×

We willen graag weten wat je van dit artikel vindt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Je bijdrage wordt volledig anoniem verwerkt. Bedankt!

Ik wil nu niet meedoen.
zondag 15 januari 2012 | 36x bekeken | Leestijd: 2 minuten

Mediawijzer.net expertmeeting: integratie van mediawijsheid in het basisonderwijs

Een veertigtal experts uit verschillende sectoren van de samenleving kwam op 3 november 2011 bijeen in de inspirerende omgeving van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Onder auspiciën van netwerkorganisatie Mediawijzer.net werd de hele dag gesproken en nagedacht over de integratie van mediawijsheid in het primair onderwijs. De belangrijkste bevindingen van deze expertmeeting zijn samengevat in het verslag ‘Integratie van Mediawijsheid in het primaire onderwijs: naar een stappenplan 2012-2014’.

Mediawijsheid geïntegreerd in curriculum 
‘Vanaf 2014 willen we mediawijsheid geïntegreerd in alle vakken van het basisonderwijs aan de orde laten komen. Een apart vak is onhaalbaar, maar ook onwenselijk. Onderdelen van mediawijsheid moeten door de schoolweek heen op tal van manieren de revue passeren. Neem mediawijsheid daarom ook niet apart op in de kerndoelen. Als we schoolbesturen, leerkrachten en pabo-studenten voldoende faciliteren, uitdagen en pushen, is de meerwaarde van zowel mediawijs lesgeven als leerlingen mediawijsheid bijbrengen overduidelijk.’ Dit was, kort samengevat, de kernboodschap van de deelnemers aan de internationale Expertmeeting Mediawijsheid 2011.

Onderzoek mediawijsheid op scholen
De basis voor deze expertmeeting, zo vertelde gastheer John Leek van Beeld en Geluid, werd gelegd door het onderzoek ‘Mediawijsheid in het basis- en voortgezet onderwijs’. Het onderzoek was een opdracht van Beeld en Geluid, SIOB en ECP-EPN en werd uitgevoerd door DUO Market Research onder het management en leraren in het primair en voortgezet onderwijs. De uitkomsten zouden dienen om de experts extra input te geven.

Conclusies onderzoek
De belangrijkste conclusies van dit onderzoek waren voor het primair onderwijs:

 • Zowel leraren als management vinden het belangrijk dat leerlingen zich bewust worden van mogelijke negatieve gevolgen van het gebruik van nieuwe media en dat ze kritisch leren kijken naar beelden.
 • Leraren zijn van mening dat ze moeten meegaan met digitale ontwikkelingen en bovendien vinden ze digitale media zeer geschikt om in te zetten in de les.
 • Als een school aandacht besteedt aan mediawijsheid, wordt dat meestal bij verschillende vakken behandeld. De aandacht gaat vooral uit naar: (leren) zoeken, beoordelen en presenteren van informatie en, in mindere mate, nettiquette, omgaan met persoonsgegevens op internet, digitaal pesten etc. Er gaat weinig aandacht naar het gebruik van sociale media of het maken van websites.
 • Als er (nog) geen specifieke aandacht aan mediawijsheid wordt besteed, dan geeft men als redenen op: andere prioriteiten, geen tijd, nog geen beleid, geen methode beschikbaar, te weinig kennis/vaardigheden bij leraren, behoort niet tot de kerndoelen.
 • Kennis en vaardigheden lopen enorm uiteen, evenals de behoefte aan bijscholing. Men wil vooral meer technische vaardigheden. In mindere mate worden begrijpen en kritisch beoordelen, communicatieve vaardigheden en strategische vaardigheden genoemd.

Download het eindrapport

Inhoud verslag
In het verslag van de expertmeeting vindt u de volgende informatie terug:

 • Expertmeeting Mediawijsheid: nut en noodzaak
 • Achtergrond informatie over de moderatoren, sprekers en experts
 • Plenair programma: stand van zaken nationaal en internationaal
 • Plenair brainstormen: Spiltersessie
 • Intermezzo: Through the surface – “Hoe kun je het onderwijs leuker maken met gebruik van media? En vice versa, hoe heb je zelf invloed op die media?”
 • Terugkoppeling uit de drie deelsessies: Spijkers met koppen

Download het verslag ‘Integratie van Mediawijsheid in het primaire onderwijs’

Laat een reactie achter

Reacties die geplaatst worden zonder in te loggen, worden eerst goedgekeurd door de redactie.