Stimuleringsregeling

De missie van Mediawijzer.net is het verbinden, versterken en inspireren van mediawijsheid initiatieven en organisaties rond mediawijsheid. Een van de instrumenten om dit te bereiken is de jaarlijkse stimuleringsregeling.

10 tips voor het runnen van een succesvol mediawijsheidproject
Loop jij met een geweldig idee rond voor een mediawijsheidproject? Of ben je misschien al bezig met de realisatie ervan? Lees dan onze nieuwste publicatie, waarin we je 10 tips geven voor het runnen van een succesvol mediawijsheidproject.

Publicatie ‘Mediawijzer.net mediawijsheid projecten 2010-2012’
De publicatie ‘Mediawijzer.net mediawijsheid projecten 2010-2012’ biedt een overzicht van alle 31 projecten die in de periode 2009 t/m 2012 tot stand zijn gekomen met een bijdrage uit 3 stimuleringsregelingen van Mediawijzer.net (aan te vragen via info@mediawijzer.net).

Overige fondsen
Heb je behoefte aan meer of andere fondsen? Bekijk ons fondsenoverzicht.

Stimuleringsregelingen

 • Regeling 2016 – Inschrijving gesloten
  De jaarlijkse stimuleringsregeling van Mediawijzer.net is bedoeld om nieuwe projecten te stimuleren op gebieden waar het nog mis gaat met mediawijsheid. Voor 2016 is gekozen voor het thema: ‘kwetsbare kinderen en jongeren’. De inschrijving voor het verkrijgen van een bijdrage aan een project is inmiddels gesloten op 6 juni. Daarnaast konden netwerkpartners binnen de regeling een aanvraag doen voor een prijs of een speciale vermelding. Dit is om aantoonbaar succesvolle initiatieven nóg breder bekend te maken en onder de aandacht te brengen van het netwerk als inspiratie. De prijsaanvraag is gesloten op 14 oktober 2016.» Lees meer over de Mediawijzer.net Stimuleringsregeling 2016
 • Mbo Microregeling 2015/2016 – Regeling is afgerond
  Bij deze hernieuwde oproep richtten Mediawijzer.net en Kennisnet zich specifiek op mbo docenten. Er was een vergoeding van 5000,- (incl BTW) beschikbaar per leerlijn. De leerlijnen zijn ontwikkeld door docenten met een goed idee voor een vak- of beroepsgerichte, mediawijze leerlijn voor het mbo. Met de vergoeding konden de docenten hun idee uitwerken en publiceren op mbomediawijs.nl en Wikiwijsleermiddelenplein; het platform waar je leermiddelen kunt zoeken, vergelijken, maken en delen.» Lees meer over de Mbo Microregeling 2015-2016
 • Regeling 2015 – Geen inschrijving meer mogelijk
  De regeling voor 2015 is net als voorgaande jaren gericht op daar waar het nog misgaat en waar het beter kan. Dit jaar is er ook ruimte om bijzondere projecten een aanmoediging te geven en zo te stimuleren daar waar het juist wel goed gaat. Er zijn drie verschillende onderdelen ingesteld: Doelgroep LVB, Opvoed instrumenten voor ouders/opvoeders en een Aanmoedigingsprijs bijzondere projecten.» Lees meer over de Mediawijzer.net Stimuleringsregeling 2015
 • Regeling 2013/2014 – Regeling is afgerond
  Het doel van de regeling in 2013 is om bij te dragen aan de realisatie van het po stappenplan. Dit plan omvat een programma aan activiteiten om mediawijsheid eind 2014 in het basisonderwijs in te bedden. In lijn met dit plan zijn voor de stimuleringsregeling drie onderwerpen vastgesteld: Leerlijn en toets voor leerlingen in het basisonderwijs, Leerlijn voor het nascholingsaanbod voor leerkrachten en Leerlijn voor PABO studenten.» Lees meer over de Mediawijzer Stimuleringsregeling 2013
 • Regeling 2012 – Regeling is afgerond
  Het doel van de regeling in 2012 was om innovatieve projecten in mediawijsheid te stimuleren. Er waren drie inhoudelijke thema’s aangewezen: Intergenerationeel leren, Bewustwording invloed media op leefstijl en Nieuwste onderwijstrends.» Lees meer over de Mediawijzer Stimuleringsregeling 2012
 • Regeling 2011 – Regeling is afgerond
  De regeling 2011 had tot doel de aanpak van de speerpunten uit het Jaarplan 2011 van Mediawijzer.net te versterken. De in te dienen projecten konden opschaling van bestaande projecten betreffen of het ontwikkelen van geheel nieuwe projecten.» Lees meer over de Stimuleringsregeling Fonds Mediawijzer.net 2011