Actieprogramma: Leuk online leven

Professionals die mensen met een verstandelijke beperking begeleiden, merken dat deze door hun mediagebruik vaak tegen problemen aanlopen. Ze zijn bijvoorbeeld oververtegenwoordigd als slachtoffer en als dader bij misstanden online, zoals cyberpesten, sexting en grooming. Desondanks hebben de meeste zorginstellingen geen plan of beleid hoe zorgprofessionals de mensen in hun mediagebruik kunnen begeleiden. Daarom startte Netwerk Mediawijsheid een actieprogramma om zorginstellingen en zorgprofessionals te ondersteunen meer aandacht te besteden aan mediawijsheid.

De groep mensen met een (licht) verstandelijke beperking is divers en de problematiek waar zij mee te maken hebben op het gebied van mediawijsheid is complex. In veel gevallen is een maatwerkaanpak vereist, die alleen vormgegeven kan worden door begeleiders en de omgeving direct rondom het kwetsbare individu.

Al enkele jaren onderneemt Netwerk Mediawijsheid activiteiten om het belang van mediawijsheid ook bij mensen met een (L)VB te agenderen. De activiteiten van Netwerk Mediawijsheid richten zich op begeleiders (en begeleidende omgeving) en op het netwerk van Netwerk Mediawijsheid. Netwerk Mediawijsheid wil duurzame verandering en verbetering bewerkstelligen, met o.a. deze initiatieven:

Sessie over Online liefde

Hoe ga je als ondersteuner om met online daten, sexting en porno? Op 10 februari 2021 organiseerde Netwerk Mediawijsheid met Fabriek 69 een sessie over Online liefde.
» Lees hier het verslag

Manifest: leuk online leven

Onderteken het manifest ‘Ook jongeren met een licht verstandelijke beperking hebben recht op een leuk online leven’ en maak je sterk voor een betere begeleiding in mediawijsheid van cliënten.

» Onderteken ook het manifest

Publicatie 'Online met een lichtverstandelijke beperking? De startgids voor een leuk en veilig online leven'

Startgids voor zorgprofessionals

Aan de slag met mediawijsheid in de gehandicaptenzorg? Lees de nieuwe uitgave 'Online met een licht verstandelijke beperking? De startgids voor een leuk en veilig online leven'.

» Download de startgids

Mediagesprek.nl

Laagdrempelig met kinderen in gesprek over media? De website Mediagesprek.nl is een variant van de MediaDiamant voor mensen die op het gebied van taal een zetje kunnen gebruiken.

» Kijk op www.mediagesprek.nl
» Download de flyer en deel de trailer

Ontwikkelingen in 2020/2021

Handboek voor zorginstellingen

Netwerk Mediawijsheid maakt in 2021 een handboek voor zorginstellingen. Het doel van dit handboek is om zorginstellingen de nodige achtergrond en praktische handvatten te bieden om zelf aan de slag te kunnen gaan met de bevordering van mediawijsheid voor hun cliënten. Netwerk Mediawijsheid heeft voor de samenstelling van dit handboek een werkgroep samengesteld bestaande uit: Sonja Heijkamp, Anke van Breugel, Hessel Rienstra, Bilal Majdoubi en Rogier de Groot.

Online platform

Netwerk Mediawijsheid onderzoekt met partners op gebied van mediawijsheidbevordering van mensen met een (L)VB of, en op welke manier er een online platform gerealiseerd kan worden. Het idee is dat cliënten en hun begeleiders hier goede en passende informatie en handleidingen kunnen vinden om zelf aan de slag te gaan met mediawijsheid.

Ben jij of is jouw organisatie bezig met een project of heb je tips? Laat het ons weten via info@mediawijzer.net.

Inspiratie & tools

Slim met Media in de zorg

Slim met Media in de zorg

Hoe begeleid je jongeren met een LVB op een adequate manier? Welke grenzen moet je wel en welke juist niet stellen? En wat doe je bijvoorbeeld als een cliënt jou uitnodigt op Facebook?
Met het visiespel 'Slim met Media in de zorg' ga je samen met je collega's van jouw zorglocatie op een leuke en interactieve manier met elkaar in gesprek over herkenbare situaties omtrent sociale media.

» Meer informatie

Slim met Media in de zorg

Hoe werkt een mobiel?

In deze cursus van Steffie.nl krijg je uitleg over de belangrijkste knoppen en functies van een mobiele telefoon. Hoe installeer je een app? Hoe werkt beeldbellen? En wat is WhatsApp precies?

