Challenge Nederland Mediawijs 2019

De wereld medialiseert en digitaliseert zo snel, dat we inmiddels spreken over een digitale transitie. Bij Netwerk Mediawijsheid vinden we dat alle Nederlanders het recht hebben hier de vruchten van te plukken. Mediawijsheid wordt dan ook steeds belangrijker. Niet alleen voor de opgroeiende jeugd, maar ook voor volwassenen en kwetsbaren die moeite hebben om aan te haken of de ontwikkelingen bij te houden.

Daarom daagt Netwerk Mediawijsheid haar netwerkpartners uit om collectief mee te bouwen aan onze missie: Nederland mediawijs. Hoe bereiken we de volwassenen die achterblijven of zijn afgehaakt? En hoe ontwerpen we maatwerk voor kwetsbaren, zoals mensen met een beperking of mensen die in armoede of eenzaamheid leven?

Met de Challenge Nederland Mediawijs 2019 word jij als netwerkpartner uitgedaagd om de kracht van het netwerk te benutten: ontwikkel samen nieuwe manieren om werkelijk impact te hebben op volwassenen en (begeleiders van) kwetsbaren.

Challenge Nederland Mediawijs 2019

Ga met jouw organisatie de uitdaging aan. Grijp deze kans om jullie idee in co-creatie, onder begeleiding van experts te versnellen naar een impactvol project, tijdens een inspirerend accelerator traject. De winnaars van de challenge worden beloond met de stimuleringsbijdrage.

» Aanmelden kan vanaf 4 juni 2019

Hoe werkt de Challenge Nederland Mediawijs?

Met de Challenge Nederland Mediawijs worden netwerkpartners uitgedaagd om in samenwerking een speelse en effectieve toepassing van de MediaDiamant te ontwikkelen, speciaal voor volwassenen of (begeleiders van) kwetsbaren.

In 2017 is besloten om de stimuleringsbijdrage toe te kennen tijdens een challenge. Na een succesvolle eerste editie, wordt ook in 2019 een challenge georganiseerd. Net als in 2017 staat de MediaDiamant centraal. De MediaDiamant biedt vijf pijlers van mediaopvoeding en vormt een handvat of grondslag voor het netwerk. De tool helpt professionals om media actief op te pakken, met de focus op de kansen die media bieden.

Wat?

De digitale transitie roept om nieuwe vormen van ondernemerschap. Nederland is van oudsher toonaangevend innovatieland en ook nu is er een enorme groei aan vernieuwende, creatieve organisaties en bedrijven. De energie die daar vanuit gaat, gunnen we ook Netwerk Mediawijsheid. We geven de netwerkpartners daarom de kans om de handen ineen te slaan, effectieve combinaties te maken en gezamenlijk een nieuw idee, concept of campagne uit te werken om jouw speelse toepassing van de MediaDiamant voor volwassenen en (begeleiders van) kwetsbaren ook werkelijk impact te laten hebben.

Hoe?

Om deel te nemen aan de challenge vorm je een team van 4-6 personen vanuit 2 of meer netwerkpartners. Met dit team bedenk je een eerste idee waarmee je later in het jaar deelneemt aan de Accelerator experience. Op deze dag trek je een sprint richting een scherp idee, ondersteund door een eerste prototype en aanzet tot marktstrategie. Experts op het gebied van creatief ondernemen, digitale transitie, media design en design thinking zijn de hele dag aanwezig en zorgen voor energie, input en snelheid.

» Aanmelden kan vanaf 4 juni 2019. Meer informatie over de Challenge Nederland Mediawijs volgt