Sprekers

Dit waren de sprekers op de MNX 2017.

Keynote

Rob Wijnberg

Filosoof en journalist bij De Correspondent

Rob Wijnberg (1982) is filosoof en oprichter en hoofdredacteur van De Correspondent. Hij schreef zes boeken, waaronder Nietzsche en Kant lezen de krant (2009) en En mijn tafelheer is Plato (2010). Zijn laatste boek, De Nieuwsfabriek (2013), is geschreven als manifest van De Correspondent, met ideeën over de toekomst van de journalistiek.

Foto: Bas Losekoot voor De Correspondent

Keynote – Waarom je op nieuwsdieet moet

Yvonne van Sark

Adviseur/partner – Youngworks

Yvonne van Sark is adviseur/partner bij Youngworks, het bureau dat al meer dan 18 jaar een autoriteit is op het gebied van jongerencultuur. Youngworks heeft jaarlijks contact met duizenden jongeren, volgt nauwgezet de jongerentrends, doet onderzoek en realiseert spraakmakende jongerenprojecten en reclamecampagnes. Samen met Huub Nelis schreef zij de boeken Puberbrein Binnenstebuiten, Talent Binnenstebuiten en Motivatie Binnenstebuiten. Zij studeerde politicologie en heeft jongeren door de jaren heen betrokken bij de meest uiteenlopende onderwerpen, variërend van leefstijl, gezondheid, duurzaamheid tot schooluitval.

Keynote – Jongeren; creatieve voorlopers of slaafse volgers?

Henk Oosterling

Associate professor – Erasmus Universiteit Rotterdam

Henk Oosterling (1952) is associate professor aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Naast de redactie van tientallen bundels verschenen van zijn hand een tiental boeken, waarvan het meest recente ‘Waar geen wil is, is een weg’ (2016) dat genomineerd werd voor de Socratesbeker 2017. Als initiator en directeur van Rotterdam Vakmanstad/Skillcity, een onderzoeks- en interventiestrategie voor stedelijke revitalisering en onderwijsvernieuwing, implementeert hij sinds 2007 ‘duurzaam vakmanschap’ in de hele onderwijskolom. Mediawijsheid is naast ecowijsheid een van de kernvakken. Oosterling kreeg voor zijn cultureel-maatschappelike bijdrage aan de stad in 2008 de Laurenspenning van de stad Rotterdam, in 2010 de Erasmuspenning, in 2013 De Van Praagprijs van het Humanistische Verbond voor zijn hele oeuvre, in 2015 de Enlightened Society Award van de Tibetaanse Shambhala beweging en in 2016 de Lof der Zotheid prijs van het Comité Erasmus.

Keynote – Het individu als knooppunt in netwerken

Sessies

Joyce Kerstens

Onderzoeker digitalisering & veiligheid – Politieacademie & NHL Hogeschool

LinkedIn
Joyce Kerstens werkt bij het lectoraat Cybersafety van de Politieacademie en NHL Hogeschool. Daar heeft zij zich gespecialiseerd als onderzoeker van veiligheidsvraagstukken in een digitaliserende samenleving. Ook geeft ze onderwijs op het gebied van criminologie en cybersafety.
Joyce is in 2015 gepromoveerd aan de rechtenfaculteit van de Open Universiteit met een onderzoek naar online dader- en slachtofferschap onder pubers. In 2016/2017 is ze projectleider van een pilot naar de inzet van minderjarigen door de politie bij de bestrijding van cybercriminaliteit en het bevorderen van online veiligheid.

Sessie – Teenage Crime Fighters: over het betrekken van digitaal vaardige jongeren bij politiewerk

Doutsen van der Ploeg

Doutsen van der Ploeg MSc. (1992) studeert Forensische Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. In 2011-2016 heeft ze haar bachelor Pedagogische wetenschappen en master Orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit van Groningen behaald. Sinds 2017 werkt ze als studentassistent bij het lectoraat Cybersafety van NHL Hogeschool en de Politieacademie. Binnen het lectoraat is Doutsen betrokken bij het project Teenage Crime Fighters (TCF). Het project is een pilotstudie naar de inzet van minderjarigen door de politie bij de bestrijding van cybercriminaliteit en het bevorderen van online veiligheid. Als orthopedagoog houdt ze zich bezig met individuele begeleiding van de betrokken jongeren. Ook is ze het eerste aanspreekpunt voor de jongeren wanneer ze problemen of vragen hebben.

