Het medialandschap is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Media bepalen steeds vaker hoe we met elkaar omgaan en in welke richting onze maatschappij zich ontwikkelt. Ons hele leven speelt zich inmiddels af via media: van het vinden van een baan tot het zoeken naar een partner, van het doen van de dagelijkse boodschappen tot de aanschaf van luxe goederen, het is tegenwoordig de normaalste zaak hier (online) media bij te gebruiken. Maar ook minder prettige zaken als pesten, diefstal, criminaliteit en terrorisme spelen zich inmiddels online af.

De digitalisering en de opkomst van sociale media hebben dus grote impact op onze samenleving. Om maximaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die media bieden, is het belangrijk dat we beschikken over bepaalde competenties die ons mediawijs maken. Het is immers de combinatie van toegang, begrip en het (kunnen) creëren die bepaalt in hoeverre we kritisch en creatief met media om kunnen gaan en deze in ons voordeel kunnen inzetten.

Netwerk Mediawijsheid

Netwerk Mediawijsheid

De website Mediawijzer.net is een initiatief van het Netwerk Mediawijsheid. Op deze website vinden netwerkpartners, mediawijsheid professionals en geïnteresseerden in het beleid en praktijk van mediawijsheid meer informatie, blogartikelen, evenementen en tips om als organisatie aan te haken op mediawijsheid.

Netwerk Mediawijsheid is in 2008 als project opgericht op initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Bij het netwerk zijn meer dan 1000 organisaties, bedrijven, zelfstandig professionals en instellingen aangesloten, allen actief op het gebied van mediawijsheid. Denk aan ict-bedrijven, bibliotheken, culturele instellingen, mediacoaches, lesmateriaalontwikkelaars, uitgeverijen, onderzoeksinstituten, mediaproducenten en -platformen, onderwijsinstellingen en zorg- en welzijnsorganisaties. Onze gezamenlijke missie: Nederland mediawijs. Netwerk Mediawijsheid vervult daarbij de rol van verbinder, wegwijzer en gangmaker.

» Ook netwerkpartner worden? Lees hier meer over aanmelding en de voordelen van aansluiten bij het netwerk

Aansturing van het Netwerk Mediawijsheid

Netwerk Mediawijsheid wordt aangestuurd door 5 toonaangevende organisaties op het gebied van mediawijsheid:

De websites van het Netwerk Mediawijsheid

» Mediawijzer.net – Platform voor mediawijsheidprofessionals 
» Mediawijsheid.nl – De betrouwbare wegwijzer in veilig en slim gebruik van (digitale) media
» HoeZoMediawijs.nl – Jeugdwebsite over leuk, veilig en slim gebruik van (sociale) media

Deze websites worden mede gefinancierd door de Europese Commissie, als onderdeel van het Better Internet for Kids project.

Wetenschappelijke Raad

De Wetenschappelijke Raad is begin 2019 opgericht en heeft tot doel de Kennis- en Onderzoeksagenda van het Netwerk Mediawijsheid op te stellen. Zij bouwt voort op onderzoek naar mediawijsheid dat de afgelopen jaren is verricht en monitort het lopende onderzoek. De Raad bestaat uit 19 leden, met Jeroen Jansz als voorzitter, Peter Wiegman als secretaris. Henriette Kievit heeft zitting namens Netwerk Mediawijsheid.

» Lees hier meer over de Wetenschappelijke Raad

Logo’s

Download hieronder het algemene logo van Netwerk Mediawijsheid. Ben je netwerkpartner van het Netwerk Mediawijsheid? Plaats dan het ‘Aangesloten bij’-logo op jouw website om kenbaar te maken dat je deel uitmaakt van het netwerk.

Heb je bestanden nodig voor drukwerk? Mail dan naar info@mediawijzer.net.

» Download algemeen logo Netwerk Mediawijsheid
» Download ‘Aangesloten bij Netwerk Mediawijsheid’-logo voor netwerkpartners