Stimuleringsregeling

De missie van Netwerk Mediawijsheid is het verbinden, versterken en inspireren van mediawijsheid initiatieven en organisaties rond mediawijsheid. Een van de instrumenten om dit te bereiken is de jaarlijkse stimuleringsregeling.

Challenge Nederland Mediawijs 2020,stimuleringsregelingChallenge Nederland Mediawijs 2020

De missie van ons netwerk is ‘Iedereen mediawijs’. Wat betekent dit in tijden van corona? We zien dat Nederlanders door de coronacrisis in rap tempo digitaal vaardiger worden: we werken massaal online vanuit huis, leren videobellen en bestellen bij online winkels. Maar hierbij blijft de mediawijsheid vaak achter. En: niet iederéén is in staat mee te liften op deze digitaliseringsgolf. De mensen die al een achterstand hadden, blijven verder achter.

De Challenge #NLmediawijs 2020 luidt daarom:

Kom als netwerkpartner(s) met een initiatief waarmee je mensen in deze coronacrisis (en daarna), extra ondersteunt op het gebied van mediawijsheid.

Wil jouw organisatie bijdragen aan een mediawijs Nederland? In tijden van corona én erna? In het kader van de Challenge Nederland Mediawijs 2020 stelt Netwerk Mediawijsheid in totaal €50.000 aan stimuleringsbijdragen beschikbaar.

Het insturen van een aanvraag is niet meer mogelijk. 


10 tips voor het runnen van een succesvol mediawijsheidproject
Loop jij met een geweldig idee rond voor een mediawijsheidproject? Of ben je misschien al bezig met de realisatie ervan?
In deze publicatie staan 10 tips voor het runnen van een succesvol project.
Overige fondsen
Om tegemoet te komen aan een veel gestelde vraag vanuit het netwerk, biedt Mediawijzer.net een overzicht van publieke/private fondsen die in aanmerking kunnen komen om mediawijsheidprojecten mee te financieren: het fondsenoverzicht.
Publicatie ‘Mediawijzer.net mediawijsheid projecten 2010-2012’
De publicatie biedt een overzicht van 31 projecten die in de periode 2009 t/m 2012 tot stand zijn gekomen met een bijdrage uit 3 regelingen van Mediawijzer.net (aanvragen via info@mediawijzer.net).