Sessie 1 – Herijken van het curriculum: wie is aan zet (de politiek, of de school)?

Ronde 1, 13:00 – 14:00 uur, BenGLab 1

Er ligt een visie (advies Platform Onderwijs2032), er is draagvlak in de sector en vooral, er is urgentie om de opdracht die het onderwijs heeft te herijken: de wereld verandert, en vraagt om herzien van ons onderwijsaanbod.  Van de nieuwe Kamer mag de ontwikkelfase starten, ook voor het ‘leergebied’ digitale geletterdheid. Kernvragen zijn:

  • Hoe ziet die aanpak eruit? Kan je er aan meedoen?
  • Wat kan je als school zelf? Wat vraagt dit van de school? Hoe pak je het aan?

“Hoe organiseren we de optocht?”

Sprekers

Mark Weekenborg