Stimuleringsregeling

De missie van Netwerk Mediawijsheid is het verbinden, versterken en inspireren van mediawijsheid initiatieven en organisaties rond mediawijsheid. Een van de instrumenten om dit te bereiken is de jaarlijkse stimuleringsregeling.

Elk jaar organiseert Mediawijzer.net een stimuleringsregeling. In plaats van een traject waarbij een projectaanvraag moet worden ingediend om in aanmerking te komen voor een projectbijdrage of voor een prijs, is er in 2017 voor gekozen de regeling als een challenge vorm te geven: de Mediawijzer.net Challenge 2017 over de MediaDiamant.

Mediawijzer.net ondersteunt ouders met de MediaDiamant. Een model waarmee alle facetten van mediagebruik schitteren in het licht van de opvoeding. Mediawijzer.net daagde haar netwerk uit om op nieuwe en eigentijdse wijze de MediaDiamant effectief en duurzaam in te zetten.

» Lees meer over de Mediawijzer.net Challenge 2017 + bekijk de gehonoreerde projecten

10 tips voor het runnen van een succesvol mediawijsheidproject
Loop jij met een geweldig idee rond voor een mediawijsheidproject? Of ben je misschien al bezig met de realisatie ervan?
In deze publicatie staan 10 tips voor het runnen van een succesvol project.
Overige fondsen
Om tegemoet te komen aan een veel gestelde vraag vanuit het netwerk, biedt Mediawijzer.net een overzicht van publieke/private fondsen die in aanmerking kunnen komen om mediawijsheidprojecten mee te financieren: het fondsenoverzicht.
Publicatie ‘Mediawijzer.net mediawijsheid projecten 2010-2012’
De publicatie biedt een overzicht van 31 projecten die in de periode 2009 t/m 2012 tot stand zijn gekomen met een bijdrage uit 3 regelingen van Mediawijzer.net (aanvragen via info@mediawijzer.net).