×

We willen graag weten wat je van dit artikel vindt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Je bijdrage wordt volledig anoniem verwerkt. Bedankt!

Ik wil nu niet meedoen.
donderdag 10 januari 2013 | 94x bekeken | Leestijd: 2 minuten

Start pilot multimedia op buitenschoolse opvang

Vanaf januari 2013 werken Beeld en Geluid en skon kinderopvang samen om kinderen op de buitenschoolse opvang mediawijs te maken. De samenwerking start op 6 locaties van skon kinderopvang. Zo’n 500 kinderen gaan, vooralsnog voor de periode van een jaar, actief en creatief aan de slag met het maken, bekijken en ervaren van media. De kick off van het project vond 9 januari 2013 plaats bij Beeld en Geluid in Hilversum.

Mediawijsheid
Beeld en Geluid ziet het als zijn taak ouders, opvoeders en kinderen op een juiste manier te begeleiden door de wereld van de audiovisuele media en te laten zien dat deze kunnen betoveren, en tegelijk ook kunnen onttoveren. “De media spiegelen ons een bepaalde wereld voor. Het zelf spelenderwijs en creatief vorm geven aan mediaproducten leert kinderen heel veel dingen tegelijk. Het leert ze hoe een krachtig verhaal te  vertellen in beelden en óók hoe ze dit sámen kunnen doen. Het leert ze uiteindelijk ook áchter de spiegel te kijken, te creëren en niet alleen te consumeren,” aldus John Leek, Manager Onderwijs van Beeld en Geluid.

Om actief mee te kunnen doen in de samenleving, is het voor kinderen belangrijk om mediawijs te zijn: om te kunnen gaan met media en de kansen ervan te benutten. “Naar ons idee kan het gebruik van media veel voordelen en kansen bieden, als je er goed mee omgaat. Helemaal als er aanspraak wordt gemaakt op de creativiteit en het samenspel van kinderen”, vertelt Moniek Rijnders, operationeel directeur van skon kinderopvang.

Samenwerking Beeld en Geluid en skon kinderopvang
De expertise en kennis op het gebied van mediawijsheid, alsmede de ervaring en ontwikkeling van bepaalde tools die Beeld en Geluid inbrengt, helpt skon bij het vormgeven van de kinderactiviteiten. Op haar beurt helpt de expertise op het gebied van buitenschoolse opvang die skon inbrengt, Beeld en Geluid weer bij het verder ontwikkelen van visie en kennis op het gebied van mediawijsheid op de bso.

Het activiteitenaanbod dat Beeld en Geluid en skon kinderopvang samengesteld hebben, is afgestemd op de wens en capaciteiten van de kinderen. Op basis van de gedeelde visie over mediawijsheid zijn duidelijke keuzes gemaakt in kinderactiviteiten waarmee aan de slag wordt gegaan. Zoals het maken van videoreportages, stripverhalen en animatiefilmpjes.

Over Beeld en Geluid
Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid verzamelt en conserveert audiovisueel erfgoed uit heden en verleden, en maakt het toegankelijk voor mediaprofessionals, onderwijs, wetenschap en het algemene publiek. Het omvangrijke archief staat aan de bron voor de experience, de publieksattractie in het pand te Hilversum, als ook voor digitale toepassingen zoals websites, apps en onderwijsportals.

Over skon kinderopvang
Kinderopvangorganisatie Skon [update: skon heet nu Partou] biedt dagopvang voor kinderen tot 4 jaar en buitenschoolse opvang voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Skon heeft ruim 200 verblijven, met een concentratie in de Randstad. Kenmerkend voor de skon-bso’s is een breed en leeftijdgericht activiteitenaanbod met het accent op kunst & cultuur, sport & spel of natuur & techniek. Skon werkt nauw samen met pedagogen, onderwijs, sportaanbieders, culturele organisaties en natuurorganisaties.

Laat een reactie achter

Reacties die geplaatst worden zonder in te loggen, worden eerst goedgekeurd door de redactie.