Keynote – Het individu als knooppunt in netwerken

15:30 – 16:00 uur, Theaterzaal 1

In 1964 lanceert Marshall McLuhan zijn befaamde slogan ‘The medium is the message’. Er bestaan nog geen smartphones, laat staan sociale media. Pas als door de globale digitalisering interfaces en ‘mobieltjes’ ons dagelijkse leven gaan bepalen, dringt het besef door dat voor de nieuwe generaties het lezen van boeken – geletterdheid – achterhaald is. We browsen. Tekst is in onze beeldcultuur allereerst een beeld.

Mediawijsheid wordt in 2005 door de Raad van Cultuur tot kernstuk gemaakt van een nieuw burgerschap. Op UNESCO schaal van de 21st Century Skills wordt er gesproken over een nieuwe geletterdheid: media literacy. De wereld is veranderd. We leven nu in een netwerk- en een mediasamenleving, waarachter een ander wereldbeeld en mensbeeld ligt: individuen zijn knooppunten in netwerken. Mens en media zijn niet meer los van elkaar te denken. Maar in het onderwijs wordt nog uitgegaan van een achterhaald 19e-eeuws mensbeeld waarin – denk aan de behoeftepiramide van Maslov – het individu bovenaan een piramide staat. Wat heeft mediawijsheid in deze brede zin voor consequenties voor het onderwijs van de 21e eeuw?

Sprekers

Henk Oosterling