Sessie – Teenage Crime Fighters: over het betrekken van digitaal vaardige jongeren bij politiewerk

Krista Okma (Dr.)

Opvoedexpert – Okma op Maat (zelfstandige)

Twitter | LinkedIn | Facebook
Krista Okma (Dr.) is opvoedexpert, mede-ontwikkelaar van de MediaDiamant en co-auteur van de Toolbox Mediaopvoeding van het NJi (2015). Zij ondersteunt gemeenten en organisaties bij het doen van (behoeften-)onderzoek, het ontwikkelen van nieuwe producten binnen de opvoedingsondersteuning, en de implementatie en borging hiervan. Aan professionals biedt Krista deskundigheidsbevordering op uiteenlopende thema’s, waaronder mediaopvoeding.

Sessie – De MediaDiamant en haar toepassingsmogelijkheden

Wina Smeenk

Empathisch co-designer – wien’s ontwerperschap

Twitter | LinkedIn
Wina Smeenk (ir., PhD) is ontwerper, en ontwikkelt en begeleidt co-design processen. Ze verbindt design aan welzijn en creëert samen met de mensen die belang hebben bij een sociaal vraagstuk oplossingen. Haar aanpak ondersteunt zowel publieke als private sectoren bij het bouwen van een gezamenlijke visie, die bottom-up behoeften van mensen verbindt met top-down doelen en vice versa. In die rol was ze ook betrokken bij de ontwikkeling van de MediaDiamant.

Sessie – De MediaDiamant en haar toepassingsmogelijkheden

Joke Hermes

Lector Media, Cultuur en Burgerschap Hogeschool Inholland

Joke Hermes is media- en cultuuronderzoeker. Ze doet participant design research en kwalitatief publieksonderzoek o.a. op het gebied van mediawijsheid en digitaal burgerschap. Ze schreef studieboeken over Televisiestudies (met Maarten Reesink) en de Leefwerelden van Jongeren (met Pauline Naber en Arjen Dieleman), en is redacteur van het European Journal of Cultural Studies, een academisch tijdschrift.

Sessie – Stappenplan voor een wijkgerichte aanpak voor de introductie en implementatie digitaal burgerschap

Ed Klute

Directeur Mira Media

Twitter | LinkedIn
Mira Media is digitaal makelaar in Utrecht. Mira Media is initiator van het lokale Platform Interculturele Mediawijsheid (PIM), bestaande uit de Bibliotheek Utrecht, Al Amal en Stichting Vreedzaam. Mira Media introduceert digitaal burgerschap in de Utrechtse wijken en stimuleert wijkinstellingen en scholen digitaal burgerschap vaardigheden structureel onderdeel uit te laten maken van hun activiteiten en curricula. Mira Media sluit daarbij aan bij bestaande netwerken, initiatieven en activiteiten. Er wordt gewerkt aan visie/beleidsontwikkeling, deskundigheidsbevordering van professionals, mediaopvoedingsondersteuning aan ouders en samenwerkingsverbanden in de wijk. Mira Media heeft een pool van interculturele mediacoaches waarmee in scholen (PO en VO) mediawijsheid lessen voor kinderen/jongeren, scholingen voor professionals en voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders worden georganiseerd. Samen met haar partners richt Mira Media zich in de wijken op de interculturele doelgroepen 4-6 jaar, 6-12 jaar en 12-18 jaar. Op stedelijk niveau is er aandacht voor LVB groepen en groepen kwetsbare ouderen in Utrecht.

Sessie – Stappenplan voor een wijkgerichte aanpak voor de introductie en implementatie digitaal burgerschap

Rogier de Groot

Docent en onderzoeker Hogeschool Leiden

LinkedIn
Mr. Rogier de Groot MSc. (1980) is promotieonderzoeker bij het lectoraat LVB en Jeugdcriminaliteit. In 2007 studeerde hij af als criminoloog en in 2009 als strafrechtjurist aan de Universiteit Leiden. Van 2008 tot en met 2010 was Rogier verbonden aan het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement. Sinds 2010 werkt hij als docent en onderzoeker bij Hogeschool Leiden. Als onderzoeker binnen het lectoraat werkte Rogier mee aan het onderzoek ‘Onbeperkt toegang tot recht?’, een onderzoek rond slachtofferschap van mensen met een licht verstandelijke beperking in de strafrechtsketen. Hiernaast is hij als docent onder andere coördinator van de minor Werken in het Jeugdveiligheidsdomein en begeleidt hij studenten bij hun afstudeertraject. Per 1 augustus 2015 is hij, in samenwerking met de Open Universiteit en de lectoraten Cybersafety (Hogeschool Leeuwarden) en LVB en Jeugdcriminaliteit, gestart met promotieonderzoek naar het problematische internetgedrag van jongeren met een LVB.

