Activiteiten

Mediawijzer.net en de aangesloten netwerkpartners verzorgen publiekscampagnes, verrichten onderzoek, bieden educatieve diensten aan, geven publicaties uit, organiseren workshops en bijeenkomsten, delen en verspreiden kennis, agenderen belangrijke onderwerpen rondom mediawijsheid en stimuleren innovatie. Bekijk hieronder een overzicht aan activiteiten.

Campagnes

 • Week van de Mediawijsheid: jaarlijkse campagne over het belang van mediawijsheid voor de jeugd van 6 t/m 18 jaar.
 • MediaMasters: serious game over mediawijsheid, speciaal voor groep 7 en 8. Spelenderwijs maken leerlingen kennis met de kansen en de gevaren van (digitale) media. 
 • Media Ukkie Dagen: jaarlijkse campagne over mediaopvoeding in gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 t/m 6 jaar.

Netwerkbijeenkomsten

Mediawijzer.net organiseert gedurende het jaar expertsessies en andere netwerkbijeenkomsten rondom actuele thema’s en vraagstukken.

 • Expertsessies: kennis- en ervaringsdeskundigen komen bijeen om onderzoek te duiden en kennis over urgente of actuele vraagstukken bijeen te brengen.
 • Mediawijsheid Netwerk Experience: jaarlijks evenement voor netwerkpartners en geïnteresseerden in mediawijsheid.
 • Eindejaarsbijeenkomst: jaarlijkse netwerkbijeenkomst waar onder meer de winnaars van de aanmoedigingsprijs bekend worden gemaakt.

Prijzen

 • Stimuleringsregeling: jaarlijkse regeling waarbij een financiële bijdrage wordt gegeven aan nieuwe projecten die mediawijsheid stimuleren op een bepaald gebied.
 • Aanmoedigingsprijs: geldprijs voor initiatieven die op een creatieve, unieke wijze mediawijsheid hebben gestimuleerd.
 • Gouden Guppy: De Gouden Guppy is de Nederlandse vakjuryprijs voor het beste digitale peuter- & kleuter mediaproduct (0-6 jaar). De award is een initiatief van Mediawijzer.net om makers van goede en geschikte digitale kindermedia te belonen en onderdeel van de Cinekid Media Awards 2018. Het doel van de Cinekid Media Awards is het stimuleren van de ontwikkeling van goede en innovatieve content voor kinderen en jongeren. Van 2012 tot en met 2016 werd deze prijs uitgereikt onder de naam Media Ukkie Award.
 • Mediawijzer.net IPON award: prijs die wordt toegekend aan een project dat een innovatieve en mediawijze oplossing biedt voor een complex probleem in het onderwijs.

Onderzoek & publicaties

Mediawijzer.net helpt Nederlanders mediawijs te worden. Via onze publiekscampagnes, als expertisecentrum en als netwerk van makers van mediawijsheid. Een greep uit de publicaties, downloads en onderzoeken die Mediawijzer.net sinds de oprichting heeft opgeleverd:

 • Iene Miene Media: jaarlijks onderzoek over mediaopvoeding onder ouders met jonge kinderen.
 • Monitor Jeugd en Media: jaarlijkse monitor onder tieners over digitale media, leren en ontdekken.
 • Jubileumboek: speciale uitgave voor netwerkpartners over 10 jaar mediawijsheid.

Binnenkort kunt u alle onderzoeken en publicaties vinden in de vernieuwde Kennisbank.

Online

www.mediawijzer.net – Website voor en door het netwerk met blogartikelen, evenementen, onderzoeken en meer informatie over activiteiten van Mediawijzer.net.

www.mediawijsheid.nl – Website voor het brede publiek met informatie over slim en veilig gebruik van (digitale) media. Er zijn dossiers, nieuws, video’s, veelgestelde vragen en doorverwijzingen naar relevante organisaties te vinden.

www.hoezomediawijs.nl – Website waarop kinderen en jongeren (vanaf 10 jaar) zelfstandig aan de slag kunnen met sociale media, mediavaardigheden en mediawijsheid. Thuis én in de klas.


Deze websites worden mede gefinancierd door de Europese Commissie, als onderdeel van het Better Internet for Kids project.

Jouw wereld vol media

Om mediawijsheid op de kaart te zetten produceerde Big Shots in opdracht van Mediawijzer.net de videoboodschap ‘Jouw wereld vol media’. In de video probeert een jonge vader zijn dochtertje wegwijs te maken in deze constant veranderende wereld. Want wat zeker is: de invloed van media blijft alsmaar toenemen. Voor wie daar wijs mee om leert gaan en zelf de regie weet te bewaren, worden de mooiste dromen werkelijkheid.