Privacyverklaring website Mediawijzer.net

Op deze pagina geven we inzicht in hoe de website Mediawijzer.net omgaat met persoonsgegevens. Hieraan ten grondslag liggen de AVG / GDPR en de wens om transparant te zijn naar onze bezoekers, relaties en netwerkpartners. De website is een initiatief van Netwerk  Mediawijsheid.

Netwerk Mediawijsheid verwerkt uitsluitend persoonsgegevens met inachtneming van de geldende privacywetgeving. Ook verwerken we nooit meer persoonsgegevens dan noodzakelijk voor onze missie en doelstelling:

“Het vergroten van kennis en vaardigheden en het bevorderen van een mentaliteitsverandering bij burgers en instellingen waardoor deze zich bewust, kritisch , actief en veilig kunnen bewegen in een gemedialiseerde wereld.”

Om onze missie en doelstelling te bereiken, werken we samen met een sterk netwerk, bestaande uit ruim 1000 organisaties, bedrijven, zelfstandig professionals en instellingen op het gebied van mediawijsheid.

Aanmelden als netwerkpartner

Indien u zich op deze website aanmeldt als netwerkpartner, worden verschillende persoons- en contactgegevens gevraagd. Door u aan te melden gaat u akkoord met verwerking van deze gegevens in onze administratie.

Uw gegevens worden gebruikt om u te informeren over onze activiteiten, u uit te nodigen voor evenementen, uw organisatie zichtbaar te maken voor andere netwerkpartners en om u te betrekken bij werkgroepen en/of sessies conform onze missie en doelstellingen. Ook worden bedrijfsnaam en URL van de website gepubliceerd in een overzicht. De locatie van uw organisatie wordt globaal weergegeven op een landkaart – hierbij is het precieze adres niet zichtbaar en kan beperkt ingezoomd worden.

Voor inzage, rectificatie en/of het wissen van uw gegevens, kunt u contact opnemen via info@mediawijzer.net. Gegevens worden binnen 7 werkdagen uit onze administratie verwijderd.

Aanmelden als blogger

Indien u zich op deze website aanmeldt als blogger, worden verschillende persoons- en contactgegevens gevraagd. Door u aan te melden gaat u akkoord met verwerking van deze gegevens in onze administratie.

We gebruiken deze gegevens ten behoeve van onze administratie en om profielinformatie zichtbaar te maken voor bezoekers van de website.

Voor inzage, rectificatie en/of het wissen van uw gegevens, kunt u contact opnemen via info@mediawijzer.net. Gegevens worden binnen 7 werkdagen uit onze administratie verwijderd.

Aanmelden voor een evenement

Indien u zich op deze website aanmeldt voor een evenement worden verschillende persoons- en contactgegevens gevraagd. Door u aan te melden gaat u akkoord met verwerking van deze gegevens in onze administratie.

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de organisatie van het evenement, om u te informeren over het evenement en het netwerkpartnerschap van het Netwerk Mediawijsheid. Indien we het evenement organiseren in samenwerking met derden, wordt u hiervan op de hoogte gesteld bij uw aanmelding. Uw gegevens worden dan gedeeld met de betrokken partijen.

Voor inzage in uw gegevens kunt u contact opnemen via info@mediawijzer.net.

Voor rectificatie en/of het wissen van uw gegevens, kunt u onderaan de informatiemail op ‘Afmelden’ klikken. Uw gegevens worden dan direct uit de verzendlijst verwijderd.

MNX

Bij aanmelding voor de Mediawijsheid Netwerk Experience kunt u tevens toestemming geven om naam, functie, organisatie, foto en/of sociale media account(s) te publiceren op een online bezoekerslijst. Dit is optioneel. De gegevens die hiervoor worden ingevuld, worden uitsluitend gebruikt ter publicatie van de online bezoekerslijst en worden binnen één maand na het evenement verwijderd.

Indien u deze gegevens eerder wilt laten verwijderen en/of rectificeren, kunt u contact opnemen via info@mediawijzer.net.

Foto- en filmbeelden tijdens evenementen

Op de door het Netwerk Mediawijsheid georganiseerde evenementen kunnen foto- en/of filmbeelden worden gemaakt voor online gebruik en fysieke publicaties. Netwerk Mediawijsheid heeft gebruiksrechten over dit beeldmateriaal. Netwerk Mediawijsheid besteedt uiterste zorg aan het verkrijgen van de rechten van deze beelden. Door u aan te melden gaat u akkoord met verwerking en publicatie van dit materiaal.

Indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van een beeld kunt u contact opnemen via info@mediawijzer.net.

Aanmelden voor de Challenge Nederland Mediawijs 2020

Tijdens de aanmeldprocedure voor de stimuleringsregeling / Challenge Nederland Mediawijs 2020 worden verschillende persoons- en contactgegevens van u en/of uw organisatie gevraagd. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de organisatie van de challenge, uitbetaling bij toekenning van uw aanvraag en om te communiceren met deelnemers. In geval van toekenning van een stimuleringsbijdrage worden uw gegevens gedeeld met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid om te kunnen overgaan tot uitbetaling. Ook kunnen uw gegevens en/of het ingezonden audiovisuele materiaal worden gebruikt door Netwerk Mediawijsheid ten behoeve van informerende en promotionele doeleinden op zijn communicatiekanalen.

Indien er voor de Challenge Nederland Mediawijs 2020 met meerdere teamleden wordt aangemeld, dient de hoofdaanvrager van alle teamleden vooraf toestemming te hebben om hun persoonsgegevens te mogen verstrekken aan Netwerk Mediawijsheid.

