Stimuleringsregeling

De missie van Mediawijzer.net is het verbinden, versterken en inspireren van mediawijsheid initiatieven en organisaties rond mediawijsheid. Een van de instrumenten om dit te bereiken is de jaarlijkse stimuleringsregeling.

Elk jaar organiseert Mediawijzer.net een stimuleringsregeling. In plaats van een traject waarbij een projectaanvraag moet worden ingediend om in aanmerking te komen voor een projectbijdrage of voor een prijs, is er in 2017 voor gekozen de regeling als een challenge vorm te geven: de Mediawijzer.net Challenge 2017 over de MediaDiamant.

Mediawijzer.net ondersteunt ouders met de MediaDiamant. Een model waarmee alle facetten van mediagebruik schitteren in het licht van de opvoeding. Mediawijzer.net daagde haar netwerk uit om op nieuwe en eigentijdse wijze de MediaDiamant effectief en duurzaam in te zetten.

» Lees meer over de Mediawijzer.net Challenge 2017 + bekijk de gehonoreerde projecten

De jaarlijkse stimuleringsregeling van Mediawijzer.net is bedoeld om nieuwe projecten te stimuleren op gebieden waar het nog mis gaat met mediawijsheid. Voor 2016 is gekozen voor het thema: ‘kwetsbare kinderen en jongeren’. De inschrijving voor het verkrijgen van een bijdrage aan een project is inmiddels gesloten op 6 juni. Daarnaast konden netwerkpartners binnen de regeling een aanvraag doen voor een prijs of een speciale vermelding. Dit is om aantoonbaar succesvolle initiatieven nóg breder bekend te maken en onder de aandacht te brengen van het netwerk als inspiratie. De prijsaanvraag is gesloten op 14 oktober 2016.

» Lees meer over de Mediawijzer.net Stimuleringsregeling 2016

Bij deze hernieuwde oproep richtten Mediawijzer.net en Kennisnet zich specifiek op mbo docenten. Er was een vergoeding van 5000,- (incl BTW) beschikbaar per leerlijn. De leerlijnen zijn ontwikkeld door docenten met een goed idee voor een vak- of beroepsgerichte, mediawijze leerlijn voor het mbo. Met de vergoeding konden de docenten hun idee uitwerken en publiceren op mbomediawijs.nl en Wikiwijsleermiddelenplein; het platform waar je leermiddelen kunt zoeken, vergelijken, maken en delen.

» Lees meer over de Mbo Microregeling 2015-2016

De regeling voor 2015 is net als voorgaande jaren gericht op daar waar het nog misgaat en waar het beter kan. Dit jaar is er ook ruimte om bijzondere projecten een aanmoediging te geven en zo te stimuleren daar waar het juist wel goed gaat. Er zijn drie verschillende onderdelen ingesteld: Doelgroep LVB, Opvoed instrumenten voor ouders/opvoeders en een Aanmoedigingsprijs bijzondere projecten.

» Lees meer over de Mediawijzer.net Stimuleringsregeling 2015

Het doel van de regeling in 2013 is om bij te dragen aan de realisatie van het po stappenplan. Dit plan omvat een programma aan activiteiten om mediawijsheid eind 2014 in het basisonderwijs in te bedden. In lijn met dit plan zijn voor de stimuleringsregeling drie onderwerpen vastgesteld: Leerlijn en toets voor leerlingen in het basisonderwijs, Leerlijn voor het nascholingsaanbod voor leerkrachten en Leerlijn voor PABO studenten.

» Lees meer over de Mediawijzer Stimuleringsregeling 2013

Het doel van de regeling in 2012 was om innovatieve projecten in mediawijsheid te stimuleren. Er waren drie inhoudelijke thema’s aangewezen: Intergenerationeel leren, Bewustwording invloed media op leefstijl en Nieuwste onderwijstrends.

» Lees meer over de Mediawijzer Stimuleringsregeling 2012

De regeling 2011 had tot doel de aanpak van de speerpunten uit het Jaarplan 2011 van Mediawijzer.net te versterken. De in te dienen projecten konden opschaling van bestaande projecten betreffen of het ontwikkelen van geheel nieuwe projecten.

» Lees meer over de Stimuleringsregeling Fonds Mediawijzer.net 2011

De inschrijving voor de Stimuleringsregeling in 2010 is afgerond. In mei 2010 zijn zes projecten van start gegaan die allen een financiële bijdrage van Mediawijzer.net hebben ontvangen.

» Lees meer over de 6 projecten uit de Stimuleringsregeling 2010

De regeling 2009 is afgerond. In april 2010 presenteerden elf mediawijsheid projecten hun resultaten.

» Lees meer over de 11 projecten uit de Stimuleringsregeling 2009

10 tips voor het runnen van een succesvol mediawijsheidproject
Loop jij met een geweldig idee rond voor een mediawijsheidproject? Of ben je misschien al bezig met de realisatie ervan?
In deze publicatie staan 10 tips voor het runnen van een succesvol project.
Overige fondsen
Om tegemoet te komen aan een veel gestelde vraag vanuit het netwerk, heeft Mediawijzer.net een overzicht opgesteld van publieke en private fondsen die mogelijk in aanmerking komen om mediawijsheid projecten mee te financieren. Bekijk ons fondsenoverzicht.
Publicatie ‘Mediawijzer.net mediawijsheid projecten 2010-2012’
De publicatie biedt een overzicht van 31 projecten die in de periode 2009 t/m 2012 tot stand zijn gekomen met een bijdrage uit 3 regelingen van Mediawijzer.net (aanvragen via info@mediawijzer.net).