×

We willen graag weten wat je van dit artikel vindt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Je bijdrage wordt volledig anoniem verwerkt. Bedankt!

Ik wil nu niet meedoen.
donderdag 11 april 2013 | 50x bekeken | Leestijd: 1 minuut

Ouders en opvoeders onvoldoende ondersteund bij mediaopvoeding

Ouders en opvoeders worden nog onvoldoende ondersteund bij de mediaopvoeding van kinderen. 5 partijen slaan de handen ineen met het Deltaplan Mediaopvoeding. Daarmee willen ze de huidige wildgroei van (online) informatie en hulp voorkomen en samenwerken vanuit een gedeelde visie.

Deelnemende partijen

Deze urgentie is voor het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Opvoedinformatie Nederland, Ouders Online, Mijn Kind Online en Mediawijzer.net aanleiding geweest om het initiatief te nemen voor het Deltaplan Mediaopvoeding. Zij gaan hierover vandaag in gesprek met de VNG en de ministeries OCW, VWS en Veiligheid & Justitie.

Aanleiding

Het media-aanbod groeit explosief. Kinderen en jongeren gebruiken media op een steeds jongere leeftijd en steeds vaker individueel en mobiel. Uit Nederlands en internationaal onderzoek blijkt dat ouders en opvoeders toenemend worstelen met de vraag hoe zij hun kinderen bij het mediagebruik kunnen begeleiden.

Ouders hebben dringend behoefte aan praktische en betrouwbare informatie over en ondersteuning bij mediaopvoeding, maar weten vaak niet waar ze terecht kunnen met hun vragen. Ook jeugdprofessionals die lokaal werken en dichtbij ouders staan, voelen zich vaak nog onvoldoende toegerust om ouders te helpen of te verwijzen. Zij zoeken gefundeerde handreikingen, trainingen, brochures en voorbeeldmateriaal. Daarnaast is er behoefte aan een betere samenwerking en afstemming tussen (lokale) instellingen. Zoals scholen, bibliotheken en de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG). Temeer omdat het huidige aanbod van organisaties, die ouders en professionals informeren en ondersteunen op het gebied van mediaopvoeding, versnipperd is en van wisselende kwaliteit. Het Deltaplan Mediaopvoeding springt in op deze ontwikkeling.

Deltaplan Mediaopvoeding

In het Deltaplan Mediaopvoeding pleiten de betrokken organisaties voor mediaopvoeding als structureel onderdeel van de preventieve opvoedingsondersteuning. Het gesprek vandaag met de VNG en de ministeries OCW, VWS en Veiligheid & Justitie gaat over de stappen die noodzakelijk zijn om mediaopvoeding op korte en lange termijn te beleggen in beleid.

Prof. Dr. Peter Nikken, Nederlands Jeugdinstituut: “De decentralisatie van de jeugdzorg biedt kansen en mogelijkheden om ouders, opvoeders en het lokale veld om hen heen goed toe te rusten.” Zowel door overheden op landelijk niveau, als door gemeenten op lokaal niveau. Nikken: “We roepen dan ook alle beleidsmakers en organisaties die betrokken zijn bij kind, media en opvoeding op om het Deltaplan Mediaopvoeding gezamenlijk te ondersteunen. Alleen dan kunnen we overgaan tot actie.”

Download de samenvatting van het Deltaplan Mediaopvoeding.

[update: de samenvatting in dit artikel staat niet allemaal meer online]

Laat een reactie achter

Reacties die geplaatst worden zonder in te loggen, worden eerst goedgekeurd door de redactie.