×

We willen graag weten wat je van dit artikel vindt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Je bijdrage wordt volledig anoniem verwerkt. Bedankt!

Ik wil nu niet meedoen.
woensdag 2 februari 2011 | 975x bekeken | Leestijd: 2 minuten

Veilig internet voor mensen met een verstandelijke beperking

Het gebruik van internet kan een enorme meerwaarde hebben in het leven van iemand met een verstandelijke beperking. Veel ouders en begeleiders stimuleren hun kinderen en cliënten dan ook om er gebruik van te maken. Volgens Remco Pijpers (directeur van Stichting Mijn Kind Online) kleven er ook risico’s aan.

Ontbreken van inzicht
Pijpers zegt er het volgende over: “Cijfers hebben we niet, maar verhalen uit de praktijk wijzen uit dat deze kwetsbare kinderen meer dan gemiddeld risico’s lopen op internet. Ze missen vaak het inzicht om online sociale boodschappen op waarde te schatten en trappen daardoor sneller in de digitale val dan ‘gewone’ kinderen. Ze zijn vatbaar voor misbruik, maar veroorzaken ook leed doordat ze zich niet goed in een ander kunnen inleven en de gevolgen van hun daden niet overzien.”

Bewust internetgebruik
En dit geldt niet alleen voor kinderen, alle mensen met een verstandelijke beperking lijken meer dan gemiddeld risico te lopen. Dit is geen reden om het niet te gebruiken en ook geen reden om bang te worden. Het is een reden om meer dan gemiddeld bewust om te gaan met het internetgebruik van je kind of cliënt. Maar hoe doe je dat?

Eerste stappen
Op bovenstaande vraag is geen pasklaar antwoord. Dé persoon met een verstandelijke beperking bestaat niet en ook dé begeleider bestaat niet. Iedere woonsituatie is anders, instellingen gaan verschillend om met internetgebruik. Maar belangrijk zijn een aantal factoren. Sta open voor wat iemand doet op het internet en stel er vragen over. Zorg dat zowel de begeleider als de cliënt weet waar ze terecht kunnen bij problemen. Dat is een eerste stap. Vervolgens is het belangrijk dat begeleiders en leidinggevenden weten waar ze terecht kunnen voor voorlichtingsmateriaal. Er is nog niet zoveel materiaal dat toegespitst is op mensen met een verstandelijke beperking en hun begeleiders. Het materiaal dat er is blijft vaak binnen instellingen. Blik op media heeft voorlichtingsmaterialen verzameld en stelt dit gratis beschikbaar op haar site.

Wat is er al wel?
Hieronder staat een overzicht van relevante websites met informatie over mediagebruik door mensen met een verstandelijke beperking.

  • Esocialwork.eu – Een website met informatie voor sociaal-agogisch werkers
  • Blikopmedia.nl – Bij Blik op media kun je terecht voor voorlichting, workshops, gastcolleges en algemene vragen over internet en mensen met een verstandelijke beperking. Op de site is veel informatie te vinden over dit thema.
  • VGN Kennisportal – Op de kennisportal voor de gehandicaptenzorg is een community waar begeleiders en ouders van mensen met een verstandelijke beperking kennis en ervaringen kunnen delen over het internetgebruik van hun kinderen/cliënten.
  • Vg20.nl – In april 2010 werd een seminar georganiseerd over het gebruik van internet door mensen met een verstandelijke beperking en Verstandelijk Gehandicaptenzorg 2.0.

Wat komt er nog?

  • Mediaopvoeding.nl – Dit is de online vraagbaak voor vragen over media. Speciaal voor ouders, leraren en professionele opvoeders (een project gefinancierd door Mediawijzer.net).
  • Ict inclusief – Dit is een project met als centrale onderzoeksvraag: “Welke didactische en methodische aspecten dragen bij tot het verwerven van onderliggende (technische) instrumentele en procedurele vaardigheden, nodig voor het ontwikkelen van ICT-competenties bij personen met een verstandelijke beperking?

Laat een reactie achter

Reacties die geplaatst worden zonder in te loggen, worden eerst goedgekeurd door de redactie.