×

We willen graag weten wat je van dit artikel vindt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Je bijdrage wordt volledig anoniem verwerkt. Bedankt!

Ik wil nu niet meedoen.
donderdag 30 mei 2013 | 340x bekeken | Leestijd: 1 minuut

Onderzoek leidt tot competentieniveaus mediawijsheid voor PABO-studenten, PO-leerlingen en -leerkrachten

ITS (Radboud Universiteit) heeft in het teken van de Mediawijzer.net Stimuleringsregeling 2013 op basis van onderzoek een theoretisch kader opgesteld. Dit kader moet ervoor zorgen dat bij de 3 onderwerpen van de regeling dezelfde kennisbasis wordt gehanteerd. De analyse is gebruikt om competentieniveaus en taken op te stellen voor leerlingen en leerkrachten in het primair onderwijs en PABO-studenten. Het onderzoek en de competentieniveaus zijn online beschikbaar.

Over het onderzoeksrapport

Mediawijzer.net gaf opdracht tot het onderzoek ter ondersteuning van de Mediawijzer.net Stimuleringsregeling 2013. Het doel van de regeling in 2013 is om bij te dragen aan de realisatie van het PO stappenplan. Dit plan omvat een programma aan activiteiten om mediawijsheid eind 2014 in het basisonderwijs in te bedden. In lijn met het PO stappenplan zijn voor de stimuleringsregeling 3 onderwerpen vastgesteld:

  • Een leermiddelenbank mediawijsheid voor leerlingen in het PO, te gebruiken door leerkrachten in de dagelijkse praktijk
  • Een leermiddelenbank mediawijsheid voor de PABO
  • Een leermiddelenbank voor leerkrachten

Het onderzoeksrapport is tot stand gekomen door nationale leerlijnen en methodes ‘mediawijsheid voor leerlingen’ te analyseren aan de hand van de competentieniveaus voor mediawijsheid van Mediawijzer.net, PABO-curricula te analyseren, te achterhalen in welke mate leerkrachten zelf mediawijs zijn, een literatuurstudie naar vaardigheden die een rol spelen bij mediawijsheid, en het indelen van competentieniveaus van het competentiemodel in niveaus per groep in het primair onderwijs.Competentieniveaus
Het theoretisch kader dat uit het onderzoek voortvloeide bestaat uit een rapportage met daarin:

  • een analyse van 26 mediawijsheidmethodes in het PO
  • een analyse van de mediawijsheidpraktijk van 8 PABO’s
  • een survey onder leerkrachten
  • een literatuurstudie naar de ontwikkelingsniveaus van kinderen

De bevindingen zijn verwerkt in een beschrijving van mediawijsheidcompetentieniveaus voor PO-leerlingen in groep 1/2, groep 3/4, groep 5 /6 en groep 7/8. Bij elk referentieniveau zijn taken beschreven als extra handvat bij de interpretatie. Er is ook een indeling in competentieniveaus opgesteld voor leerkrachten en PABO-studenten. Verschillende experts uit het netwerk van Mediawijzer.net hebben meegewerkt aan de totstandkoming. Daarnaast heeft afstemming plaatsgevonden met de SLO.

Download de documenten

Lees meer

Laat een reactie achter

Reacties die geplaatst worden zonder in te loggen, worden eerst goedgekeurd door de redactie.