Door u aan te melden voor de Challenge Nederland Mediawijs 2020 gaan zowel hoofdaanvrager als teamleden akkoord met verwerking van de verstrekte gegevens zoals hierboven omschreven.

Voor inzage, rectificatie en/of het wissen van uw gegevens kunt u contact opnemen via info@mediawijzer.net.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Indien u zich op deze website aanmeldt voor onze nieuwsbrief, worden de volgende gegevens gevraagd: voor- en achternaam en e-mailadres. Door u aan te melden gaat u akkoord met verwerking van deze gegevens op de verzendlijst.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor toezending van onze nieuwsbrief.

Voor inzage in uw gegevens kunt u contact opnemen via info@mediawijzer.net.

Voor het wissen van uw gegevens, kunt u onderaan de nieuwsbrief op ‘Afmelden’ te klikken. Uw gegevens worden dan direct uit de verzendlijst verwijderd.

Ondertekenen Mediawijsheidmanifest

U heeft op deze website de mogelijkheid het Mediawijsheidmanifest ‘Ook jongeren met een licht verstandelijke beperking hebben recht op een leuk online leven’ te ondertekenen. Hierbij worden uw naam, functie, organisatie en e-mailadres opgeslagen. Door het manifest te ondertekenen gaat u akkoord met verwerking van deze gegevens om uw ondertekening door te voeren en u eenmalig een bevestiging per e-mail te sturen. U kunt daarnaast toestemming geven om u periodiek per e-mail een update over het actieprogramma te sturen.

U kunt zich hiervoor altijd tussentijds afmelden middels een reply op de e-mail. Uw gegevens worden dan direct uit de verzendlijst verwijderd.

Voor inzage of het wissen van uw gegevens kunt u contact opnemen via info@mediawijzer.net.

Plaatsen van reacties

Indien u op deze website een reactie onder een blogartikel plaatst, worden de volgende gegevens gevraagd: een (sociale media-) account danwel uw naam, e-mailadres en eventuele website. Door het plaatsen van een reactie gaat u akkoord met verwerking van deze gegevens en het (eventueel) hergebruiken daarvan door bezoekers van de website Mediawijzer.net.

Netwerk Mediawijsheid gebruikt deze gegevens uitsluitend om profielinformatie – met uitzondering van uw e-mailadres – zichtbaar te maken voor bezoekers van de website.

Voor inzage in uw gegevens en/of het verwijderen van uw reactie kunt u contact opnemen via info@mediawijzer.net.

Contactformulier

Indien u op deze website een vraag, klacht of feedback instuurt via het contactformulier, worden uw naam en e-mailadres door ons verwerkt. Door gebruik van het contactformulier gaat u hiermee akkoord.

Netwerk Mediawijsheid gebruikt uw gegevens uitsluitend om terugkoppeling op uw contactverzoek te geven.

Voor inzage, rectificatie en/of het wissen van uw gegevens, kunt u contact opnemen via info@mediawijzer.net.

Daarnaast maken we gebruik van reCAPTCHA v3. Deze tool voert een risico-analyse uit voor verdacht verkeer. Hierbij wordt de inhoud van het bericht verstuurd naar en – volgens de geldende privacywetten binnen Europa – verwerkt door Google. Hier vind je meer informatie over Google’s privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden. Door reCAPTCHA v3 te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

Doorgeven en/of verwerken van informatie aan derden

Wij verwerken contactgegevens van relaties met als doel om hen te informeren over onze activiteiten en hen hierbij te betrekken conform de missie en doelstelling van het Netwerk Mediawijsheid. Vanuit diezelfde missie en doelstelling stellen wij gegevens beschikbaar aan derden om zo samenwerkingsverbanden aan te gaan en kennis te delen in relatie tot mediawijsheid.

Voor drukwerk, nieuwsbrieven, evenementen, de verwerking van e-mailverkeer vanaf onze website en de evaluatie van ons aanbod maken wij gebruik van diensten van derden, zoals MailChimp, SurveyMonkey en SendGrid. Sommige partijen slaan gegevens op buiten de EU, maar zijn gecertificeerd volgens het EU-VS Privacy Shield.

Voor het bestellen van drukwerk verwerkt BiblioMedia BV ook persoonsgegevens. Daarvoor is een apart privacystatement opgesteld en dat vindt u hier.

Voor inzage, rectificatie en/of het wissen van uw gegevens, kunt u contact opnemen via info@mediawijzer.net. Gegevens worden binnen 7 werkdagen uit onze administratie verwijderd. 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Beveiliging

Netwerk Mediawijsheid draagt zorg voor een beveiligde verwerking van persoonsgegevens zoals bedoeld in de geldende privacywetgeving. Dit doen we door uitsluitend samen te werken met partijen die voldoen aan de veiligheidseisen.

Onze medewerkers werken via een beveiligde verbinding. Gegevens worden nooit over een onbeveiligde internetverbinding verzonden.

Cookies

De websites van het Netwerk Mediawijsheid maken gebruik van Google Analytics. Google Analytics maakt gebruik van cookies. Google Analytics levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, bezochte pagina’s en verkeersbronnen. Wij gebruiken die informatie om onze websites te verbeteren.

Op de website Mediawijzer.net is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen worden geanonimiseerd voordat er gegevens worden verwerkt. Verder is ons Google Analytics-account zo ingesteld dat de informatie niet met anderen gedeeld mag worden.

Meer informatie vindt u op de pagina over cookies.

Klachten en vragen

Met klachten, opmerkingen of bij signalering van content of reacties die inbreuk maken op deze privacyverklaring, kunt u mailen naar info@mediawijzer.net.

U ontvangt binnen twee werkdagen een reactie van ons en/of informatie over de te volgen procedure.

april 2020