×

We willen graag weten wat je van dit artikel vindt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Je bijdrage wordt volledig anoniem verwerkt. Bedankt!

Ik wil nu niet meedoen.
woensdag 3 juli 2013 | 59x bekeken | Leestijd: 1 minuut

Nieuws in de klas pleit voor integratie nieuwsmedia in onderwijscurriculum

Nieuws in de klas roept leerkrachten en docenten in het basis- en voortgezet onderwijs op om het verwerken van de actualiteit structureel in te bedden in het lesprogramma. Dat draagt bij aan een hogere leesmotivatie en betere leerprestaties van hun leerlingen. Nieuws in de klas heeft het educatieve aanbod volledig vernieuwd om docenten hierin tegemoet te komen. Centraal onderdeel is de Nieuwsservice, die voortaan vergezeld gaat van 2 handleidingen (voor het primair en voortgezet onderwijs). Daarin wordt beschreven hoe het toepassen van nieuwsmedia aansluit bij het onderwijscurriculum.

Aansluiting nieuwsmedia bij curriculum
Docenten en leerlingen werken graag met de actualiteit: het verwerken van nieuwsteksten – zowel geschreven als beeldend – verrijkt de lesstof en vergroot het leerplezier. Toch vinden veel docenten het moeilijk nieuwsmedia structureel in het reguliere lesprogramma te integreren. Vaak wordt in actuele berichtgeving jargon gebruikt dat (nog) geen deel uitmaakt van het begrippenapparaat van de lesstof. Of er is voorkennis vereist die nog niet is behandeld. Daarnaast beschouwen docenten het bespreken van de actualiteit vaak als extracurriculaire activiteit.

Handleidingen
Nieuws in de klas heeft in kaart gebracht op welke wijze het verwerken van nieuwsmedia aansluit bij het onderwijscurriculum. Dit is beschreven in de zojuist verschenen handleidingen voor het primair en voortgezet onderwijs. Beide handleidingen gaan vergezeld van overzichten waarin het gebruik van nieuwsmedia wordt toegepast op de kerndoelen en eindtermen van de diverse vakken en domeinen. De handleidingen bevatten verder lessuggesties die toepasbaar zijn op verschillende leergebieden. Bij elke lessuggestie is aangegeven aan welke leerdoelen docenten met hun leerlingen werken. Doel van de handleidingen is docenten te stimuleren om de verwerking van nieuwsmedia een structureler plek te geven in hun lesprogramma.

Handleidingen downloaden
De handleidingen zijn te downloaden op de vernieuwde website van Nieuws in de klas:

Laat een reactie achter

Reacties die geplaatst worden zonder in te loggen, worden eerst goedgekeurd door de redactie.