Privacyverklaring Mediawijzer.net

Op deze pagina geven we inzicht in hoe Mediawijzer.net omgaat met persoonsgegevens. Hieraan ten grondslag liggen de AVG / GDPR en de wens om transparant te zijn naar onze bezoekers, relaties en netwerkpartners.

Mediawijzer.net verwerkt uitsluitend persoonsgegevens met inachtneming van de geldende privacywetgeving. Ook verwerken we nooit meer persoonsgegevens dan noodzakelijk voor onze missie en doelstelling:

“Het vergroten van kennis en vaardigheden en het bevorderen van een mentaliteitsverandering bij burgers en instellingen waardoor deze zich bewust, kritisch , actief en veilig kunnen bewegen in een gemedialiseerde wereld”

Om onze missie en doelstelling te bereiken, werken we samen met een sterk netwerk, bestaande uit ruim 1200 organisaties, bedrijven, zelfstandig professionals en instellingen op het gebied van mediawijsheid.

Aanmelden als netwerkpartner

Indien u zich op deze website aanmeldt als netwerkpartner, worden verschillende persoons- en contactgegevens gevraagd. Door u aan te melden gaat u akkoord met verwerking van deze gegevens in onze administratie.

Uw gegevens worden gebruikt om u te informeren over onze activiteiten, u uit te nodigen voor evenementen, uw organisatie zichtbaar te maken voor andere netwerkpartners en om u te betrekken bij werkgroepen en/of sessies conform onze missie en doelstellingen. Ook worden bedrijfsnaam en URL van de website gepubliceerd in een overzicht.

Voor inzage, rectificatie en/of het wissen van uw gegevens, kunt u contact opnemen via info@mediawijzer.net. Gegevens worden binnen 7 werkdagen uit onze administratie verwijderd.

Aanmelden als blogger

Indien u zich op deze website aanmeldt als blogger, worden verschillende persoons- en contactgegevens gevraagd. Door u aan te melden gaat u akkoord met verwerking van deze gegevens in onze administratie.

We gebruiken deze gegevens ten behoeve van onze administratie en om profielinformatie zichtbaar te maken voor bezoekers van de website.

Voor inzage, rectificatie en/of het wissen van uw gegevens, kunt u contact opnemen via info@mediawijzer.net. Gegevens worden binnen 7 werkdagen uit onze administratie verwijderd.

Aanmelden voor een evenement

Indien u zich op deze website aanmeldt voor een evenement worden verschillende persoons- en contactgegevens gevraagd. Door u aan te melden gaat u akkoord met verwerking van deze gegevens in onze administratie.

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de organisatie van het evenement en om u te informeren over het evenement en het netwerkpartnerschap van Mediawijzer.net.

Voor inzage in uw gegevens kunt u contact opnemen via info@mediawijzer.net.

Voor rectificatie en/of het wissen van uw gegevens, kunt u onderaan de informatiemail op ‘Afmelden’ klikken. Uw gegevens worden dan direct uit de verzendlijst verwijderd.

Bij aanmelding voor de Mediawijsheid Netwerk Experience kunt u toestemming geven om naam, functie, organisatie, foto en sociale media account(s) geven. Dit is optioneel en deze gegevens worden uitsluitend gebruikt ter publicatie van een online bezoekerslijst en binnen één maand na het evenement verwijderd.

Indien u deze gegevens eerder wilt laten verwijderen en/of rectificeren, kunt u contact opnemen via info@mediawijzer.net.

Foto- en filmbeelden tijdens evenementen

Op de door Mediawijzer.net georganiseerde evenementen kunnen foto- en/of filmbeelden worden gemaakt voor online gebruik en fysieke publicaties. Mediawijzer.net heeft gebruiksrechten over dit beeldmateriaal. Door u aan te melden gaat u akkoord met verwerking en publicatie van dit materiaal.

Indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van een beeld kunt u contact opnemen via info@mediawijzer.net.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Indien u zich op deze website aanmeldt voor onze nieuwsbrief, worden de volgende gegevens gevraagd: voor- en achternaam en e-mailadres. Door u aan te melden gaat u akkoord met verwerking van deze gegevens op de verzendlijst.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor toezending van onze nieuwsbrief.

Voor inzage in uw gegevens kunt u contact opnemen via info@mediawijzer.net.

Voor het wissen van uw gegevens, kunt u onderaan de nieuwsbrief op ‘Afmelden’ te klikken. Uw gegevens worden dan direct uit de verzendlijst verwijderd.

Plaatsen van reacties

Indien u op deze website een reactie onder een blogartikel plaatst, worden de volgende gegevens gevraagd: een (sociale media-) account danwel uw naam, e-mailadres en eventuele website. Door het plaatsen van een reactie gaat u akkoord met verwerking van deze gegevens en het (eventueel) hergebruiken daarvan door bezoekers van de website mediawijzer.net.

Mediawijzer.net gebruikt deze gegevens uitsluitend om profielinformatie – met uitzondering van uw e-mailadres – zichtbaar te maken voor bezoekers van de website.

Voor inzage in uw gegevens en/of het verwijderen van uw reactie kunt u contact opnemen via info@mediawijzer.net.

Contactformulier

Indien u op deze website een vraag, klacht of feedback instuurt via het contactformulier, worden uw naam en e-mailadres door ons verwerkt. Door gebruik van het contactformulier gaat u hiermee akkoord.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om terugkoppeling op uw contactverzoek te geven.

Voor inzage, rectificatie en/of het wissen van uw gegevens, kunt u contact opnemen via info@mediawijzer.net.

Doorgeven van informatie aan derden

Wij verwerken contactgegevens van relaties met als doel om hen te informeren over onze activiteiten en hen hierbij te betrekken conform de missie en doelstelling van Mediawijzer.net. Vanuit diezelfde missie en doelstelling stellen wij gegevens beschikbaar aan derden om zo samenwerkingsverbanden aan te gaan en kennis te delen in relatie tot mediawijsheid.

Voor inzage, rectificatie en/of het wissen van uw gegevens, kunt u contact opnemen via info@mediawijzer.net. Gegevens worden binnen 7 werkdagen uit onze administratie verwijderd.

Beveiliging

Mediawijzer.net draagt zorg voor een beveiligde verwerking van persoonsgegevens zoals bedoeld in de geldende privacywetgeving. Dit doen we door uitsluitend samen te werken met partijen die voldoen aan de veiligheidseisen.

Onze medewerkers werken via een beveiligde verbinding. Gegevens worden nooit over een onbeveiligde internetverbinding verzonden.

Cookies

De websites van Mediawijzer.net maken gebruik van Google Analytics. Google Analytics maakt gebruik van cookies. Google Analytics levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, bezochte pagina’s en verkeersbronnen. Wij gebruiken die informatie om onze websites te verbeteren.

Mediawijzer.net heeft Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen worden geanonimiseerd voordat er gegevens worden verwerkt. Verder is ons Google Analytics-account zo ingesteld dat de informatie niet met anderen gedeeld mag worden.

Meer informatie vindt u op de pagina over cookies.

Klachten en vragen

Met klachten, opmerkingen of bij signalering van content of reacties die inbreuk maken op deze privacyverklaring, kunt u mailen naar info@mediawijzer.net.

U ontvangt binnen twee werkdagen een reactie van ons en/of informatie over de te volgen procedure.

mei 2018