Zo gebruik je de MediaDiamant als professional

44% van de ouders maakt zich weleens zorgen over het mediagebruik van hun opgroeiende kinderen. Bijna net zoveel ouders zouden graag hulp krijgen bij de mediaopvoeding. Daarom is de MediaDiamant in het leven geroepen: een handige wegwijzer met tips voor opvoeders en professionals om kinderen van 0 t/m 18 jaar mediawijs op te laten groeien.

Wil jouw organisatie opvoeders of andere (opvoed)professionals helpen om meer grip te krijgen op mediaopvoeding? De MediaDiamant is een praktische conversatiestarter, die focust op de kansen die media bieden. Zet hem op tafel tijdens een oudergesprek, gebruik hem tijdens een activiteit of bedenk een geheel eigen toepassing. Of deel de brochures uit met handige tips voor thuis.

Op deze pagina vind je materialen, informatie en inspiratie voor het inzetten van de MediaDiamant.

Download de MediaDiamant

Download of bestel de MediaDiamant

Hoe gebruikt jouw organisatie de MediaDiamant? Het knipvel maakt het mogelijk om de diamant te vouwen en te gebruiken als gesprekstool. Daarnaast kunnen de brochures worden uitgedeeld, met concrete informatie voor ouders en opvoeders.

De MediaDiamant-brochures en knipvellen zijn online te bestellen in pakketten van 25 stuks. De verzendkosten zijn €8,95 excl. BTW.

Vragen over de materialen? Stuur een mail naar info@mediawijzer.net

Download de MediaDiamant-brochures, in de leeftijdsgroepen:

MediaDiamant 0-5 jaar
MediaDiamant 6-8 jaar
MediaDiamant 9-12 jaar
MediaDiamant 13-18 jaar

Download het knipvel

Download het knipvel om de MediaDiamant te printen en vouwen.

Ouders en opvoeders vinden aanvullende informatie bij de MediaDiamant op mediawijsheid.nl/mediadiamant


Inspiratie: zo zetten deze professionals de MediaDiamant in

En jouw organisatie?

De MediaDiamant is bedoeld als handvat, anker of grondslag voor partners van Netwerk Mediawijsheid. Netwerkpartners en (opvoed-)professionals zijn vrij om de MediaDiamant te delen, verder uit te bouwen en/of deze door te ontwikkelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Het gebruik ter ondersteuning van eigen activiteiten
  • Het delen via je eigen kanalen
  • Het wijzen van ouders op mediawijsheid.nl/MediaDiamant, bijvoorbeeld via een ouder- of informatieavond
  • Ter inspiratie bij het ontwikkelen van producten en diensten rondom mediaopvoeding (brochures, programma’s voor ouderavonden etc.)
  • Het inzichtelijk maken van beschikbare kennis ter ondersteuning bij mediaopvoeding
  • Het ontwikkelen van eenvoudige meetinstrumenten rondom mediaopvoeding
  • Het maken van conversatiestarters waarmee ouders het gesprek met hun kind over media op gang kunnen brengen

De vijf kanten van de MediaDiamant

De MediaDiamant belicht de vijf pijlers van mediaopvoeding: het hebben van plezier, het maken van goede afspraken over veiligheid, het kiezen van goede inhoud, samen met media bezig zijn en het vinden van een goede balans.

Voor opvoeders is aanvullende informatie te vinden op mediawijsheid.nl/mediadiamant. Daar staan praktische tips en informatie per leeftijdsgroep. Opvoeders kunnen deze naar eigen inzicht toepassen, afhankelijk van hun opvoedstijl en gezinssituatie.

Kijk voor meer achtergrondinformatie over het ontstaan van de MediaDiamant onderaan deze pagina.


Challenge 2019

Met de Challenge Nederland Mediawijs 2019 werden (nieuwe) netwerkpartners uitgedaagd om in samenwerking een speelse en effectieve toepassing van de MediaDiamant te ontwikkelen, speciaal voor volwassenen en (ondersteuners van) kwetsbare volwassenen en kinderen.

Na een inspirerend traject beloonde de vakjury twee deelnemende teams met de stimuleringsbijdrage van Netwerk Mediawijsheid.

» Bekijk hier de gehonoreerde projecten

Challenge 2017

Met de Mediawijzer.net Challenge 2017 werd het netwerk uitgedaagd om effectieve en duurzame toepassingen te bedenken voor de MediaDiamant.

Deel van de Challenge was de Design like a Startup dag, waar de teams de jury moesten overtuigen met een eerste pitch. Twee projecten sleepten een mooie stimuleringsbijdrage in de wacht.

» Bekijk hier de gehonoreerde projecten

Webinar voor professionals

Om professionals inzicht te geven in het gebruik van de MediaDiamant in de praktijk organiseerde Netwerk Mediawijsheid (voorheen Mediawijzer.net) een webinar. Sipke Jan Bousema (producer en presentator) sprak met Krista Okma (opvoeddeskundige), Evelyn Verburgh (mediacoach) en Linda van Aken (moeder en blogger) over het model. Hoe zet je de MediaDiamant in voor kinderen van 0-6 jaar?

» Bekijk hier de samenvatting of de hele uitzending terug


Toolbox NJi

De MediaDiamant is een aanvulling op de Toolbox Mediaopvoeding van het Nederlands Jeugdinstituut. De toolbox voorziet opvoedprofessionals in uitgebreide informatie over het mediagebruik van kinderen in verschillende leeftijdsfasen en geeft praktische tips.

» Download de Toolbox

Digi ABCD voor ukkies

Het Digi ABCD voor ukkies biedt ouders en opvoeders concrete tips om kinderen van 0-6 jaar te begeleiden in de digitale wereld. Deze tool werd gelanceerd tijdens de Media Ukkie Dagen 2018 en is gebaseerd op de MediaDiamant en het Mediawijsheid Competentiemodel.

» Download het Digi ABCD voor ukkies


Meer informatie