren participatie, verantwoord gebruik en veiligheid.

M.i.v. cursusjaar 2008-2009 biedt de Thorbecke Scholengemeenschap te Zwolle – als keuzetraject voor leerlingen – een innovatief schoolvak aan: Moderne Media. De school wil hiermee inspelen op veranderingen in de wereld, waarin de schoolgaande jeugd opgroeit: een fundamenteel gemedialiseerde wereld, waarin grote hoeveelheden beelden en geluiden via iPods, televisie, film, internet en uitgaansleven over hen wordt uitgestort.

Dit nieuwe vak beoogt jongeren te leren op een verantwoorde, assertieve en intelligente manier met (nieuwe) media om te gaan, waarbij de nadruk ligt op het beschermen van burgers/jongeren tegen negatieve invloeden van media (receptief) en het goed kunnen gebruiken van de mogelijkheden van media (productief). Jongeren wordt bovendien de gelegenheid geboden hun (creatieve) talenten op het brede mediagebied te ontdekken en verder te ontwikkelen.

Vertrekpunt is, dat mediawijsheid op vrijwel geen enkele vo-school deel uitmaakt van het curriculum. De doelgroep betreft dan ook leerlingen mavo/havo/atheneum (klassen 1-6 (leeftijd 12-18 jaar)), die via dit schoolvak worden opgeleid tot kritische jongeren/burgers, die op veilige, bewuste, actieve en strategisch verantwoorde wijze omgaan met zoveel mogelijk vormen van (nieuwe) media.

De trajectdoelstellingen zijn in het kort:

  • Vergroten van mediawijsheid van jongeren via een innovatief schoolvak
  • Aanbieden van media-educatie in een contextrijke/realistische leeromgeving
  • Gebruikmaken van buitenschoolse contacten/expertise teneinde de kwaliteit van de leerlijn te verhogen

Ambitie van de school is om Moderne Media de komende jaren (verder) te ontwikkelen en implementeren tot een volwaardig eindexamenvak op de niveaus vwo, havo en mavo. Dat doen we voor het vakonderdeel Mediageletterdheid/Mediawijsheid (het “theoretische fundament” van het vak) in samenwerking met de SLO (Enschede) en scholen in Den Haag, Heerlen, Koudum en Etten-Leur. Ook werken we onder meer samen met: het Kenniscentrum Mediapedagogiek (NHL), met prof.dr. Anneke Smelik (Radboud Universiteit), de Stichting Bibliotheek Zwolle, het Nederlands Instituut voor Filmeducatie, het Historisch Centrum Overijssel, het Deltion College (mbo), Teleac/NOT en (waarschijnlijk:) met TNO.

Project: Vóór de vrede. Zwolle ’40-’45, de keuze van scholieren
Leerlingen van de Thorbecke Scholengemeenschap hebben een educatieve tentoonstelling gemaakt over de Tweede Wereldoorlog in Zwolle. Het is een voorbeeld van een vakoverstijgend project (Moderne Media/Mediawijsheid, Wetenschapsoriëntatie en geschiedenis) i.s.m. het Historisch Centrum Overijssel en is ook te beschouwen als één van de educatieve ‘projectresultaten’ in het kader van de Regeling 2009.

Gerelateerde informatie
Bekijk het filmpje op Leraar24
Bekijk het filmpje van het Jeugdjournaal

Bijlagen
brochure TSG Moderne Media nov 2008.pdf

Laat een reactie achter

Reacties die geplaatst worden zonder in te loggen, worden eerst goedgekeurd door de redactie.