Sessie 4 – Cultuureducatie: Wijzer met beeld en andere media

Ronde 2, 14:00 – 15:00 uur, Studio BenG 1

Mediawijsheid heeft veel met cultuureducatie te maken. Het gaat immers om het begrijpen hoe beeld, beweging, geluid en muziek begrepen moeten worden. En hoe kun je dat beter leren dan door het zelf te doen?

In deze workshop staan we stil bij de verschillende disciplines in cultuureducatie en hun relatie met media en mediawijsheid. Hoe kunnen we zorgen voor een verbinding van mediawijsheid op school en cultuureducatie? We staan daarvoor stil bij ontwikkelingen in het primair onderwijs (Cultuureducatie met Kwaliteit, Méér Muziek in de Klas) en het voortgezet onderwijs (Vernieuwing VMBO, vernieuwd CKV) en algemene ontwikkelingen rond curriculumherziening en de handreiking Basis voor Cultuureducatie.

“Mediawijsheid is eigenlijk cultuureducatie.”

Deze sessie is in de plaats gekomen van de sessie ‘Verleid scholen tot mediakunst’ door Ben Kamphuis. 

Sprekers

Ronald Kox