Sessie – LVB en mediaopvoeding: als wij niets doen, wie dan?

Berber Broekstra

Masterstudent Universiteit Utrecht & Stagiaire Mediawijzer.net

LinkedIn
Berber Broekstra BSc. (1990) is masterstudent Youth, Education and Society aan de Universiteit Utrecht. Zij loopt op dit moment stage bij Mediawijzer.net waar zij ook haar afstudeeronderzoek schrijft. Het onderzoek betreft het blootleggen van inhoudelijke problematiek, valkuilen en kansen van (sociaal) mediagedrag bij kinderen met een LVB door naast ouders en professionals ook de kinderen zelf te interviewen. Het uiteindelijke doel is bijdragen aan het manifest richting de politiek waarna beleid, in het kader van een mediawijze ontwikkeling van kinderen met een LVB kan worden gespecificeerd en uitgebreid.

Sessie – LVB en mediaopvoeding: als wij niets doen, wie dan?

Denise Bontje

Procesbegeleider / trainer

Twitter
Denise Bontje werkt bij Sardes in Utrecht. Naast trainer en adviseur is zij projectcoördinator van Kind & Media. Een platform met een missie: in 2020 heeft elke organisatie die werkt met jonge kinderen een visie op media en kinderen. Een visie geeft richting aan beleid. Mediagebruik met jonge kinderen is geen must, maar mediaopvoeding wel! Door als professionals media (af en toe) bewust, samen en activerend in te zetten geven we (als volwassenen) het goede voorbeeld wat betreft balans tussen online en offline activiteiten. Meer informatie en inspiratie op www.kindmedia.nl.

Sessie – Mediawijsheid? Het begint met opvoeden!

Inga Spinhoven

Coördinator MakersBuzz Cubiss

Twitter | Facebook
Vanaf het moment van de officiële opening van de MakersBuzz in 2014, is Inga actief betrokken bij de MakersBuzz als planner en coördinator. Samen met collega Lonneke Jans is zij het aanspreekpunt reilen en zeilen van de MakersBuzz, van aanvraag tot praktische uitvoering en workshopbegeleider.

Sessie – Workshop Cubiss MakersBuzz: Lego Mindstorms
Sessie – Workshop Cubiss MakersBuzz: Eigen Bedrijf

Lonneke Jans

Programmamaker MakersBuzz Cubiss

Twitter | Facebook
Vanaf het moment van de officiële opening van de MakersBuzz in 2014, is Lonneke actief betrokken bij de MakersBuzz als programmamaker en workshopbegeleider. Samen met collega Inga Spinhoven is zij het aanspreekpunt reilen en zeilen van de MakersBuzz, als ontwikkelaar en bewaker van het inhoudelijke programma en workshopbegeleider.

Sessie – Workshop Cubiss MakersBuzz: Lego Mindstorms
Sessie – Workshop Cubiss MakersBuzz: Eigen Bedrijf

Mark Weekenborg

Adviseur Bureau onderwijs2032/PO-Raad

Mark Weekenborg is onderwijsomnivoor, die vanuit verschillende posities (leraar, schoolbegeleider, beleidsmedewerker, manager, strategisch adviseur) betrokken was en is bij kleine en grote onderwijsinnovaties. De afgelopen twee jaar is hij parttime gedetacheerd vanuit de PO-Raad bij het bureau Onderwijs2032. Met focus op zowel de content (wat zou tot de opdracht van het onderwijs van de toekomst moeten behoren?) als het proces (hoe organiseren wij betrokkenheid en verbinding?).

Sessie – Herijken van het curriculum: wie is aan zet (de politiek, of de school)?

Niels ’t Hooft

Anticlimax / Niels ’t Hooft

Twitter / LinkedIn / Facebook
Niels ‘t Hooft noemt zichzelf hybride schrijver. Hij combineert literatuur met technologie, en heeft een zwak voor videogames. Hij schreef de romans Toiletten, Sneeuwdorp en De verdwijners, de verhalen van de games RIVE en Antegods, en de maandelijkse podcastrubriek Radio Laika. Momenteel werkt hij aan de boekapp Geometry Girl.