» Hier lees je meer over het programma
»
Hier is de cursus te volgen.

Speel de Mediajungle

De Mediajungle is een bordspel i.c.m een mobiele app voor jongeren met een LVB. De Mediajungle start het gesprek over mediagebruik, waardoor cliënt en begeleider spelenderwijs van elkaar leren. De spelers krijgen video’s, vragen en opdrachten te beantwoorden die verbonden zijn aan de MediaDiamant thema’s. Het spel kan worden ingezet in het (speciaal) onderwijs en op zorggroepen.

» Meer informatie

8 redenen voor mediawijsheid

In de workshop 'Help! Mijn cliënt gaat online' die Sonja Heijkamp namens Netwerk Mediawijsheid verzorgde op het Lestival Digivaardig in de zorg gaf zij 8 redenen om met mediawijsheid aan de slag te gaan.

» Ontdek het blogartikel en podcast

Dossier 'Online met een beperking' - Mediawijsheid.nl

Dossier 'Online met een beperking'

Steeds meer zorgorganisaties gaan actief aan de slag met mediawijsheid voor jongeren en (jong)volwassenen met een beperking. Wat zijn de kansen en risico's, en welk materiaal is er?

» Naar het dossier op Mediawijsheid.nl

Socialmedia juf lvb inspiratie

De Socialmedia juf

De medialessen van Socialmedia juf zijn speciaal gemaakt voor de doelgroep LVB. De toolkits bevatten naast de les voor de student, ook de nodige informatie voor ouders. Zo kun je samen aan de slag naar een veilig online leven.

» Meer informatie

5 kickstarters voor meer mediawijsheid

Als begeleider van mensen met een verstandelijke beperking weet je het maar al te goed. Je cliënten zijn online kwetsbaar. Ze zijn vaker slachtoffer én dader van online misstanden. Tegelijkertijd kunnen ze aan media ook heel veel plezier beleven. Wat doe jij om je cliënten online weerbaarder te maken? Hoe lastig het soms ook is: ga aan de slag met mediawijsheid. Deze 5 tips geven je een kickstart.

Onderzoek mediawijsheid en jongeren met een LVB

Zorgprofessionals die jongeren met een licht verstandelijke beperking begeleiden, ervaren dagelijks de problemen die voortkomen uit het mediagebruik. Dit blijkt uit onderzoek onder 381 beroepskrachten uit het onderwijs en de zorg die zich richten op jongeren met een beperking. In de zorg is te lang met media bezig zijn het meest voorkomende probleem (67%). Bijna de helft van de zorgprofessionals weet dat de jongeren via sociale media contacten met wildvreemden leggen en ruim 4 op de 10 weten dat de jongeren online gepest worden óf anderen online pesten. Ook op het gebied van sexting zijn jongeren met een licht verstandelijke beperking kwetsbaar. 1 op de 7 zorgprofessionals weet dat hun cliënten seksfilmpjes van zichzelf versturen.

Het onderzoek is onderdeel van de versnellingsvraag die de OnderwijsSpecialisten in mei 2018 indiende bij Kennisnet en de PO-Raad. Een versnellingsvraag is een actueel vraagstuk waar meerdere schoolbesturen tegenaan lopen bij de inzet van ict in het onderwijs. Kennisnet en de PO-Raad ondersteunen scholen bij de beantwoording van zulke vragen. De resultaten uit het onderzoek worden gebruikt om een verzamelplaats te ontwikkelen met (digitaal) leermateriaal voor digitale geletterdheid in het speciaal onderwijs. Het project versnellingsvragen is onderdeel van het programma Slimmer Leren met ICT (2015 – 2018).

» Meer over het onderzoek
» Download onderzoeksrapport
» Lees het interview met Peter Nikken (hogeschool Windesheim) en Sonja Heijkamk (Amerpoort). In vakblad Markant vertellen ze meer over het onderzoek.
» Ook lezen: 'Professional moet ook online zorgen voor zijn cliënt met LVB' op zorgwelzijn.nl


Netwerk Mediawijsheid doet mee aan de Prokkelweek

Een prokkel is een ontmoeting tussen mensen met en zonder beperking. Om stil te staan bij het belang van deze ontmoetingen is er elk jaar een Prokkelweek. Netwerk Mediawijsheid haakt aan sinds 2019 om zo mediawijs internetgebruik bij jongeren met een LVB te stimuleren.