×

We willen graag weten wat je van dit artikel vindt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Je bijdrage wordt volledig anoniem verwerkt. Bedankt!

Ik wil nu niet meedoen.
donderdag 31 januari 2013 | 383x bekeken | Leestijd: 2 minuten

“Mediawijsheid integreren in bestaande vakken”

“‘Mediawijsheid moet in bestaande schoolvakken worden geïntegreerd,” aldus Mary Berkhout, Programmamanager van Mediawijzer.net. Ze reageert daarmee op het advies dat de KNAW eerder deze week publiceerde. Daarin pleit het instituut voor een verplicht nieuw vak in de onderbouw van havo/vwo en een grondige vernieuwing van het keuzevak Informatica in de bovenbouw. Het huidige informaticaonderwijs leidt volgens de KNAW namelijk “(…) niet tot digitale geletterdheid: een basisvaardigheid in de huidige ICT-gedomineerde samenleving.”

Adviesrapport
De oproep van de KNAW om een nieuw Informaticavak te verplichten in het voortgezet onderwijs kwam voort uit het adviesrapport Digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs – Vaardigheden en attitudes voor de 21ste eeuw. KNAW-president Hans Clevers overhandigde het advies op 29 januari aan André de Jong, directeur-generaal Primair en Voorgezet Onderwijs van het ministerie van OCW.

Enthousiast, maar kritisch
Mary Berkhout, Programmamanager Mediawijzer.net: “Goed initiatief! Een apart vak over Informatie & communicatie is nuttig om ict gekoppeld te krijgen aan techniek en duidelijk een plek te geven in het onderwijs. Uit expertmeetings met ons netwerk blijkt echter dat het niet een ‘of-of’-situatie is, maar juist een ‘en-en’-situatie. Mediawijsheid is een breed begrip en een integratie hiervan is nodig in álle schoolvakken. Net zoals dat het geval is bij taal en rekenen.

Wij zien mediawijsheid als basisvaardigheid voor elk kind om deel te nemen aan de mediasamenleving. Mediawijsheid is van belang om jezelf continu te ontwikkelen, ook met het oog op goed burgerschap en loopbaan. Uit diverse expertsessies met onze netwerkpartners uit het basis- en voortgezet onderwijs blijkt dat het onderwerp sterk speelt. Daarom willen wij niet op een wetgeving vanuit OCW wachten, maar gaan we met onze 800 partners aan de slag in onder andere het onderwijs. Ons uitgangspunt is het Competentiemodel Mediawijsheid. Dit model is ontwikkeld op basis van de inzichten en ervaringen van een aantal experts die midden in de mediawijsheidpraktijk staat.”

Mediawijsheid in het basisonderwijs
Naast integratie van mediawijsheid in het voortgezet onderwijs ziet Mediawijzer.net ook een belangrijke rol weggelegd voor mediawijsheid in het basisonderwijs. Mediawijzer.net heeft daarom recent de Stimuleringsregeling 2013 geopend. Het doel van de regeling in 2013 is om bij te dragen aan de realisatie van het PO stappenplan. Dit plan omvat een programma aan activiteiten om mediawijsheid eind 2014 in het basisonderwijs in te bedden. In lijn met dit plan zijn voor de stimuleringsregeling drie onderwerpen vastgesteld:

  1. Leerlijn en toets voor leerlingen in het basisonderwijs
  2. Leerlijn voor het nascholingsaanbod voor leerkrachten
  3. Leerlijn voor PABO studenten

Om ervoor te zorgen dat alle 3 de leerlijnen dezelfde vertrekpunten hanteren wordt een theoretisch kader opgesteld als handvat bij de ontwikkeling van elke leerlijn. In het theoretisch kader worden bestaande kerndoelen gebruikt om mediawijsheid te beschrijven en wordt het mediawijsheid competentiemodel vertaald naar verschillende niveaus. Bij dit alles wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het reeds door netwerkpartners ontwikkelde materiaal en literatuur.

Het theoretisch kader komt eind april beschikbaar en wordt op de Mediawijsheidmarkt toegelicht.

Lees meer over de Mediawijzer.net Stimuleringsregeling 2013

Laat een reactie achter

Reacties die geplaatst worden zonder in te loggen, worden eerst goedgekeurd door de redactie.