×

We willen graag weten wat je van dit artikel vindt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Je bijdrage wordt volledig anoniem verwerkt. Bedankt!

Ik wil nu niet meedoen.
vrijdag 21 oktober 2011 | 22x bekeken | Leestijd: 2 minuten

Masterclass Netwerken legt focus op inhoud

“Werk vanuit een vraagstuk en zoek dan de juiste personen binnen je netwerk om je vraag te beantwoorden,” aldus prof. dr. Annemieke Roobeek tijdens de expertmeeting ‘Mediawijzer.net: samenwerken en kennis delen in een flexibel netwerk’. Doel van de bijeenkomst was om tot een idee te komen om netwerkpartners van Mediawijzer.net nog beter te laten samenwerken in 2012. De expertmeeting vond plaats in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid op 14 oktober 2011.

Netwerken: 5 trends
Prof. dr. Annemieke Roobeek is naast vele bestuursfuncties al 22 jaar werkzaam op de vooraanstaande Nyenrode Business Universiteit. Tijdens de masterclass ‘Netwerken: nu en in de toekomst‘ nam zij de deelnemers mee in de wereld van netwerken. Daarbij ging ze dieper in op 5 trends: netwerkend werken, innovatie, horizontaal leiderschap, intergenerationeel samenwerken en het nieuwe (ándere) werken.

Netwerkend samenwerken
Roobeek riep op tot netwerkend samenwerken tussen verschillende organisaties om tot co-creatie te komen. Netwerkend samenwerken als strategie levert uiteindelijk innovatie op. Daarbij moet afgeweken worden van traditionele bedrijfsstructuren. Bedrijfsleiders moeten niet langer boven de mensen staan, maar zich op gelijk niveau tussen anderen begeven. Kortom: ego’s moeten de deur uit. Op deze manier schaken zij mee vanuit de materie zelf en niet vanuit de hoogte. In het netwerk kan interorganisatorisch worden samengewerkt: pak een thema en kijk wie er buiten de eigen organisatie voor het vraagstuk kan worden ingezet. De focus ligt dus volledig op de inhoud: wie kan ik binnen mijn netwerk inzetten voor een bepaalde taak? Roobeek noemt het Het nieuwe (ándere) werken waarmee een ander werkklimaat wordt geschept.

Brainstorm: netwerkactiviteiten verbeteren
Na de presentatie van Annemieke Roobeek gingen de aanwezigen in kleine groepen met elkaar in discussie. Tijdens deze brainstorm stond de volgende vraag centraal: Hoe kan Mediawijzer.net haar huidige netwerkactiviteiten verbeteren en met welke initiatieven kunnen netwerkpartners onderling de mate van samenwerking en kennisdeling vergroten?

Een aantal deelnemers miste op de website van Mediawijzer.net een community-functie waar partners elkaar kunnen treffen om vraagstukken te bespreken of samenwerkingen aan te gaan. Momenteel is de site wel voorzien van een partneroverzicht waar informatie te vinden is over meer dan 500 netwerkorganisaties. Een interactief element zou echter teveel ontbreken. Programmamanager Mary Berkhout zegt blij te zijn met de opbouwende kritiek: “Mediawijzer.net zal zeker gaan kijken wat de mogelijkheden hiervoor zijn. Of er nu direct functionaliteiten aan de site worden toegevoegd valt nog niet te zeggen. Wellicht kunnen we kijken naar bestaande initiatieven die hiervoor kunnen worden ingezet.” Daarnaast werd enthousiast gereageerd op de stimuleringsregeling die Mediawijzer.net ieder jaar uitzet, omdat daar interessante samenwerkingsverbanden uit ontstaan.

Evaluatie
Was u aanwezig bij de expertsessie? Mediawijzer.net is erg benieuwd naar uw feedback.
Vul het evaluatieformulier in

Overig
Wilt u de presentaties van Joyce Sint Nicolaas en Annemieke Roobeek nog eens terug lezen? Download dan onderstaande bestanden:

Laat een reactie achter

Reacties die geplaatst worden zonder in te loggen, worden eerst goedgekeurd door de redactie.