Week van de Mediawijsheid

De Week van de Mediawijsheid is een initiatief van Mediawijzer.net om aandacht te vragen voor het belang van mediawijsheid voor kinderen, ouders, leerkrachten en professionals. De campagneweek wordt elk jaar georganiseerd en is met name zichtbaar in basisscholen en lokale bibliotheken. Dit jaar vindt alweer de negende editie plaats.

Thema 2018: ‘Heb jij het onder de duim?’

Tijdens de komende Week van de Mediawijsheid (16 t/m 23 november 2018) richten we ons op iedereen die wel een helpende hand kan gebruiken. We onderzoeken waaraan je vandaag de dag moet voldoen om jezelf ‘mediawijs’ te noemen en stellen jong en oud de vraag: ‘Heb jij het onder de duim?’

Onze duim is in tijden niet zo machtig geweest. Met een click, scroll of swipe verschaft ‘ie ons toegang tot een wereld aan informatie en mogelijkheden. Maar de ene duim is de andere niet, en lang niet iedereen is er even handig mee. Dat is een groeiend probleem. Want of het nu gaat om het doen van je bankzaken, het zoeken of delen van informatie, het vinden van een baan of het regelen van je privacyinstellingen: het wordt steeds belangrijker om een bepaalde mate van mediawijsheid in de vingers te hebben.

De populaire NOS Jeugdjournaal presentator Lucas van de Meerendonk verbindt zich dit jaar als ambassadeur aan de campagne.

Kijk voor alle informatie, activiteiten en tips op www.weekvandemediawijsheid.nl.

Wie werken er mee aan de Week van de Mediawijsheid?

De Week van de Mediawijsheid is een jaarlijks terugkerende publiekscampagne en een initiatief van Mediawijzer.net, het Nederlands netwerk voor mediawijsheid. Mediawijzer.net wordt aangestuurd door vijf toonaangevende organisaties op het gebied van mediawijsheid: ECP | Platform voor de InformatieSamenleving, Kennisnet, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, NPO en de Koninklijke Bibliotheek. Daarnaast werken ook veel media en netwerkpartners vanuit hun eigen expertise mee aan de Week van de Mediawijsheid als mediapartner of ambassadeur.

Ook als netwerkpartner kun je een steentje bijdragen aan de Week van de Mediawijsheid en MediaMasters. Kijk daarvoor op de campagnewebsite. Is jouw organisatie nog geen netwerkpartner van Mediawijzer.net? Meld je dan hier aan.

Serious game MediaMasters

MediaMasters is een serious game over mediawijsheid, speciaal voor groep 7 en 8. Spelenderwijs maken leerlingen kennis met de kansen en de gevaren van (digitale) media. Zowel in de klas als thuis gaan leerlingen aan de slag met onderwerpen als sociale media, reclame, informatievaardigheden, programmeren, games, cyberpesten, vloggen, beeldvorming, virtual reality en online gedrag. MediaMasters kan het hele schooljaar worden gespeeld, met het hoogtepunt tijdens de Week van de Mediawijsheid. De game groeit nog steeds in populariteit: in 2017 waren er maar liefst 165.000 leerlingen in meer dan 6.000 klassen aangemeld. MediaMasters is er ook voor het speciaal onderwijs. Kijk voor meer informatie op www.mediamasters.nl.

Eerdere edities van de Week van de Mediawijsheid

De Week van de Mediawijsheid 2017 ging over Generatie Media: samen mediawijs. Voor de generatie jongeren die nu opgroeit, is de aanwezigheid van internet en digitale media vanzelfsprekend. Veel van de vaardigheden die nodig zijn om goed met deze media om te kunnen gaan, doen ze dan ook als vanzelf op. In hun vrije tijd: alleen of met leeftijdsgenootjes. Deze generatie kijkt vaak met veel zelfvertrouwen naar het eigen mediagedrag.

Maar handig met media, maakt nog niet mediawijs. Mediawijsheid gaat tenslotte verder dan een verzameling vaardigheden – dan dingen kunnen. Wie mediawijs is, weet bijvoorbeeld óók hoe je media slim en creatief kan inzetten om je doelen te bereiken. Of hoe je de valkuilen die nu eenmaal bij de gemedialiseerde samenleving komen kijken het beste kunt omzeilen. En de hiervoor benodigde stappen, die zet je niet als vanzelf. Die zet je bewust én samen: met leeftijdsgenootjes, maar ook met ouders en docenten.

En dat is lang niet eenvoudig. Bijvoorbeeld omdat veel scholen nog niet op structurele wijze aandacht aan mediawijsheid besteden. Of omdat ouders en docenten zich te veel beperken tot het opleggen van regels en het wijzen op risico’s – en soms niet goed weten welke mediawijze lessen ze op basis van hun eigen ervaringen en inzichten nog méér te bieden hebben.

Tijdens de Week van de Mediawijsheid 2017 gingen ouders, docenten en jongeren met elkaar het gesprek aan over mediawijsheid en leerden ze van elkaar. Zodat de generatie die nu opgroeit de stap kan gaan zetten van ‘Generatie Media’ naar ‘Generatie Mediawijs’.

Met onder andere het nieuwe Mediawijsheid Debat, meer dan 165.000 aangemelde leerlingen voor de MediaMasters Game en zo’n 130 activiteiten in het land was het een geslaagde campagne.

» Bekijk de hoogtepunten in het uitgebreide verslag