×

We willen graag weten wat je van dit artikel vindt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Je bijdrage wordt volledig anoniem verwerkt. Bedankt!

Ik wil nu niet meedoen.
vrijdag 26 maart 2010 | 3x bekeken | Leestijd: 1 minuut

Netwerkbijeenkomst ‘Maak werk van digitale vaardigheden’

Het programmabureau Digivaardig & Digibewust kijkt terug op een zeer inspirerende netwerkbijeenkomst op 16 maart jongstleden in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Tijdens deze middag presenteerde Marion Duimel (onderzoekster) de resultaten van het onderzoek Digibyte, digibabe, digibeet: Wat zijn de redenen achter het niet of nauwelijks gebruik maken van internet? Wat zijn de belemmeringen en beperkingen die mensen hierdoor ervaren? De onderzoeksresultaten vormden de input voor de rest van de middag, waarin aanwezigen op interactieve wijze nieuwe activiteiten besproken hebben.

In drie parallelle, identiek opgezette expertsessies hebben de deelnemers in kleine groepen zich verdiept in drie van de acht typeringen van digibeten die in het onderzoeksrapport gedefinieerd zijn: het onbeschreven blad, de welwillende afwachter en de ploeterende volhouder. Dit zijn digibeten die in eerste instantie positief tegenover het gebruik van computers en internet staan. De verdieping richtte zich op waar de digibeet zich bevindt, wat we nu al doen voor dit type digibeet en welke nieuwe activiteiten het netwerk kan/moet ontplooien.

Meer dan honderd ideeën voor nieuwe activiteiten zijn uit de expertsessies voortgekomen! Kijkend naar al deze ideeën – hun overeenkomsten en verschillen, haalbaarheid en gelijkenis met bestaande activiteiten – heeft het programma Digivaardig & Digibewust vier nieuwe activiteiten als zeer kansrijk aangemerkt. Voor deze activiteiten willen we graag met u aan de slag!

Wilt u meer informatie over de vier kansrijke activiteiten? Klik hier. Wilt u een actieve bijdrage leveren aan de uitvoering, neem dan contact met ons op via [email protected] of telefonisch via 070-4190309.

Laat een reactie achter

Reacties die geplaatst worden zonder in te loggen, worden eerst goedgekeurd door de redactie.