Mediawijsheid en jongeren met een LVB

15% van de jongeren in Nederland heeft een IQ lager dan 85. Zorgprofessionals die deze jongeren begeleiden, merken dat deze jongeren door hun mediagebruik vaak tegen problemen aanlopen. Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) zijn bijvoorbeeld oververtegenwoordigd als slachtoffer en als dader bij misstanden online, zoals cyberpesten, sexting en grooming. Desondanks hebben de meeste zorginstellingen geen plan of beleid hoe zorgprofessionals de jongeren in hun mediagebruik kunnen begeleiden. Daarom start Mediawijzer.net in de Week van de Mediawijsheid 2018 met een actieprogramma om zorginstellingen en zorgprofessionals te ondersteunen meer aandacht te besteden aan mediawijsheid bij jongeren met een licht verstandelijke beperking.

Zorgprofessionals die jongeren met een licht verstandelijke beperking begeleiden, ervaren
dagelijks de problemen die voortkomen uit het mediagebruik. Dit blijkt uit onderzoek onder 381 beroepskrachten uit het onderwijs en de zorg die zich richten op jongeren met een beperking. In de zorg is te lang met media bezig zijn het meest voorkomende probleem (67%). Bijna de helft van de zorgprofessionals weet dat de jongeren via sociale media contacten met wildvreemden leggen en ruim 4 op de 10 weten dat de jongeren online gepest worden óf anderen online pesten. Ook op het gebied van sexting zijn jongeren met een licht verstandelijke beperking kwetsbaar. 1 op de 7 zorgprofessionals weet dat hun cliënten seksfilmpjes van zichzelf versturen.

Het onderzoek is onderdeel van de versnellingsvraag die de OnderwijsSpecialisten in mei 2018 indiende bij Kennisnet en de PO-Raad. Een versnellingsvraag is een actueel vraagstuk waar meerdere schoolbesturen tegenaan lopen bij de inzet van ict in het onderwijs. Kennisnet en de PO-Raad ondersteunen scholen bij de beantwoording van zulke vragen. De resultaten uit het onderzoek worden gebruikt om een verzamelplaats te ontwikkelen met (digitaal) leermateriaal voor digitale geletterdheid in het speciaal onderwijs. Het project versnellingsvragen is onderdeel van het programma Slimmer Leren met ICT (2015 – 2018).

» Meer over het onderzoek
» Download onderzoeksrapport
» Ook lezen: ‘Professional moet ook online zorgen voor zijn cliënt met LVB’ op zorgwelzijn.nl


5 kickstarters voor meer mediawijsheid

voor begeleiders van jongeren met een licht verstandelijke beperking

Als begeleider van jongeren met een licht verstandelijke beperking weet je het maar al te goed. Je cliënten zijn online kwetsbaar. Jongeren met LVB zijn vaker slachtoffer én dader van online misstanden. Tegelijkertijd kunnen jongeren aan media ook heel veel plezier beleven. Wat doe jij om je cliënten online weerbaarder te maken? Hoe lastig het soms ook is: ga aan de slag met mediawijsheid. Deze 5 tips geven je een kickstart.


Mediawijsheidmanifest

Door het Mediawijsheidmanifest ‘Ook jongeren met een licht verstandelijke beperking hebben recht op een leuk online leven’ te ondertekenen, kunnen zorginstellingen en zorgprofessionals aangeven dat ook zij zich sterk maken voor een betere begeleiding in mediawijsheid van hun cliënten. Onder andere zorginstellingen Amerpoort, ’s Heeren Loo en MEE hebben dat al gedaan.

» Onderteken ook het Manifest

Ontwikkeling MediaDiamant

In 2017 heeft Mediawijzer.net de MediaDiamant gelanceerd. De MediaDiamant is een handige wegwijzer met tips voor ouders om kinderen van 0 tot en met 18 jaar mediawijs op te laten groeien. Op 12 december 2018 worden samen met experts en professionals de eerste stappen gezet om de MediaDiamant door te ontwikkelen voor kinderen met een LVB.


Speel Mediajungle

De Mediajungle is een bordspel in combinatie met een mobiele app voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. De Mediajungle start het gesprek over mediagebruik, waardoor cliënt en begeleider spelenderwijs van elkaar leren. De spelers krijgen video’s, vragen en opdrachten te beantwoorden die verbonden zijn aan de thema’s van de MediaDiamant. Het bordspel kan worden ingezet op zorggroepen en in het (speciaal) onderwijs.

» Meer informatie

Slim met Media in de zorg

Slim met Media in de zorg

Hoe begeleid je jongeren met een LVB op een adequate manier? Welke grenzen moet je wel en welke juist niet stellen? En wat doe je bijvoorbeeld als een cliënt jou uitnodigt op Facebook?
Met het visiespel ‘Slim met Media in de zorg’ ga je samen met je collega’s van jouw zorglocatie op een leuke en interactieve manier met elkaar in gesprek over herkenbare situaties omtrent sociale media.

» Meer informatie

Ben jij of is jouw organisatie bezig met een leuk project of heb je tips? Laat het ons weten via info@mediawijzer.net.