Sessie – Games en literatuur

Rowan Olierook

Redacteur & videoproducer Tussenuur – Omroep Human & 3FM

LinkedIn
Rowan Olierook (1991) studeerde af als mediawetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam en is tijdens haar studie aan de slag gegaan bij Human. Daar werkt ze als redacteur, researcher, videoproducer en coördinator onderwijs. In haar werkzaamheden bij Human is ze nauw betrokken met het opzetten van projecten voor én door jongeren. Zo werkt ze onder andere voor het platform 3FM Tussenuur, het online channel van Human voor middelbare scholieren, waarbij haar collega’s en zij jongeren aan het woord laten over uiteenlopende onderwerpen.
Naast Human gaat ze in de praktijk met haar eigen bedrijf Fun-Film aan de slag met kinderen en scholen om met hen op een speelse manier bezig te zijn met media. Daarnaast is ze sinds begin april werkzaam als media- en leescoach op een tweetal scholen in Alkmaar vanuit de Bibliotheek Kennemerwaard.

Sessie – Tussenuur, een online platform: een zoektocht naar het bereiken van jongeren

Ronald Kox

Hoofd Cultuureducatie Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)

LinkedIn
Ronald Kox (1967) heeft Theater-, Film- en Televisiewetenschap gestudeerd en heeft gewerkt als ontwerper, docent, studieleider, ambtenaar en directeur op het gebied van kunst en kunsteducatie. Hij heeft de eerste gamesopleiding van Nederland in 1999 ontwikkeld aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (Design for Virtual Theatre and Games) en werkt tegenwoordig als hoofd cultuureducatie bij het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). Daar houdt hij zich onder andere bezig met de landelijke discussie over curriculumherziening en kennisdeling voor het programma Cultuureducatie met Kwaliteit.

Sessie – Cultuureducatie: Wijzer met beeld en andere media

Dagvoorzitter

Rashif El Kaoui

Acteur, audio-maker, docent en schrijver

Rashif El Kaoui (°Diest, 1988) studeerde in 2014 af als master in Woordkunst drama aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen. Hij speelde in theatervoorstellingen van t,arsenaal Mechelen, fABULEUS (Leuven) en HETPALEIS (Antwerpen) en deMonty. Hij maakt deel uit van het open ensemble van de KVS te Brussel, waar hij te zien is in Malcolm X en Odysseus, een zwerver komt thuis. In 2017-2018 maakt hij als audio-maker deel uit van het project ‘De Man Is Lam’ in samenwerking met Lucas De Man en Ahmet Polat; een productie van Het Zuidelijk Toneel/Stichting Nieuwe Helden/Theater Zuidplein. In 2016 won hij de El Hizjra Literatuurprijs voor proza.

Dagvoorzitter

Action writer

Laura van Dolron

Schrijver, theatermaker, regisseur, performer en action writer

Laura van Dolron studeerde af als regisseur aan de Toneelacademie Maastricht. Als schrijver, speler en regisseur was zij verbonden aan o.a. Frascati producties, NNT en Het Nationale Toneel, waar zij haar eigen theatervorm stand-up philosophy ontwikkelde: lichtvoetige voorstellingen waarin Van Dolron het gesprek aangaat met grote denkers en waarin ze zichzelf en het publiek filosofische vragen stelt. Sinds 2012 werkt Laura als zelfstandig theatermaker onder de vlag van haar eigen stichting.

Over haar succesvoorstelling Sartre zegt sorry zei de jury van het Nederlands Theaterfestival: “Van Dolron heeft iets van een vrouwelijke Woody Allen en ze verdient het om een net zo groot publiek te bereiken als de meester zelf”. Laura won o.a. de Charlotte Köhlerprijs en de BNG Nieuwe Theatermakersprijs (2007), de Eric Vos Prijs (2008) en de Guido de Moorprijs (2012). De teksten van haar voorstellingen Liefhebben en WIJ zijn onlangs in boekvorm uitgegeven door ISVW Uitgevers. Naast het schrijven en spelen van haar eigen producties werkt Van Dolron als dramaturg en regisseur bij o.a. Orkater en Emilio Guzman.

Afsluiting –
Live Column van Stand up filosoof Laura van Dolron