Het medialandschap is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Media bepalen steeds vaker hoe we met elkaar omgaan en in welke richting onze maatschappij zich ontwikkelt. Ons hele leven speelt zich inmiddels af via media: van het vinden van een baan tot het zoeken naar een partner, van het doen van de dagelijkse boodschappen tot de aanschaf van luxe goederen, het is tegenwoordig de normaalste zaak hier (online) media bij te gebruiken. Maar ook minder prettige zaken als pesten, diefstal, criminaliteit en terrorisme spelen zich inmiddels online af.

De digitalisering en de opkomst van sociale media hebben dus grote impact op onze samenleving. Om maximaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die media bieden, is het belangrijk dat we beschikken over bepaalde competenties die ons mediawijs maken. Het is immers de combinatie van toegang, begrip en het (kunnen) creëren die bepaalt in hoeverre we kritisch en creatief met media om kunnen gaan en deze in ons voordeel kunnen inzetten.

Om mediawijsheid op de kaart te zetten produceerde Big Shots in opdracht van Mediawijzer.net bovenstaande videoboodschap ‘Jouw wereld vol media’.

Mediawijzer.net: Nederlands netwerk voor mediawijsheid

Mediawijzer.net is het Nederlands netwerk voor mediawijsheid, in 2008 opgericht op initiatief van de Ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Jeugd en Gezin. Het doel van Mediawijzer.net is om alle kinderen en jongeren in Nederland in staat te stellen mediawijs te leven. We doen dit door samen met een sterk netwerk van organisaties, initiatieven te ontplooien gericht op het onderwijs, ouders/opvoeders en de jeugd zelf. Bij het netwerk zijn meer dan 1000 organisaties, bedrijven, zelfstandig professionals en instellingen op het gebied van mediawijsheid aangesloten. Denk bijvoorbeeld aan de ICT, kunst- & cultuursector, bibliotheken, onderwijs, opvoeding, mediacoaches en mediamakers.

Mediawijzer.net en de aangesloten netwerkpartners verzorgen publiekscampagnes, verrichten onderzoek, bieden educatieve diensten aan, geven publicaties uit, organiseren workshops en bijeenkomsten, delen en verspreiden kennis, agenderen belangrijke onderwerpen rondom mediawijsheid en stimuleren innovatie. Alle activiteiten worden voor en door het netwerk uitgevoerd. Mediawijzer.net vervult daarbij de rol van verbinder, wegwijzer en gangmaker richting publiek en netwerk. De regie ligt bij vijf kernpartners:

  • ECP | Platform voor de InformatieSamenleving
  • Kennisnet
  • Koninklijke Bibliotheek
  • Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
  • NPO

» Ook netwerkpartner worden? Lees hier meer over aanmelding en de voordelen van aansluiten bij het netwerk

Activiteiten

Mediawijzer.net en de aangesloten netwerkpartners verzorgen publiekscampagnes, verrichten onderzoek, bieden educatieve diensten aan, geven publicaties uit, organiseren workshops en bijeenkomsten, delen en verspreiden kennis, agenderen belangrijke onderwerpen rondom mediawijsheid en stimuleren innovatie. Bekijk hier een overzicht aan activiteiten.

Online

www.mediawijzer.net – Website voor en door het netwerk met blogartikelen, evenementen, onderzoeken en meer informatie over activiteiten.

www.mediawijsheid.nl – Website voor het brede publiek met informatie over slim en veilig gebruik van (digitale) media. Er zijn dossiers, nieuws, video’s, veelgestelde vragen en doorverwijzingen naar relevante organisaties te vinden.

www.hoezomediawijs.nl – Website waarop kinderen en jongeren (vanaf 10 jaar) zelfstandig aan de slag kunnen met sociale media, mediavaardigheden en mediawijsheid. Thuis én in de klas.


Deze websites worden mede gefinancierd door de Europese Commissie, als onderdeel van het Better Internet for Kids project.

Partnerarrangement

Organiseer je binnenkort een training of wil je als docent met jouw schoolklas aan de slag met makey makey sets? Zoek je voor een creatieve brainstorm of vergadering een inspirerende ruimte? Speciaal voor netwerkpartners stelt kernpartner Beeld en Geluid twaalf keer per jaar gratis een (workshop)ruimte beschikbaar gecombineerd met een bezoek aan de Experience.

» Lees hier meer over het partnerarrangement of download de brochure

Brochure

In de brochure ‘Mediawijzer.net: Nederlands netwerk mediawijsheid’ is meer informatie terug te vinden. Lees onder andere welke activiteiten we organiseren voor het publiek en het netwerk.

» Download de brochure over Mediawijzer.net

Logo/Banner

Het logo van Mediawijzer.net is in kleur en verschillende bestanden verkrijgbaar. Ben je netwerkpartner? Plaats dan de banner ‘Aangesloten bij Mediawijzer.net’ op je website om kenbaar te maken dat je deel uit maakt van het netwerk.

» Download hier het logo en de banner van Mediawijzer.net

Awards

Mediawijzer.net heeft de volgende awards gewonnen:

  • Internationale Evens Prize for Media Education 2015 voor MediaMasters 2014. Deze jaarlijkse prijs wordt toegekend aan het meest succesvolle Europese initiatief dat kinderen van 9-16 jaar verantwoordelijk en constructief leert omgaan met sociale media. Uit het juryrapport:“Complimenten voor de speelse en toch zeer effectieve manier om kinderen te leren omgaan met de grote diversiteit aan (digitale) media.”
  • Bronze Esprix voor de campagne MediaMasters 2011 (samen met campagnebureau De Issuemakers)
  • Sabre Award voor campagne Week van de Mediawijsheid (samen met campagnebureau De Issuemakers)