×

We willen graag weten wat je van dit artikel vindt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Je bijdrage wordt volledig anoniem verwerkt. Bedankt!

Ik wil nu niet meedoen.
woensdag 25 september 2013 | 26x bekeken | Leestijd: 5 minuten

Verslag Inspiratiemiddag Programmaregeling Kijk op Media

‘Je moet jongeren gewoon iets goeds bieden. En dat geldt natuurlijk ook voor de projectvoorstellen die straks naar SNS REAAL Fonds gaan.’

Dat is de eenduidige conclusie van de inspiratiemiddag die op 20 september 2013 in het kader van de Programmaregeling Kijk op Media plaatsvond. De grote theaterzaal van Beeld en Geluid zat op deze vrijdagmiddag afgeladen vol met enthousiaste toehoorders. Uit het hele land waren ontwikkelaars en uitgevers van mediaproducten, docenten voortgezet onderwijs, vertegenwoordigers van bibliotheken en andere geïnteresseerden afgekomen op de uitnodiging van SNS REAAL Fonds, Mediawijzer.net en Beeld en Geluid voor het bijwonen van deze inspiratiemiddag. De meeste aanwezigen hebben ook daadwerkelijk de intentie om mee te dingen naar de interessante subsidie van maximaal €50.000 per project.

Inspiratiemiddag Kijk op Media

Welkom door Jan Müller [Beeld en Geluid]

Jongeren werking media laten ontdekken
Na het welkomstwoord van moderator Rindert de Groot en directeur Beeld en Geluid Jan Muller licht Marie Hélène Cornips, directeur van SNS REAAL Fonds, de regeling toe. Met de programmaregeling Kijk op Media geeft SNS REAAL Fonds een extra prikkel aan projecten waarin de werking van media wordt ontdekt door jongeren tussen de 12 en 15 jaar. De regeling staat open voor projecten waarin jongeren in de praktijk leren over media of ervaring opdoen met media en ook hun eigen mediagedrag onder de loep nemen. De mediawijsheidsprojecten kunnen binnen school ingezet worden en dienen in dat geval aan te sluiten bij het curriculum, ofwel hebben een educatief karakter en bereiken de doelgroep 12-15 jaar naschools. Deze leeftijdscategorie is bindend. De projecten moeten starten in 2014. Inzending van projectvoorstellen is mogelijk tot 31 oktober 2013.

Zelf regie nemen bij omgaan met media
De programmaregeling Kijk op Media komt voort uit de ambitie van het fonds om op proactieve wijze jongeren mediawijs te maken. Het is de eerste landelijke regeling binnen de pijler Jongeren en maatschappij van het fonds. Het SNS REAAL Fonds hoopt op mooie projecten, die voldoen aan de criteria. In totaal stelt het fonds € 400.000 beschikbaar voor vijf tot acht projecten.

Kijk op media

Mary Berkhout over de medialisering van de samenleving

Na deze concrete toelichting is het de beurt aan Mary Berkhout, programmamanager van Mediawijzer.net, partner van SNS REAAL Fonds in deze programmaregeling. “Door de medialisering van onze samenleving is mediawijsheid continu in beweging. De ontwikkelingen gaan krankzinnig snel en beslaan alle aspecten van ons leven”, schetst Berkhout. Ze is van mening dat je in onze participatiesamenleving als mens niet alleen moet participeren, maar ook de regie moet nemen, als het gaat om het omgaan met en gebruiken van media.

Met haar organisatie Mediawijzer.net wil Berkhout ervoor zorgen dat jongeren niet alleen media gebruiken, maar ook voldoende kritische bagage krijgen, “zodat ze”, aldus Berkhout “zelfredzaam worden en zelf bepalen wat ze wel en niet doen en gebruiken.”

