×

We willen graag weten wat je van dit artikel vindt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Je bijdrage wordt volledig anoniem verwerkt. Bedankt!

Ik wil nu niet meedoen.
woensdag 16 november 2011 | 328x bekeken | Leestijd: 3 minuten

Ouders geen passend antwoord in mediaopvoeding op veranderend mediagedrag kinderen

Ouders vinden dat de eerste verantwoordelijkheid voor mediaopvoeding bij hen ligt en niet bij school. Dat blijkt uit onderzoek van Dialogic, dat in opdracht van Mediawijzer.net is uitgevoerd. Om hun rol als mediaopvoeder optimaal in te vullen is het van belang dat ouders meer zicht krijgen op hun eigen mediagedrag en de invloed die dat heeft op het (toekomstig) mediagedrag van hun kinderen. Deze resultaten zijn vandaag gepresenteerd in het kader van de Week van de Mediawijsheid, die dit jaar plaats vindt van 21 tot 27 november. Tijdens deze week staat de mediaopvoeding van kinderen van 10 – 11 jaar door ouders centraal.

Mediagebruik kinderen basisonderwijs
Kinderen op de basisschool vertonen op dit moment nog weinig risicovol gedrag binnen de media. Dit verandert echter snel wanneer ze naar het voortgezet onderwijs gaan. Ze gaan dan intensiever
media gebruiken – soms tot wel 7 uur per dag- worden zorgelozer (privé-informatie online delen, onbekenden toevoegen in profielsite) en ontwikkelen gebrek aan focus. Om risicogedrag op latere leeftijd te voorkomen, is het belangrijk dat ouders al als hun kinderen op de basisschool zitten, gericht bezig zijn met media-opvoeding. Kinderen van 10-11 jaar staan immers nog open voor een gesprek hierover thuis, terwijl ze op dat moment al wel actiever omgaan met media.

Media-opvoeding: 3 typen ouders
Het onderzoek van Dialogic onderscheidt 3 verschillende typen ouders:

 • Mediagenieters
  Ouders die de media vooral gebruiken voor plezier. Zij praten actief met hun kinderen als ze nog op de basisschool zitten, houden toezicht en beleven media samen. Zodra kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan, vervalt het toezicht en samen beleven.
 • Media-actieven
  Ouders die media vooral gebruiken voor de informatie. Zij praten actief en beleven media samen. Zodra kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan stellen ze vooral regels.
 • Mediagematigden
  Deze ouders gebruiken zelf media slechts beperkt en kiezen dan vooral voor de traditionelere media. Op de basisschool houden ze nog toezicht, stellen regels en beleven media samen, maar op het voortgezet onderwijs laten ze de media-opvoeding helemaal los. Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt doordat hun kinderen hen inhalen qua mediakennis en –kunde. Toch blijken deze kinderen minder risicogedrag te hebben dan kinderen uit de andere twee typen gezinnen.

De verschillende typen mediaopvoeding zijn ook weergeven in de onderstaande 3 illustraties.

Week van de Mediawijsheid
Om ouders te ondersteunen bij hun mediaopvoeding wordt tijdens de Week van de Mediawijsheid op verschillende manieren aandacht gevraagd voor het belang van mediaopvoeding voor kinderen op de basisschool.

 • Mediaopvoeding.nl
  Ouders die willen weten welk type ouder zij zijn en op zoek zijn naar media-opvoedtips, kunnen in het kader van de Week van de Mediawijsheid vanaf 17 november een ouderscan doen op www.mediaopvoeding.nl.
 • MediaMasters2011
  Om kinderen te confronteren met hun eigen mediagedrag en de discussie thuis aan de keukentafel te bevorderen, kunnen kinderen van groep 7 deze week ook meedoen aan MediaMasters2011. Dit is een levensechte media-ervaring, waarin kinderen uit groep 7 met de hulp van ouders, leerkrachten en bibliotheken leren zich bewust te worden van de mogelijkheden én risico’s van media. Ruim 40.000 kinderen doen mee. MediaMasters wordt dit jaar voor het eerst gehouden. Kinderen die MediaMasters positief hebben afgerond krijgen aan het eind van de week hun Media Master officieel uitgereikt.
 • 300 bibliotheken organiseren activiteiten
  Om scholen en ouders te ondersteunen bij hun mediawijsheid en mediaopvoeding, organiseren daarnaast ruim 300 bibliotheken tijdens deze week speciale activiteiten voor kinderen, ouders en docenten.

Mediagebruik kinderen voortgezet onderwijs
Bij kinderen in het voortgezet onderwijs gaat het mediagebruik fors omhoog, vooral het social mediagebruik. Zijn op de basisschool YouTube (85%), zoekmachines (80%) en Hyves (72%) nog het meest populair, wanneer kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan, blijft YouTube (87%) populair, maar winnen daarnaast e-mail (van 55% naar 79%), Facebook (van 11 naar 27%), MSN (van 26% naar 70%) en Twitter (van 4 naar 31%) snel terrein. Ouders blijven sterk achter bij het gebruik van nieuwe media in verhouding tot hun kinderen.

Risicotaxatie van ouders
In het onderzoek is ook gevraagd naar hoe ouders de risico’s taxeren waarmee hun kinderen te maken krijgen. Risico’s die ouders als een potentieel probleem beschouwen bij hun kind zijn onder andere:

 • Digitaal pesten (19%)
 • Ongewenste intimiteiten (19%)
 • Misbruik van persoonlijke informatie (18%)
 • Verslaving door hoog gebruik (17%)

Ouders hebben vooral bij jonge meisjes angst dat zij verleid worden door mannen via internet en bij oudere kinderen in voortgezet onderwijs spelen zorgen om concentratieproblemen en mediaverslaving een grotere rol. Ouders die zelf media-actief zijn schatten de risico’s hoger in.

Download het onderzoek ‘Blik op Mediawijsheid. Risicotaxatie, Opvoedstrategieën en Mediagedrag anno 2011’

Luister naar een interview met onderzoeker Hugo Gillebaard op BNR Radio.

Laat een reactie achter

Reacties die geplaatst worden zonder in te loggen, worden eerst goedgekeurd door de redactie.