×

We willen graag weten wat je van dit artikel vindt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Je bijdrage wordt volledig anoniem verwerkt. Bedankt!

Ik wil nu niet meedoen.
woensdag 15 september 2010 | 23x bekeken | Leestijd: 2 minuten

MediaMachtig: subsidie voor mediawijze basisscholen

In de zomer van 2010 is een nieuw fonds in het leven geroepen: MediaMachtig. Bij dit fonds kunnen scholen voor (speciaal) basisonderwijs een aanvraag indienen voor een subsidie. De subsidie is voor een project waarin leerlingen mediawijs worden in de les. Het project dient mediawijsheid te integreren in het curriculum en waarbij leerdoelen worden gerealiseerd uit bestaande vakken en leerdoelen ten aanzien van mediawijsheid. Scholen gaan een belangrijke rol spelen binnen dit fonds, omdat deze zullen bepalen welke aanvragen zullen worden gehonoreerd.

Stimulering: media in het onderwijs
MediaMachtig wil het gebruik van media in het onderwijs stimuleren, om zo een gesprek tot stand te laten komen tussen leerkrachten en leerlingen: wat kunnen leerlingen met media en waar moeten ze bij geholpen worden, hoe gebruiken leerlingen media en zijn ze zich bewust van wat ze daarmee kunnen doen?

Digivaardig en digibewust
MediaMachtig wil leerlingen digivaardig en digibewust laten worden, door scholen subsidie te verstrekken voor onderwijsvernieuwende projecten door het gebruik van media. Deze projecten passen binnen het normale curriculum, dat wil zeggen dat door het uitvoeren van deze projecten invulling wordt gegeven aan de leerdoelen van het basisonderwijs. Daarnaast moeten deze projecten ook invulling geven aan leerdoelen ten aanzien van mediawijsheid. Daarbij kan gedacht worden aan veilig internetten, informatievaardigheden en leren communiceren met elektronische middelen.

Grote rol voor de leerkracht
In het project MediaMachtig spelen leerkrachten een grote rol in mediawijsheid. Ze bedenken zelf hoe ze binnen de basisvakken aandacht kunnen besteden aan mediawijsheid en een Comité van Wijzen, bestaande uit leerkrachten, bepaalt welke projecten subsidie krijgen. De projecten worden vervolgens uitgevoerd door leerkrachten in samenwerking met leerkrachten van andere scholen en een netwerk van experts op het gebied van onderwijs en media.

Scholen die subsidie ontvangen, investeren zelf ook in het project door het beschikbaar stellen van mankracht. Daarnaast verplichten ze zich om in het kader van het project ontwikkelde lesmaterialen onder een CC-by licentie ter beschikking te stellen aan het onderwijsveld. Na afloop van het project brengen ze een verslag uit over hun project die wordt geplaatst op de website van de stichting.

Bibliotheken
Naast scholen is het fonds er ook voor andere organisaties die zich bezig houden met onderwijs, zoals openbare bibliotheken.

Vaak hebben bibliotheken en scholen al contact. Twee instanties kunnen ook voor MediaMachtig samenwerken. Bibliotheken die met mediawijsheid aan de slag willen, kunnen nu samen met scholen een project bedenken waarbij mediawijsheid geïntegreerd wordt in het curriculum. De school kan dan het project uitvoeren en kan daarvoor een subsidie aanvragen van 1000 euro. De bibliotheek meldt zich aan als Maatje bij MediaMachtig en zorgt voor de begeleiding van het project.


Noot van de redactie: MediaMachtig is niet meer actief. 

Laat een reactie achter

Reacties die geplaatst worden zonder in te loggen, worden eerst goedgekeurd door de redactie.