×

We willen graag weten wat je van dit artikel vindt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Je bijdrage wordt volledig anoniem verwerkt. Bedankt!

Ik wil nu niet meedoen.
maandag 4 maart 2013 | 16x bekeken | Leestijd: 2 minuten

Verdubbeling aantal digitaal gepeste basisscholieren

Het aantal scholieren in het basisonderwijs dat digitaal wordt gepest is in de afgelopen 4 jaar verdubbeld van 9% naar 18%. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau School & Innovatie Groep. Het onderzoek werd uitgevoerd onder ongeveer 10.000 leerlingen in de groepen 5 tot en met 8 van bijna 100 scholen.

Verklaring stijging pestgedrag
De stijging komt volgens de onderzoekers mede door de opkomst van sociale media en programma’s zoals Whatsapp. Ook moet worden aangetekend dat vorig jaar uitgebreider is gevraagd naar digitaal pesten, juist vanwege de nieuwe mogelijkheden die er zijn om iemand te pesten.

Resultaten onderzoek
De opvallendste resultaten uit het onderzoek:

 • In 2008 gaf nog 8% van de basisscholieren aan dagelijks of wekelijks te worden gepest. Vorig jaar was dat 9%.
 • Het aantal kinderen dat zelf pest is gedaald. In 2008 zei nog 3,8% regelmatig anderen te pesten, vorig jaar was dat 2,7%. De onderzoekers concluderen dat er dus minder pesters zijn die meer slachtoffers maken.
 • Op het schoolplein wordt nog altijd het meest gepest, gevolgd door het eigen klaslokaal en daarna, na schooltijd, in de buurt van de school.
 • Pesten gebeurt niet vaak met lichamelijk geweld, maar vooral verbaal en mentaal. De slachtoffers geven aan dat ze de schuld krijgen van iets dat ze niet hebben gedaan, dat ze worden uitgescholden en dat over hen wordt geroddeld.
 • 21% van de gepeste kinderen voelt zich bedreigd.
 • Circa 50% loopt weg als hij of zij wordt gepest.
 • 39% van de gepeste leerlingen stapt naar de leerkracht of een andere volwassene.
 • Een ruime meerderheid van de kinderen voelt zich in en rondom de school veilig. Gepeste kinderen voelen zich minder vaak veilig. Opvallend genoeg geldt dat ook voor de kinderen die pesten.

Lesmateriaal tegen online pesten
Ben je zelf leerkracht in het basisonderwijs en zoek je een manier om pestgedrag bespreekbaar te maken? Hier vind je een aantal tips:

 • Het gratis lespakket Diploma Veilig Internet wijdt een apart hoofdstuk aan online pesten. De bewustwording over eerlijkheid en normen en waarden online loopt als een rode draad door het lespakket. Het lespakket wordt vergezeld door een online pestenquête. Hiermee kom je snel tot inzicht van het pestgedrag waar je leerlingen mee te maken hebben. Diploma Veilig Internet is beschikbaar voor leerlingen van groep 5/6 en groep 7/8.
 • Op WatNou? Mediawijsheid is een website voor leerkrachten en leerlingen van het basisonderwijs. Op de site vind je onder andere tips en video’s.
 • Met Kids in actie tegen pesten gaan de kinderen in een project van 6 weken in de klas en thuis aan de slag met opdrachten en groepsgesprekken. Ze gaan zelf op onderzoek uit en houden al hun bevindingen wekelijks bij in een persoonlijk “expert-logboek”. Door de groepsgesprekken leren de kinderen van elkaar wat er allemaal wel en niet mag online, wat de gevolgen zijn van online pesterijen, maar vooral ook wat er allemaal leuk is online! Op een positieve manier de online wereld benaderen, daar gaat het om.
 • Op Mediawijsheid.nl vind je meer informatie over het aanpakken van online pesten.

Laat een reactie achter

Reacties die geplaatst worden zonder in te loggen, worden eerst goedgekeurd door de redactie.