Privacy statement

Voorwaarden voor gebruik van de website Mediawijzer.net

Mediawijzer.net is op initiatief van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Jeugd en Gezin in 2008 opgezet als Nederlands netwerk voor mediawijsheid, om Nederlandse burgers en organisaties mediawijs te maken. Mediawijzer.net is een samenwerkingsverband tussen het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, NPO, Kennisnet, de Koninklijke Bibliotheek en ECP | Platform voor de InformatieSamenleving. Rond deze vijf kernpartners is een netwerkorganisatie gevormd waarin meer dan 1100 organisaties, bedrijven en instellingen meewerken aan het vergroten van mediawijsheid in Nederland.

Aanmelden nieuwsbrief

Indien u zich op deze website aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden de volgende gegevens opgeslagen: naam, e-mailadres en organisatie. Door u aan te melden gaat u hiermee akkoord. U kunt zich afmelden door onderaan de nieuwsbrief op ‘Afmelden’ te klikken. Uw gegevens worden dan uit de verzendlijst verwijderd.

Aanmelden als blogger of netwerkpartner

Indien u zich op deze website aanmeldt als blogger of netwerkpartner, worden verschillende persoonsgegevens gevraagd zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer. Door u aan te melden gaat u hiermee akkoord. Indien u deze gegevens wilt laten verwijderen, kunt u contact opnemen via info@mediawijzer.net. Uw gegevens worden dan uit ons bestand verwijderd.

Aanmelden voor evenement

Indien u zich op deze website aanmeldt voor een evenement, zoals de Mediawijsheid Netwerk Experience, worden verschillende persoonsgegevens gevraagd zoals naam en e-mailadres. Deze gegevens worden alleen gebruikt om u te informeren over het evenement en netwerkpartnerschap van Mediawijzer.net. Door u aan te melden gaat u hiermee akkoord. U kunt zich altijd tussentijds afmelden voor het evenement en/of de informatiemailings. Indien u uw gegevens uit ons bestand wilt laten verwijderen, kunt u contact opnemen via info@mediawijzer.net.

U kunt bij aanmelding toestemming geven om naam, functie, organisatie, foto en sociale media account(s) te publiceren op een online bezoekerslijst. Deze mogelijkheid is optioneel en vinkt u al dan niet aan in het aanmeldformulier. De gegevens worden na het evenement verwijderd. Indien u deze gegevens eerder wilt laten verwijderen, kunt u contact opnemen via info@mediawijzer.net.

Reacties plaatsen

Het plaatsen van een reactie onder een blogartikel gebeurt door in te loggen met een (sociale media) account, dan wel door enkele gegevens (naam, e-mail en eventueel website) in te vullen. Indien u deze gegevens of uw reactie verwijderd wilt hebben, kunt u contact opnemen via info@mediawijzer.net.

Bij het plaatsen van reacties geeft de gebruiker aan Mediawijzer.net het recht om de profielinformatie (met uitzondering van e-mailadres) zichtbaar te maken voor bezoekers van de site. Door plaatsen van een reactie of topic, gaat u akkoord met (eventueel) hergebruik daarvan door bezoekers van Mediawijzer.net. Het maken van reclame in de blogs of reacties, wordt niet op prijs gesteld.

De gebruiker zorgt er voor dat de (inhoud van de) reacties en topics:

  • fatsoenlijk, leesbaar en begrijpelijk zijn;
  • nooit kwetsend, misleidend, beledigend, racistisch of discriminerend zijn (of die strekking hebben);
  • geen commerciële uitingen (anders dan verwijzingen) bevat, tenzij die uiting functioneel is en niet alleen het oogmerk heeft om reclame te maken;
  • geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten en/of auteursrechten van derden, tenzij deze derde de gebruiker daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven;
  • geen persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevat, tenzij daarvoor toestemming is gekregen van de betrokkenen;
    geen inbreuk maken op wet- en regelgeving.

Mediawijzer.net heeft het recht om reacties van gebruikers aan te passen of te verwijderen indien gebruiker inbreuk maakt op deze voorwaarden. Bij herhaald misbruik, heeft Mediawijzer.net het recht de toegang te ontzeggen.

Met klachten, opmerkingen of bij signalering van content of reacties die inbreuk maken op deze voorwaarden of wettelijke bepalingen, kunt u mailen naar: info@mediawijzer.net. U ontvangt binnen twee werkdagen een reactie van ons en/of informatie over de te volgen procedure.