×

We willen graag weten wat je van dit artikel vindt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Je bijdrage wordt volledig anoniem verwerkt. Bedankt!

Ik wil nu niet meedoen.
donderdag 31 oktober 2013 | 64x bekeken | Leestijd: 2 minuten

Samen werken aan verankering mediawijsheid in het onderwijs

Eind januari dit jaar bracht de KNAW het rapport uit: “Digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs. Vaardigheden en attitudes voor de 21ste eeuw”. Er ontstond onmiddellijk veel discussie over het rapport. De oproep van de KNAW om meer aandacht te besteden aan digitale geletterdheid werd gewaardeerd, maar waarom werd mediawijsheid nergens genoemd en waarom werd gepleit voor de invoering van een apart vak? Vanuit Mediawijzer.net schreven we een brief aan staatssecretaris Sander Dekker om te wijzen op het belang van mediawijsheid in deze discussie en op de waardevolle expertise die binnen het netwerk op dit gebied is ontwikkeld. Als gevolg hiervan denkt en werkt Mediawijzer.net nu samen met de SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling).

Advies over 21e eeuwse vaardigheden in het onderwijs
De staatssecretaris heeft aan de SLO opdracht gegeven een advies uit te brengen over hoe 21e eeuwse vaardigheden, inclusief digitale geletterdheid en mediawijsheid een plek in het onderwijs kunnen krijgen.
Eerste stap van de SLO is het bepalen van een conceptueel kader. Daarin wordt beschreven hoe verschillende begrippen zoals 21e eeuwse vaardigheden, digitale geletterdheid, ICT vaardigheden, informatievaardigheden, advances skills, mediawijsheid, computational thinking etc. met elkaar samenhangen. Dit is een lastige en ook wel arbitraire klus omdat het allemaal min of meer om hetzelfde draait: welke kennis en kunde willen we de jeugd van nu meegeven om straks optimaal te kunnen functioneren in een vergaand gemedialiseerde wereld?

Oproep SLO: lever educatief materiaal aan!
Zodra er een eerste concept van het conceptueel kader ligt, zullen we dit delen in de community. Tegelijkertijd is de SLO gestart met het inventariseren en analyseren van educatieve materialen op gebied van digitale geletterdheid, 21e eeuwse vaardigheden, mediawijsheid en/of in meer brede zin educatief materiaal gericht op communiceren, samenwerken, probleem oplossen, kritisch denken, creatief denken, sociale en culturele vaardigheden en zelfregulatie.

Heb jij voorbeelden van aansprekende en bruikbare materialen die beschikbaar zijn voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs? Geef het aan via dit formulier. Voor vragen en/of opmerkingen over de oproep kun je terecht in de community.

Volgende stap: vo expertsessie in 2014
De volgende stap is in januari/februari 2014. We organiseren dan samen met de SLO een expertsessie gericht op het voortgezet onderwijs. Hier is de KNAW bij aanwezig. Dit is een vervolg op de vo expertsessie die we in november 2011 hebben georganiseerd. Doel is om in gesprek met het onderwijs, beleidsmakers, bedrijfsleven en de culturele sector een visie te ontwikkelen en een realistische aanpak op te stellen voor het inbedden van mediawijsheid (in samenhang met al die andere 21e eeuwse skills) in het onderwijs. Meer informatie over de vo expertsessie volgt nog in deze community.

Laat een reactie achter

Reacties die geplaatst worden zonder in te loggen, worden eerst goedgekeurd door de redactie.