×

We willen graag weten wat je van dit artikel vindt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Je bijdrage wordt volledig anoniem verwerkt. Bedankt!

Ik wil nu niet meedoen.
zondag 30 mei 2010 | 80x bekeken | Leestijd: 1 minuut

Mediawijsheid een vak apart

De Thorbecke Scholengemeenschap te Zwolle is ervan overtuigd, dat in het (basis- en het) voortgezet onderwijs het aanleren van Mediawijsheid het beste tot zijn recht komt in de vorm van een afzonderlijk vak(gebied), waarvoor één of meer uren zijn ingeroosterd in het lesplan. Integratie van mediawijsheid via bestaande vakken is vaak te vrijblijvend en incidenteel. Bovendien is de integratie in de praktijk te afhankelijk van het enthousiasme en de persoonlijke initiatieven van medewerkers van de school.

Tijdens het schooljaar 2010-2011 zal de Thorbecke Scholengemeenschap i.s.m. een aantal scholen en organisaties een apart schoolvak Mediawijsheid voor het VO ontwikkelen.

Aan de hand van vooraf opgestelde eindtermen voor het vak Mediawijsheid (passend binnen de kerndoelen VO) zal geselecteerd, bestaand/beschikbaar lesmateriaal dat aan de nodige kwaliteitseisen voldoet, worden samengevoegd tot een integraal curriculum. Hierdoor worden de toegang tot én het actieve gebruik van dit lesmateriaal gestimuleerd bij betrokken deelnemers, waardoor de impact van Mediawijsheid voor deze doelgroepen zo effectief mogelijk is. De beschikbaarheid van een curriculum Mediawijsheid zal in de toekomst bovendien drempelverlagend werken voor andere scholen, die Mediawijsheid aan willen bieden.

Meer weten?
Wie meer wil weten, is welkom om contact op te nemen met Wim Hilberdink: hiw@tsgzwolle.nl.

Dit project valt onder de stimuleringsregeling van Mediawijzer.net

Participerende organisaties

 

Laat een reactie achter

Reacties die geplaatst worden zonder in te loggen, worden eerst goedgekeurd door de redactie.