Image

BeeReal - Weerbaar tegen desinformatie

Met het project ‘BeeReal’ wil Netwerk Mediawijsheid de weerbaarheid tegen desinformatie bij jongvolwassenen vergroten. Dat doen we in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). ‘BeeReal’ is gericht op de jongvolwassenen die een opleiding volgen voor beroepen in het onderwijs, zorg en welzijn en de media. Én op hun docenten. Deze groep staat in BeeReal centraal, omdat zij (gaan) werken met kwetsbare groepen waarvoor mediawijsheid en weerbaarheid tegen desinformatie extreem belangrijk zijn.

Er is in het najaar van 2021 een educatieve website gelanceerd om mbo-studenten mediawijs te maken. De website voor hbo-studenten wordt binnenkort gelanceerd. Op deze verzamelpagina blijf je als netwerkpartner of geïnteresseerde op de hoogte van het project.

Vragen over BeeReal? Neem contact op met projectmanager Roelof van Laar (roelof.vanlaar@mediawijzer.net).

Actueel

Mbo Mediawijs: De website over desinformatie voor docenten van het mbo

MBO MediaWijs helpt docenten om aandacht te besteden aan de impact van desinformatie op de beroepspraktijk in de zorg, het onderwijs en media. Kijk op mbomediawijs.nl voor handige tips en tools voor docenten, zodat studenten kennis en vaardigheden opdoen die ze uiteindelijk in hun eigen beroep kunnen toepassen en doorgeven.

» Bekijk de website

Gezocht: jouw ervaringen uit de praktijk

Waar krijg jij als professional in de media, zorg, welzijn of het onderwijs mee te maken als het gaat om des-, mis- en malinformatie?

» Laat het ons weten via info@mediawijzer.net onder vermelding van 'Casus BeeReal'

» Lees meer over casussen uit het beroepsveld

Over het project

Er zijn steeds meer zorgen over de opkomst van desinformatie, en de invloed hiervan op de samenleving en democratie. Ook in Nederland. Een weerbare en mediawijze samenleving is hierop het antwoord, vinden de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). Om het bewustzijn hierover onder burgers te vergroten, werd in 2019 bijvoorbeeld de campagne ‘Blijf nieuwsgierig, blijf kritisch’ ingezet.

De volgende stap is het (duurzaam) bestrijden van desinformatie in de samenleving. Burgers moeten niet alleen bewust zijn/worden, belangrijk is ook: hóe kunnen zij met desinformatie omgaan? Dit vraagt om nieuwe kennis en handelingsperspectief. Het ministerie van BZK heeft Netwerk Mediawijsheid gevraagd om hier een bijdrage aan te leveren, op basis van de ervaring en expertise die het netwerk de afgelopen 10 jaar heeft opgedaan.

Domino-effect

Mediawijsheid en weerbaarheid tegen desinformatie zijn belangrijk voor alle Nederlanders.

Om maximale impact te realiseren is binnen ‘BeeReal’ gekozen voor een focus op de jongvolwassenen (16 tot circa 25 jaar) die een opleiding volgen voor beroepen in de onderwijssector, zorg- en welzijnssector en de mediasector, én hun docenten. We kiezen voor deze studenten en opleidingen, omdat zij (gaan) werken met kwetsbare groepen waarvoor mediawijsheid en weerbaarheid tegen desinformatie extreem belangrijk zijn. Door op deze studenten en opleidingen te focussen creëren we een domino-effect:

mediawijze docent → mediawijze student → mediawijze beroepsuitoefenaar → mediawijze (kwetsbare) burgers

Met een ‘Netwerk Mediawijsheid-aanpak’ worden bestaande initiatieven van strategische netwerkpartners aan elkaar verbonden en versterkt. Zo bereiken we het meest.

Het project loopt van 1 november 2019 tot en met 31 december 2021.

Dit moet je weten over BeeReal:


TijdlijnJuli 2020

We leveren de resultaten van deskresearch op, gaan aan de slag met casestudies en bepalen de aanpak voor het verdere project.

Najaar 2020

We organiseren (online) sessies waarbij we het netwerk zullen betrekken. Dit is de ontwikkelfase waarin BeeReal echt vorm krijgt.

Voorjaar 2021

De resultaten worden opgeleverd, waaronder een tool voor de doelgroep die het belang van weerbaarheid duidelijk maakt. Én een educatief programma voor docenten.

Juni - december 2021

De tool met aansluitend materiaal wordt in het werkveld uitgerold en overgedragen.


Met casussen uit het beroepsveld geven we meer inzicht in de problematiek waar de media-, onderwijs-, zorg- en welzijnsmedewerker in het werkveld mee te maken kan krijgen als het gaat om mediawijsheid, met name t.o.v. desinformatie. Er wordt beschreven hoe de invloed hiervan het welzijn in de weg kan staan van hun cliënten, patiënten, lezers, kijkers, leerlingen, studenten of van henzelf. De casussen zijn gebaseerd op getuigenverslagen of zijn fictief op basis van veldonderzoek en interviews.

De komende tijd verschijnen de casussen als blogartikel op Mediawijzer.net. Je kunt de casussen ook als pdf downloaden.


Oproep: help BeeReal verder met jouw ervaringen

Herken je de situaties die worden beschreven in de casussen vanuit je eigen werkveld? Of heb je iets soortgelijks meegemaakt rondom desinformatie tijdens je werkzaamheden? Stuur een mail naar info@mediawijzer.net onder vermelding van 'Casus BeeReal'. Hartelijk dank!

Op zoek naar verdieping?


Kijk:

» Volgens econometrist en journalist Sanne Blauw hebben we een blind vertrouwen in cijfers. Zij doet in Brainwash Talks een pleidooi voor twijfel
(Ook te lezen)

» 'Complotten in een crisis: gouden combinatie' (NOS op 3)

» Hoogleraar Toegepaste Statistiek en Datavisualisatie Casper Albers in Medialogica online: 'Hoe coronacijfers tot verkeerde conclusies leidden'


Lees:

» Ruzie in de familie door coronadenkbeelden, hoe ga je daarmee om? (NOS)

» Families drijven uit elkaar doordat de een aanhanger is van Viruswaarheid en de ander niet: 'Ik mis mijn vader gewoon' (EenVandaag)

» 'Dit is waarom ook jij nu meer complotten online ziet' (NOS)

» Wat als je vrienden complottheorieën delen op sociale media? (Medialogica)

» Waarom verspreidt misinformatie zich snel via Twitter? (Medialogica)

» Handig: dit handboek van Unesco voor docenten journalistiek en praktiserende journalisten over desinformatie en nepnieuws