Het Mediawijsheidmanifest

Ook jongeren met een licht verstandelijke beperking hebben recht op een leuk online leven

Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) zijn online extra kwetsbaar. Zij zijn bijvoorbeeld oververtegenwoordigd als slachtoffer én als dader bij misstanden online, zoals cyberpesten, sexting en grooming. Samen met organisaties, professionals en experts wil Netwerk Mediawijsheid hier verandering in brengen.

Daarom is er het Mediawijsheidmanifest: ‘Ook jongeren met een licht verstandelijke beperking hebben recht op een leuk online leven’. Steun van zorgorganisaties, zorgprofessionals, experts, leerkrachten en ouders is nodig om het onderwerp breed op de agenda te krijgen. Wij hopen dat het manifest veel ondertekend gaat worden. Want samen kunnen we het verschil maken.

Door ondertekening van het Mediawijsheidmanifest geef je aan dat je je sterk maakt voor een betere begeleiding in mediawijsheid van jongeren met een licht verstandelijke beperking.

» Gelijk aan de slag? Gebruik de vijf kickstarters voor meer mediawijsheid
» Onderzoek: Jongeren met LVB online extra kwetsbaar door gebrek aan begeleiding in mediawijsheid
» Ook lezen: ‘Professional moet ook online zorgen voor zijn cliënt met LVB’ op zorgwelzijn.nl
» In Markant, vakblad voor de gehandicaptensector, vertellen Peter Nikken (Windesheim) en Sonja Heijkamp (Amerpoort) over het onderzoek en het Mediawijsheidmanifest. Hier online te lezen (editie april 2019, blz. 20).


Image

Ja, wij helpen mee

Het is hoog tijd dat jongeren met een licht verstandelijke beperking een betere begeleiding in mediawijsheid ontvangen in de zorg. Zij kunnen veel plezier en profijt hebben van media. Maar het gaat te vaak mis. Jongeren met een licht verstandelijke beperking zijn oververtegenwoordigd als slachtoffer én als dader bij misstanden online. Dit willen wij veranderen.

Wij hanteren drie uitgangspunten bij het begeleiden van jongeren met een licht verstandelijke beperking in de omgang met media:

1. Media horen er gewoon bij
Media zijn onderdeel van ieders leven. Media bieden op sociaal en creatief gebied veel kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. Ook al zijn er risico’s, net zoals in de fysieke wereld.

2. Veiligheid voorop
Wij geven jongeren de begeleiding die zij nodig hebben om zich online veilig te bewegen. Voor zichzelf en voor anderen.

3. Begeleiding op maat
Elke jongere is uniek. Daarom spelen wij in op het niveau, de behoeften en de leefwereld van de jongere. Wij geven aandacht aan hoe de jongere goed kan omgaan met de leuke en minder leuke kanten van media. Wij trekken hierin zo goed mogelijk op met de school, ouders en andere begeleiders.

Iedere jongere heeft recht op een leuk online leven! Daarom maken wij ons sterk voor een betere begeleiding in mediawijsheid van jongeren met een licht verstandelijke beperking.

Ondertekenen

Manifest

Je gegevens worden alleen opgeslagen voor de ondertekening van het manifest. Je ontvangt eenmalig een bevestiging per e-mail en – indien je hier toestemming voor hebt gegeven – periodiek een update over het actieprogramma. Bekijk hier onze privacyverklaring.

Deze partijen ondertekenden het manifest:

 

Aantal ondertekeningen tot nu toe:

282

Lamyaa el Alami

Directeur

Centraal Maatschappelijk Maatwerk

13 september 2019 om 01:02

Chamista van den Bleeken

Woonbegeleider B

Reinaerde

11 september 2019 om 08:57

Sandra de Liefde

Begeleider C

Reinaerde

11 september 2019 om 07:27

John vd Heuvel

Woonbegeleider

Cello

11 september 2019 om 06:24

Sandra Mulder

Meewerkend teamcoach

Reinaerde

11 september 2019 om 06:10

Nelleke Faber

Trainer/begeleider

Amsta Karaad

9 september 2019 om 15:57

Marja de Jong

administratief medewerker

Scorlewald

9 september 2019 om 11:20

Linda Landstra

begeleider

Dichterbij

8 september 2019 om 18:25

Deel dit manifest!