×

We willen graag weten wat je van dit artikel vindt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Je bijdrage wordt volledig anoniem verwerkt. Bedankt!

Ik wil nu niet meedoen.
vrijdag 4 maart 2011 | 20x bekeken | Leestijd: 1 minuut

Privacy is aandachtspunt bij gebruik clouddiensten

SURFnet en Kennisnet hebben een rapport gepubliceerd over privacyaspecten van cloud computing. Juridische aspecten van privacy- en gegevensbescherming zijn voor de onderwijs- en onderzoeksinstellingen van belang, omdat bij cloud computing regelgeving uit Nederland, Europa en daarbuiten van toepassing is. Dit rapport is in samenwerking met SURFdirect, de digitale rechten expertise community van SURF en TILT, Centrum voor Recht, Technologie en Samenleving van de Universiteit van Tilburg, tot stand gekomen.

Rapport ‘De Wolk in het onderwijs’
Steeds meer leerlingen, studenten, docenten en wetenschappers maken gebruik van cloud computing. Aanbieders van clouddiensten zijn vaak buitenlandse providers en er is nog weinig wet- en regelgeving of jurisprudentie. Met het rapport ‘De Wolk in het onderwijs’ [dit rapport is onbeschikbaar – red.]┬ázijn onderwijs- en onderzoeksinstellingen in staat antwoord te krijgen op privacy-, dataprotectie- en juridische vragen aangaande het gebruik van clouddiensten.

Evelijn Jeunink, jurist van SURFnet: “Onderzoekers, docenten, studenten en leerlingen moeten aan kennisdeling en informatie-uitwisseling kunnen doen zonder dat daarbij inbreuk wordt gemaakt op hun privacy. SURFnet en Kennisnet willen de juridische vraagstukken op het gebied van cloud computing inzichtelijk maken, zodat instellingen clouddiensten weloverwogen aan hun gebruikers kunnen aanbieden.”

Aandachtspunten
Het rapport adviseert instellingen de rolverdeling en bevoegdheden van de Cloud Service Provider, instelling en gebruikers in kaart te brengen. Instellingen zijn voor het merendeel van gegevensopslag en -verwerking verantwoordelijk en daarbij gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), ongeacht de locatie van de gegevens. Het feit dat clouddiensten zich overal ter wereld kunnen bevinden heeft echter wel gevolgen voor de privacy. Wanneer gegevens bijvoorbeeld op Amerikaans grondgebied zijn opgeslagen, is de USA Patriot Act van kracht en kunnen data worden gescand. Een ander aandachtspunt voor instellingen is een gedragscode voor leerlingen, studenten en medewerkers hoe zij van de clouddiensten gebruik mogen maken.

SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma
Het rapport is geschreven in opdracht van het SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma. Dit programma onderzoekt samen met voorlopers uit onderwijsinstellingen nieuwe technologie├źn en realiseert innovatieve toepassingen voor het onderwijs. Zo wordt binnen dit programma onderzoek gedaan naar de kansen en mogelijkheden van cloud computing voor het onderwijs. In dat kader hebben SURFnet en Kennisnet de publicatie ‘Cloud computing in het Onderwijs’ uitgegeven en heeft SURFnet een Checklist Cloud Security gepubliceerd.

Download gratis ‘De Wolk in het onderwijs’ [dit rapport is onbeschikbaar – red.]

Laat een reactie achter

Reacties die geplaatst worden zonder in te loggen, worden eerst goedgekeurd door de redactie.