×

We willen graag weten wat je van dit artikel vindt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Je bijdrage wordt volledig anoniem verwerkt. Bedankt!

Ik wil nu niet meedoen.
vrijdag 22 juni 2012 | 405x bekeken | Leestijd: 3 minuten

‘Ouders en leraren: verdiep je in de leefwereld van jongeren’

Op 20 juni 2012 vond in de Hyves Huiskamer het debat over cyberpesten plaats, met als thema ‘Respect 2.0 kun je niet downloaden’. Hyves organiseerde dit debat in samenwerking met de KRO en werd geleid door Arie Boomsma. Met meer dan 35 deelnemers waren alle stemmen vertegenwoordigd: professionals van onder meer Mijn Kind Online, Mediawijzer.net, de Kindertelefoon, vertegenwoordigers van de politie, gemeenteraad en het ministerie van Onderwijs, leraren en jongeren.

Impact
Het eerste deel werd gesproken over wat cyberpesten nu eigenlijk inhoudt en of het wel verschilt van gewoon pesten. De algehele tendens luidde dat het voor een deel gaat om gewoon pesten – iets wat dus van alle tijden is – maar voor een deel ook wezenlijk anders is omdat het vaak anoniem en dus onzichtbaar is, en veel lastiger te bestrijden door gebrek aan kennis over sociale media. Niet alleen bij ouders en leerkrachten overigens, maar ook kinderen realiseren zich vaak onvoldoende wat de impact kan zijn van een nare opmerking op Twitter of nepprofiel op Hyves. Zo’n ‘grapje’ kan immers eenvoudig een eigen leven gaan leiden op internet.

Goed voorbeeld
Vervolgens werd er gekeken naar de verantwoordelijkheden. Is cyberpesten vooral een opvoedkwestie, moeten scholen alerter zijn, moet justitie scherper zijn? Iedereen die met kinderen te maken heeft, is op een bepaalde manier verantwoordelijk, daar was iedereen het wel over eens. Ook de media, die dingen vaak buiten proportie opblazen, zouden hier een andere houding in moeten aannemen. En natuurlijk de kinderen zelf; want hoewel het ‘puberbrein’ niet uitblinkt in een enorm verantwoordelijkheidsgevoel, zijn jongeren en kinderen wel degelijk gevoelig voor ‘het goede voorbeeld’, vooral van leeftijdsgenootjes. Als ze jong zijn luisteren ze vooral naar hun ouders en leerkrachten, maar daar is wel een duidelijke voorwaarde aan verbonden, zo bevestigden de kinderen zelf: alleen als zij verstand hebben van sociale media worden hun adviezen serieus genomen.

Kennis
En daar ligt dus de grootste uitdaging: hoe zorgen we ervoor dat ouders en leraren beter op de hoogte zijn van wat sociale media inhouden? Gebrek aan kennis heeft veel nadelige gevolgen: ouders weten niet meer wat hun kinderen doen, kinderen vertellen er niet meer over omdat ze denken dat hun ouders het toch niet begrijpen, waarmee de vicieuze cirkel rond is.

Het advies van de aanwezigen: stel vragen! Ook de kinderen beaamden dat als hun ouders ernaar zouden vragen, ze er zeker over willen vertellen. Dus niet alleen: hoe was het op school vandaag, maar ook: hoe was het op internet? Heb je nog leuke dingen meegemaakt, of juist iets vervelends, wat voor games speel je eigenlijk, mag ik je profiel misschien eens zien? Het is de leefwereld van kinderen anno 2012 en daar zouden ouders meer interesse en begrip voor moeten hebben. Weg met die koudwatervrees en het idee ‘ik snap het toch niet, dus laat maar’.

Spelenderwijs
Datzelfde geldt voor leraren. Te veel leraren laten zich afschrikken door technologie en laten sociale media links liggen omdat ze er geen affiniteit mee hebben. Terwijl de twee aanwezige leraren het levende bewijs zijn dat de les voor zowel leerlingen als leraren zoveel leuker kan zijn als je sociale media integreert. Dan hoef je niet eens een aparte ICT-les te hebben en kun je het gewoon verweven door alle lessen, waardoor je spelenderwijs kunt wijzen op risico’s en kinderen kunt bijbrengen hoe je respectvol met elkaar omgaat. Een leraar kan het zich eigenlijk niet meer permitteren om niets met sociale media te doen, zo klonk het uit de zaal.

Positief
Maar juist ook de positieve dingen van sociale media moeten worden belicht. Want ook dat werd door alle aanwezigen benadrukt: laten we vooral niet vergeten hoeveel leuke en mooie dingen sociale media te bieden hebben. Als daar meer aandacht voor komt bij ouders en scholen, is de kans groot dat jongeren minder snel de fout in gaan.

De aanwezigen zijn in elk geval al druk bezig met diverse goede initiatieven. Als het aan hen ligt, is heel Nederland binnenkort mediawijs.

Meer informatie
Voor meer informatie over cyberpesten kun je terecht op de websites van enkele van onze partners:

Laat een reactie achter

Reacties die geplaatst worden zonder in te loggen, worden eerst goedgekeurd door de redactie.