Image

BeeReal – Weerbaar tegen desinformatie

Met het project ‘BeeReal’ wil Netwerk Mediawijsheid de weerbaarheid tegen desinformatie bij jongvolwassenen vergroten. Dat doen we in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). ‘BeeReal’ is gericht op de jongvolwassenen die een opleiding volgen voor beroepen in het onderwijs, zorg en welzijn en de media. Én op hun docenten. Deze groep staat in BeeReal centraal, omdat zij (gaan) werken met kwetsbare groepen waarvoor mediawijsheid en weerbaarheid tegen desinformatie extreem belangrijk zijn.

Er worden in het najaar van 2020 onder andere een activatietool en een educatief programma ontwikkeld. Op deze verzamelpagina blijf je als netwerkpartner of geïnteresseerde op de hoogte van het project.

Vragen over BeeReal? Neem contact op met projectmanager Mimi van Dun (mimi.vandun@mediawijzer.net).

Actueel

Terugkijktip: Ilja Leonard Pfeijffer bij Zomergasten

In ‘Zomergasten’ (VPRO) gaat schrijver en classicus Ilja Leonard Pfeijffer in op het ‘piepjonge internet’ met complottheorieën, ‘flat earthers’, de toegang van kennis en het (non)respect voor specialisten en wetenschappers.

» Bekijk de aflevering

» Op YouTube is een verkorte versie te zien

Gezocht: jouw ervaringen uit de praktijk

Waar krijg jij als professional in de media, zorg, welzijn of het onderwijs mee te maken als het gaat om des-, mis- en malinformatie?

» Laat het ons weten via info@mediawijzer.net onder vermelding van ‘Casus BeeReal’

» Lees meer over casussen uit het beroepsveld

Over het project

Er zijn steeds meer zorgen over de opkomst van desinformatie, en de invloed hiervan op de samenleving en democratie. Ook in Nederland. Een weerbare en mediawijze samenleving is hierop het antwoord, vinden de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). Om het bewustzijn hierover onder burgers te vergroten, werd in 2019 bijvoorbeeld de campagne ‘Blijf nieuwsgierig, blijf kritisch’ ingezet.

De volgende stap is het (duurzaam) bestrijden van desinformatie in de samenleving. Burgers moeten niet alleen bewust zijn/worden, belangrijk is ook: hóe kunnen zij met desinformatie omgaan? Dit vraagt om nieuwe kennis en handelingsperspectief. Het ministerie van BZK heeft Netwerk Mediawijsheid gevraagd om hier een bijdrage aan te leveren, op basis van de ervaring en expertise die het netwerk de afgelopen 10 jaar heeft opgedaan.

Domino-effect

Mediawijsheid en weerbaarheid tegen desinformatie zijn belangrijk voor alle Nederlanders.

Om maximale impact te realiseren is binnen ‘BeeReal’ gekozen voor een focus op de jongvolwassenen (16 tot circa 25 jaar) die een opleiding volgen voor beroepen in de onderwijssector, zorg- en welzijnssector en de mediasector, én hun docenten. We kiezen voor deze studenten en opleidingen, omdat zij (gaan) werken met kwetsbare groepen waarvoor mediawijsheid en weerbaarheid tegen desinformatie extreem belangrijk zijn. Door op deze studenten en opleidingen te focussen creëren we een domino-effect:

mediawijze docent → mediawijze student → mediawijze beroepsuitoefenaar → mediawijze (kwetsbare) burgers

Met een ‘Netwerk Mediawijsheid-aanpak’ worden bestaande initiatieven van strategische netwerkpartners aan elkaar verbonden en versterkt. Zo bereiken we het meest.

Het project loopt van 1 november 2019 tot en met 31 december 2021.

Dit moet je weten over BeeReal:


TijdlijnJuli 2020

We leveren de resultaten van deskresearch op, gaan aan de slag met casestudies en bepalen de aanpak voor het verdere project.

Najaar 2020

We organiseren (online) sessies waarbij we het netwerk zullen betrekken. Dit is de ontwikkelfase waarin BeeReal echt vorm krijgt.

Voorjaar 2021

De resultaten worden opgeleverd, waaronder een tool voor de doelgroep die het belang van weerbaarheid duidelijk maakt. Én een educatief programma voor docenten.

Juni - december 2021

De tool met aansluitend materiaal wordt in het werkveld uitgerold en overgedragen.


Met casussen uit het beroepsveld geven we meer inzicht in de problematiek waar de media-, onderwijs-, zorg- en welzijnsmedewerker in het werkveld mee te maken kan krijgen als het gaat om mediawijsheid, met name t.o.v. desinformatie. Er wordt beschreven hoe de invloed hiervan het welzijn in de weg kan staan van hun cliënten, patiënten, lezers, kijkers, leerlingen, studenten of van henzelf. De casussen zijn gebaseerd op getuigenverslagen of zijn fictief op basis van veldonderzoek en interviews.

De komende tijd verschijnen de casussen als blogartikel op Mediawijzer.net. Je kunt de casussen ook als pdf downloaden.


Oproep: help BeeReal verder met jouw ervaringen

Herken je de situaties die worden beschreven in de casussen vanuit je eigen werkveld? Of heb je iets soortgelijks meegemaakt rondom desinformatie tijdens je werkzaamheden? Stuur een mail naar info@mediawijzer.net onder vermelding van ‘Casus BeeReal’. Hartelijk dank!