Zo gebruik je de MediaDiamant als professional

44% van de ouders maakt zich weleens zorgen over het mediagebruik van hun opgroeiende kinderen. Bijna net zoveel ouders zouden graag hulp krijgen bij de mediaopvoeding. Daarom is de MediaDiamant in het leven geroepen: een handige wegwijzer met tips voor opvoeders en professionals om kinderen van 0 t/m 18 jaar mediawijs op te laten groeien.

Wil jouw organisatie opvoeders of andere (opvoed)professionals helpen om meer grip te krijgen op mediaopvoeding? De MediaDiamant is een praktische conversatiestarter, die focust op de kansen die media bieden. Zet hem op tafel tijdens een oudergesprek, gebruik hem tijdens een activiteit of bedenk een geheel eigen toepassing.

Gebruikt jouw organisatie de MediaDiamant al? Klik hier om de MediaDiamant te printen en vouwen. Of vraag gratis 50 MediaDiamanten aan via deze link.

Download de MediaDiamant

#MediaDiamant in de zorg: Geen internetpolitie, wél maatwerk

Hoe wordt de MediaDiamant in de praktijk gebruikt? In deel 1 van deze blogserie: Sonja Heijkamp (Amerpoort) over de inzet bij mediaopvoeding in de zorg.

#MediaDiamant in de bibliotheek: De vragen van ouders als uitgangspunt

Hoe gebruik je de MediaDiamant in de praktijk? In deel 2 van deze blogserie doe je inspiratie op van Judith Pietersma-Samson, specialist media & educatie bij Bibliotheek Rotterdam.

Hoe zet jouw organisatie de MediaDiamant in?

De MediaDiamant is bedoeld als handvat, anker of grondslag voor het netwerk van Mediawijzer.net. Netwerkpartners en (opvoed-)professionals zijn vrij om de MediaDiamant te delen, verder uit te bouwen en/of deze door te ontwikkelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Het gebruik ter ondersteuning van eigen activiteiten
  • Het delen via je eigen kanalen
  • Het wijzen van ouders op mediawijsheid.nl/MediaDiamant, bijvoorbeeld via een ouder- of informatieavond
  • Ter inspiratie bij het ontwikkelen van producten en diensten rondom mediaopvoeding (brochures, programma’s voor ouderavonden etc.)
  • Het inzichtelijk maken van beschikbare kennis ter ondersteuning bij mediaopvoeding
  • Het ontwikkelen van eenvoudige meetinstrumenten rondom mediaopvoeding
  • Het maken van conversatiestarters waarmee ouders het gesprek met hun kind over media op gang kunnen brengen

De vijf kanten van de MediaDiamant

De MediaDiamant belicht de vijf pijlers van mediaopvoeding: het hebben van plezier, het maken van goede afspraken over veiligheid, het kiezen van goede inhoud, samen met media bezig zijn en het vinden van een goede balans.

Bijna alle ouders laten hun kind digitale media gebruiken vanwege het plezier (95%) en vanwege het leerzame aspect (72%). De focus in mediaopvoeding verschuift. Van controleren en begrenzen zien we een verschuiving richting de positieve kanten: het genieten, ontspannen, leren, contact onderhouden en zelf maken van media (GGD Kennemerland, 2016). Naast het consumeren van media, gebruiken kinderen en jongeren media ook creatief; ze uiten zich via apps, websites, vlogs, blogs en filmpjes.

Voor opvoeders is aanvullende informatie te vinden op mediawijsheid.nl/mediadiamant. Daar staan praktische tips en informatie per leeftijdsgroep. Opvoeders kunnen deze naar eigen inzicht toepassen, afhankelijk van hun opvoedstijl en gezinssituatie.

Kijk voor meer achtergrondinformatie over het ontstaan van de MediaDiamant onderaan deze pagina.


Mediawijzer.net Challenge 2017

Met de Mediawijzer.net Challenge 2017 is het netwerk uitgedaagd om effectieve en duurzame toepassingen te bedenken voor de MediaDiamant.

Deel van de Challenge was de Design like a Startup dag, waar de teams de jury moesten overtuigen met een eerste pitch. De Stuurgroep van Mediawijzer.net honoreerde twee projecten. Zij sleepten een mooie stimuleringsbijdrage in de wacht.

» Bekijk hier de gehonoreerde projecten

Webinar voor professionals

Om professionals inzicht te geven in het gebruik van de MediaDiamant in de praktijk organiseerde Mediawijzer.net een webinar. Sipke Jan Bousema (producer en presentator) sprak met Krista Okma (opvoeddeskundige), Evelyn Verburgh (mediacoach) en Linda van Aken (moeder en blogger) over het model. Hoe zet je de MediaDiamant in voor kinderen van 0-6 jaar?

» Bekijk hier de samenvatting of de hele uitzending terug


Toolbox NJi

De MediaDiamant is een aanvulling op de Toolbox Mediaopvoeding van het Nederlands Jeugdinstituut. De toolbox voorziet opvoedprofessionals in uitgebreide informatie over het mediagebruik van kinderen in verschillende leeftijdsfasen en geeft praktische tips.

» Download de Toolbox

Digi ABCD voor ukkies

Het Digi ABCD voor ukkies biedt ouders en opvoeders conrete tips om kinderen van 0-6 jaar te begeleiden in de digitale wereld. Mediawijzer.net lanceerde deze tool tijdens de Media Ukkie Dagen 2018. Het is gebaseerd op de MediaDiamant en het Mediawijsheid Competentiemodel.

» Download het Digi ABCD voor ukkies

MediaDiamant-pakket

Netwerkpartner van Mediawijzer.net? Vraag dan een gratis pakket met 50 MediaDiamanten aan! Het is mogelijk om één pakket aan te vragen zolang de voorraad strekt. Het pakket bestaat uit 50 knipvellen van de MediaDiamant en een begeleidende brief.

» Hier kun je het pakket aanvragen

Meer informatie