×

We willen graag weten wat je van dit artikel vindt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Je bijdrage wordt volledig anoniem verwerkt. Bedankt!

Ik wil nu niet meedoen.
vrijdag 15 april 2011 | 10x bekeken | Leestijd: 3 minuten

Tijd voor Mediawijsheid inspireert onderwijsprofessionals

In aanwezigheid van een volgestroomde zaal à 200 bezoekers opende Mary Berkhout, programmamanager Mediawijzer.net, gisteren de bijeenkomst Tijd voor Mediawijsheid op de IPON, de jaarlijkse beurs voor onderwijs en ict. De bijeenkomst Tijd voor Mediawijsheid had als doel professionals in het onderwijs stil te laten staan bij het gebruik van media in het onderwijs.

‘Media horen niet thuis in het onderwijs’
Justine Pardoen, hoofdredacteur Mediaopvoeding.nl, ging in gesprek met Tom Palmaerts (trend- en youthwatcher) en Joris van Heukelom (directeur Sanoma Digital) over de rol van (sociale) media binnen het onderwijs. Pardoen: “Media hebben een aantrekkingskracht op kinderen en geven veel prikkels. Op steeds jongere leeftijd maken kinderen al vingersurfend op iPads kennis met media. Aan de andere kant bestempelen steeds meer volwassenen het mediagedrag van kinderen als verslaving. Media zouden vervlakkend werken en er zijn nog veel docenten die media, met name mobieltjes, zien als een plaag en die niet thuis horen in het onderwijs. Wat moeten we met media jongeren en onderwijs?” Een vraag waar Palmaerts en van Heukelom een overlappende gedachte over hebben.

‘Onderwijs dreigt muziekindustrie achterna te gaan’
Van Heukelom waarschuwt het onderwijs voor een halsstarrige houding ten opzichte van (sociale) media. De muziekindustrie wilde zich jaren geleden ook niet aanpassen aan de komst van internet. Als gevolg daarvan ligt de muziekindustrie nagenoeg op haar gat, omdat inkomsten verloren gaan door illegaal downloaden. Van Heukelom: “Het ecosysteem van het onderwijs zal zich aan moeten passen. De onderwijzer was vroeger een instituut, maar dat is minder geworden, omdat we tegenwoordig overal toegang hebben tot informatie. Ik zie het gebeuren dat in de komende jaren educatieve content rechtstreeks naar de consument, c.q. de leerling, gaat in plaats van via een docent.” Als antwoord op een vraag vanuit het publiek wie straks dan zijn samenwerkingspartners zullen worden om educatieve knowhow te genereren: “Ik zou samenwerken met educatieve uitgeverijen en een dialoog creëren. Er moet natuurlijk wel gewaakt worden voor partijen die louter vanuit commercieel oogpunt opereren. Het educatieve proces is nodig om uiteindelijk een business-to-consumer ecosysteem te creëren. Het onderwijs als instituut hoeft niet te verdwijnen, maar moet een kwaliteitssetting blijven. Als het onderwijs niet leert van de afstandelijke houding van de muziekindustrie ten opzichte van media dan zie ik hetzelfde gebeuren.”

‘Media veranderen de leef- en denkwijze van jongeren’
Het is tijd om media echt te gaan omarmen. Dat is de boodschap die Tom Palmaerts tijdens Tijd voor Mediawijsheid naar voren probeert te brengen. Palmaerts: “De tijd om bijvoorbeeld internet op mobieltjes als een hype te zien is echt voorbij.” Volgens de trendwatcher maken sociale media nu al onderdeel uit van ons dagelijkse leven en dat zal de komende tien jaar alleen maar meer worden. Het verandert de leef- en denkwijze van jongeren, doordat zij continu worden uitgedaagd. “Kijk naar tutorials op YouTube waarin mensen laten zien hoe je iets moet doen of maken en vervolgens de kijker uitdaagt om het ook te leren en zelfs beter te kunnen,” aldus Palmaerts. Pardoen: “Maar het is toch niet de bedoeling om alles maar zelf te leren via media? Het onderwijs zorgt ervoor dat kinderen allemaal tegelijkertijd hetzelfde kunnen, dus gestandaardiseerd.” Volgens Palmaerts ontbreekt echter de passie bij jongeren. “Je moet je werk met passie uit kunnen voeren, zodat je constant wordt uitgedaagd het beste uit jezelf te halen.” Van Heukelom haakt aan en stelt dat niet het onderwijs aangevallen moet worden, maar juist het systeem. “Ik bedoel het niet negatief, maar de belangrijkste boodschap is dat media en onderwijs samenwerken om de integratie succesvol te laten zijn, want het onderwijs wíl wel.” Pardoen sluit af: “Je kunt media niet meer af houden, maar je moet er open voor gaan staan. Geloof in de krachten van netwerken. “

Een mediawijze netwerklunch
Na de keynotes werden zes mediawijsheidprojecten gepresenteerd bij het onderdeel ‘Werk in uitvoering’. De projecten zijn gefinancierd door het stimuleringsfonds van Mediawijzer.net. Enkele bezoekers schoven na de presentatie aan tafel bij de zes projecten. Tijdens een heerlijke lunch konden zij contact leggen met de projectmedewerkers. Ze konden dieper ingaan op de plannen die zijn ontwikkeld en wat die zouden kunnen betekenen binnen het onderwijs.

Evaluatie
Was u aanwezig bij Tijd voor Mediawijsheid? Mediawijzer.net wil graag weten wat u van onze sessie vond. Wij stellen het zeer op prijs als u ons evaluatieformulier in wilt vullen.

Presentaties
Voor wie de presentaties nog eens wil teruglezen stelt Mediawijzer.net deze beschikbaar:

Onderzoek

Foto’s
U kunt foto’s van het evenement Tijd voor Mediawijsheid terug zien op onze Flickr pagina.

Laat een reactie achter

Reacties die geplaatst worden zonder in te loggen, worden eerst goedgekeurd door de redactie.