Berkhout is van mening dat mediawijsheid jongeren mede klaarstoomt voor de nieuwe samenleving. Ze adviseert ontwikkelaars van Kijk op Media-projecten te focussen op talentontwikkeling bij jongeren. Een positieve insteek heeft haar voorkeur. Europees onderzoek laat immers zien dat Nederlandse kinderen en jongeren weinig schade oplopen als gevolg van mediagebruik. Ook vindt ze duurzaamheid en een groot bereik van belang en adviseert ze samen te werken binnen het Mediawijzernetwerk en het Mediawijsheid Competentiemodel toe te passen.

Technologie middel om doel te dienen
Keynote van de inspiratiemiddag wordt verzorgd door Ernst Jan Pfauth, uitgever van de Correspondent, het initiatief waar journalisten en auteurs zonder de waan van de dag en zonder advertenties kunnen schrijven over wat zij belangrijk vinden. Pfauth is gevraagd om zijn visie te geven op jongeren en onze gemedialiseerde samenleving. Het voormalig hoofd internet van NRC en fervent blogger legt de aanwezigen eerst een keuze voor. Stuur je je kinderen met een gerust hart naar een Steve Jobs School of een traditionele school zonder enige inbreng van IT? Het is niet verwonderlijk dat een ruime meerderheid van de aanwezigen voor de Steve Jobs School kiest. Verbazingwekkend is wel dat dezelfde vraag, voorgelegd aan ouders in Sillicon Valley, een geheel ander beeld geeft. Daar kiest driekwart van de ouders voor een traditionele school zonder IT.

“De ware technofiel omarmt niet meteen elke technologie. Dat zou zijn als een topkok die alles eet. De ware technofiel is kritisch en wil zijn keuzes zelf in de hand houden”, aldus Pfauth.

Hij geeft de aanwezigen mee om goed na te denken over het doel dat je voor ogen hebt met het in te dienen mediaproject. “Zoals een topkok kritisch is met eten, zo moet een technoloog kritisch omgaan met technologie. Technologie is een middel om je doel te dienen.” Pfauth ziet dus duidelijk een dienende rol voor technologie weggelegd en geen leidende. Zijn boodschap is dan ook: “Beoordeel technologie op het nut, waarmee je je eigen doelen kunt bereiken.” Pfauth kan zich overigens voorstellen dat de programmaregeling Kijk op Media ook een project honoreert, dat helemaal geen gebruik maakt van technologie.

Videoverslag van de inspiratiemiddag Kijk op Media

Inspiratie en tips
In vijf inspirerende deelsessies, verzorgd door vertegenwoordigers van organisaties uit de onderwijswereld, het bedrijfsleven en de creatieve sector, krijgen de deelnemers antwoorden op vragen als ‘Hoe zet je je product/dienst af in het onderwijs en hoe vergroot je de scope van het project?’, ‘Hoe leren jongeren over, met en door middel van media?’, ‘Wat doet beeld met jongeren en wat doen jongeren met beeld?’, ‘Wanneer is een game educatief en boeiend voor jongeren?’ en ‘Hoe bereik je pubers buitenschools?’. Lees hier een uitgebreid verslag over de verschillende deelsessies.

kijk op media

Deelsessie door De frisse blik – Mirna Ligthart & Lucas Westerbeek

SNS REAAL Fonds verwacht dat er, zeker met alle tips en adviezen die tijdens de inspiratiemiddag zijn gegeven, veel mooie projecten worden ingediend. Dat kunnen projecten zijn die hun werkzaamheid in de praktijk al hebben bewezen en nu op grotere schaal uitgevoerd kunnen worden. Ook kan het gaan om nieuw te starten projecten, bij voorkeur gebaseerd op een bestaande methode. Eind november wordt bekendgemaakt welke projecten gesubsidieerd zullen gaan worden.

Voor meer informatie en/of vragen kun je contact opnemen met Job Rijneveld, projectadviseur, via job.rijneveld@snsreaalfonds.nl.

Bekijk hier de foto’s die zijn gemaakt tijdens de inspiratiemiddag bij Beeld en Geluid.

Laat een reactie achter

Reacties die geplaatst worden zonder in te loggen, worden eerst goedgekeurd door de redactie.