Zo gebruik je de MediaDiamant als professional

44% van de ouders maakt zich weleens zorgen over het mediagebruik van hun opgroeiende kinderen. Bijna net zoveel ouders zouden graag hulp krijgen bij de mediaopvoeding. Daarom is de MediaDiamant in het leven geroepen: een handige wegwijzer met tips voor opvoeders en professionals om kinderen van 0 t/m 18 jaar mediawijs op te laten groeien.

Wil jouw organisatie opvoeders of andere (opvoed)professionals helpen om meer grip te krijgen op mediaopvoeding? De MediaDiamant is een praktische conversatiestarter, die focust op de kansen die media bieden. Zet hem op tafel tijdens een oudergesprek, gebruik hem tijdens een activiteit of bedenk een geheel eigen toepassing.

Gebruikt jouw organisatie de MediaDiamant al? Klik hier om de MediaDiamant te printen en vouwen.

Download de MediaDiamant
Image

Download de nieuwe MediaDiamant brochures

Handig: kleurige brochures in vier leeftijdscategorieën:

Inspiratie: zo zetten deze professionals de MediaDiamant in

En jouw organisatie?

De MediaDiamant is bedoeld als handvat, anker of grondslag voor het netwerk van Mediawijzer.net. Netwerkpartners en (opvoed-)professionals zijn vrij om de MediaDiamant te delen, verder uit te bouwen en/of deze door te ontwikkelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Het gebruik ter ondersteuning van eigen activiteiten
  • Het delen via je eigen kanalen
  • Het wijzen van ouders op mediawijsheid.nl/MediaDiamant, bijvoorbeeld via een ouder- of informatieavond
  • Ter inspiratie bij het ontwikkelen van producten en diensten rondom mediaopvoeding (brochures, programma’s voor ouderavonden etc.)
  • Het inzichtelijk maken van beschikbare kennis ter ondersteuning bij mediaopvoeding
  • Het ontwikkelen van eenvoudige meetinstrumenten rondom mediaopvoeding
  • Het maken van conversatiestarters waarmee ouders het gesprek met hun kind over media op gang kunnen brengen

De vijf kanten van de MediaDiamant

De MediaDiamant belicht de vijf pijlers van mediaopvoeding: het hebben van plezier, het maken van goede afspraken over veiligheid, het kiezen van goede inhoud, samen met media bezig zijn en het vinden van een goede balans.

Voor opvoeders is aanvullende informatie te vinden op mediawijsheid.nl/mediadiamant. Daar staan praktische tips en informatie per leeftijdsgroep. Opvoeders kunnen deze naar eigen inzicht toepassen, afhankelijk van hun opvoedstijl en gezinssituatie.

Kijk voor meer achtergrondinformatie over het ontstaan van de MediaDiamant onderaan deze pagina.


Bijna alle ouders laten hun kind digitale media gebruiken vanwege het plezier (95%) en vanwege het leerzame aspect (72%). De focus in mediaopvoeding verschuift. Van controleren en begrenzen zien we een verschuiving richting de positieve kanten: het genieten, ontspannen, leren, contact onderhouden en zelf maken van media (GGD Kennemerland, 2016). Naast het consumeren van media, gebruiken kinderen en jongeren media ook creatief; ze uiten zich via apps, websites, vlogs, blogs en filmpjes.

Tips

  • “Zou mijn kind niet eigenlijk iets anders moeten doen?” Ouders voelen zich al snel schuldig als hun kind op een scherm bezig is. Maar zolang kinderen ook nog andere activiteiten ondernemen buiten het scherm, is er niets mis mee om te genieten van de mogelijkheden die media bieden, het plezier en de ontspanning. Dit doen wij als volwassenen tenslotte ook.
  • Als ouders de leuke kanten van media kunnen zien, is het vaak ook makkelijker om aansluiting te vinden bij hun kind. Kinderen merken dan dat ouders er positief tegenover staan, en zullen eerder geneigd zijn om te vertellen over hun eigen mediagebruik: over wat ze kijken, maken en spelen.
  • Online of offline, dat verschil is bijna niet meer te maken. Media zijn overal. Er zijn ook steeds meer leuke mogelijkheden om wat er op een scherm gebeurt te verbinden met de buitenwereld. Denk bijvoorbeeld aan je eigen digitale kook- of fotoboek maken, de voortgang van je groentetuin bijhouden, of een speurtocht maken of doen; het kan allemaal met apps. Ook kunnen kinderen figuren uit een app of game natekenen of knutselen met ‘echte’ materialen. Kijk samen met ouders wat er allemaal mogelijk is.

Handige bronnen

Op de website van Kennisnet staat een folder met creatieve apps en sites voor kinderen van 7-12 jaar

Mediawijzer.net Challenge 2017

Met de Mediawijzer.net Challenge 2017 is het netwerk uitgedaagd om effectieve en duurzame toepassingen te bedenken voor de MediaDiamant.

Deel van de Challenge was de Design like a Startup dag, waar de teams de jury moesten overtuigen met een eerste pitch. De Stuurgroep van Mediawijzer.net honoreerde twee projecten. Zij sleepten een mooie stimuleringsbijdrage in de wacht.

» Bekijk hier de gehonoreerde projecten

Webinar voor professionals

Om professionals inzicht te geven in het gebruik van de MediaDiamant in de praktijk organiseerde Mediawijzer.net een webinar. Sipke Jan Bousema (producer en presentator) sprak met Krista Okma (opvoeddeskundige), Evelyn Verburgh (mediacoach) en Linda van Aken (moeder en blogger) over het model. Hoe zet je de MediaDiamant in voor kinderen van 0-6 jaar?

» Bekijk hier de samenvatting of de hele uitzending terug


Toolbox NJi

De MediaDiamant is een aanvulling op de Toolbox Mediaopvoeding van het Nederlands Jeugdinstituut. De toolbox voorziet opvoedprofessionals in uitgebreide informatie over het mediagebruik van kinderen in verschillende leeftijdsfasen en geeft praktische tips.

» Download de Toolbox

Digi ABCD voor ukkies

Het Digi ABCD voor ukkies biedt ouders en opvoeders concrete tips om kinderen van 0-6 jaar te begeleiden in de digitale wereld. Deze tool werd gelanceerd tijdens de Media Ukkie Dagen 2018 en is gebaseerd op de MediaDiamant en het Mediawijsheid Competentiemodel.

» Download het Digi ABCD voor ukkies

Meer informatie