Onze missie

De website Mediawijzer.net is een initiatief van het Netwerk Mediawijsheid. Op deze website vinden netwerkpartners, mediawijsheid professionals en geïnteresseerden in het beleid en praktijk van mediawijsheid meer informatie, blogartikelen, evenementen en tips om als organisatie aan te haken op mediawijsheid.

Netwerk Mediawijsheid is in 2008 als project opgericht op initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Bij het netwerk zijn meer dan 1000 organisaties, bedrijven, zelfstandig professionals en instellingen aangesloten, allen actief op het gebied van mediawijsheid. Denk aan ict-bedrijven, bibliotheken, culturele instellingen, mediacoaches, lesmateriaalontwikkelaars, uitgeverijen, onderzoeksinstituten, mediaproducenten en -platformen, onderwijsinstellingen en zorg- en welzijnsorganisaties. Onze gezamenlijke missie: Nederland mediawijs. Netwerk Mediawijsheid vervult daarbij de rol van verbinder, wegwijzer en gangmaker.

» Meer over Netwerk Mediawijsheid