×

We willen graag weten wat je van dit artikel vindt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Je bijdrage wordt volledig anoniem verwerkt. Bedankt!

Ik wil nu niet meedoen.
vrijdag 11 oktober 2013 | 229x bekeken | Leestijd: 2 minuten

Ook professionals hebben behoefte aan ondersteuning rondom mediaopvoeding

Professionals die werken met kinderen voelen zich vaak niet deskundig genoeg in de moderne media-leefwereld van kinderen. Dit blijkt uit een vandaag gepubliceerd onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) onder professionals.

De professionals werken bijvoorbeeld bij bibliotheken, jeugdzorg, Centrum voor Jeugd en Gezin/GGD, kinderopvang, onderwijs, kinderopvang, opleidingen en gemeenten. Zij krijgen steeds vaker vragen van ouders over mediaopvoeding, mediagebruik en -gedrag van kinderen. Om deze vragen beter te kunnen beantwoorden, pleiten zij nu voor meer professionalisering en ondersteuning.

Ouders: ‘Wat is normaal?’
Hoewel ouders veel vragen hebben over het mediagebruik van hun kinderen, aarzelen zij deze te stellen aan professionals. Vaak komen ouders eerst met een andere vraag, bijvoorbeeld over school, huiswerk of het stellen van regels. Pas dan blijkt het mediagebruik van hun kind een grote zorg te zijn. Ouders willen vooral graag weten wat normaal is: bijvoorbeeld hoe lang mag een kind computeren, vanaf welke leeftijd een smartphone, of neemt elk kind de mobiel mee naar bed? Daarnaast zoeken ze naar concrete tips over hoe ze het best kunnen opvoeden en welke mediaproducten goed of slecht zijn en waarom.

Ook professionals zijn onzeker
De toenemende medialisering van de samenleving maakt ook jeugdprofessionals onzeker. Zij voelen zich vaak onvoldoende toegerust om ouders te helpen of te verwijzen. De professionals hebben een grote behoefte aan praktische materialen die ze bij de ondersteuning kunnen inzetten, zoals een richtlijn voor verantwoord mediagebruik.

Ook hebben de professionals behoefte aan ondersteuning bij het kunnen kiezen uit de vele organisaties en diensten die er zijn op het terrein van mediawijsheid. Juist omdat er al zoveel is aan trainingen, coachopleidingen en lesmaterialen is het moeilijk om te bepalen wat goed is. Mediaopvoeding en mediawijsheid zijn thema’s die nu vaak ad hoc naar voren komen en nog niet structureel in het werkproces zijn ingebed.

Over het onderzoek
Het onderzoek onder 50 jeugdprofessionals is uitgevoerd door Mijn Kind Online in opdracht van het NJi. Voor het onderzoek zijn gesprekken gevoerd met professionals werkzaam bij bibliotheken, jeugdzorg, CJG/GGD, kinderopvang, onderwijs, kinderopvang, opleidingen en gemeenten.

> Download het onderzoek Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding.

Deltaplan Mediaopvoeding
Eerder al sloegen NJi, Opvoedinformatie Nederland, Ouders Online, Mijn Kind Online en Mediawijzer.net hun handen ineen in het Deltaplan Mediaopvoeding. Met dat plan willen ze ouders en opvoeders ondersteunen bij de mediaopvoeding. Het behoefteonderzoek ‘Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding’ is onderdeel van het Deltaplan.

Andere initiatieven in het kader van het Deltaplan Mediaopvoeding:

  • Samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft het NJi de brochure: Mediawijsheid, Informatie en inspiratie voor gemeentelijk beleid geschreven
  • Opvoedinformatie Nederland en Mediaopvoeding.nl hebben de website Centra voor Jeugd en Gezin voorzien van de meest recente informatie over mediaopvoeding, opvoeden, opgroeien en gezondheid voor ouders en opvoeders.
  • In samenwerking met het Instituut Verslavingsonderzoek (IVO) verkent het Nederlands Jeugdinstituut de mogelijkheden van het opzetten van een Kind en Media Kennisconsortium. Allerlei onderzoekers in Nederland die zich bezig houden met onderzoek naar kinderen en media hebben aangegeven mee te willen denken om hun wetenschappelijke kennis meer toegankelijk te maken voor het geïnteresseerde publiek. Ontsluiting van relevante kennis is van belang voor het bevorderen van de deskundigheid van jeugdprofessionals. Mediawijzer.net is aangehaakt en brengt het initiatief in als pilot bij de Europese Commissie.

Reacties 1

  1. Meester Dirk

    Met interesse dit verhaal gelezen. Dit sluit aan op het onderzoek wat ik verricht op de basisschool voor mijn afstuderen. Wat hebben leerkrachten nodig aan kennis en vaardigheden om leerlingen ‘mediawijs’ te maken? Belangrijk is de samenwerking tussen school en ouders, kinderen zijn niet op één plek bezig met de verschillende media.

Laat een reactie achter

Reacties die geplaatst worden zonder in te loggen, worden eerst goedgekeurd door de redactie.