×

We willen graag weten wat je van dit artikel vindt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Je bijdrage wordt volledig anoniem verwerkt. Bedankt!

Ik wil nu niet meedoen.
vrijdag 8 november 2013 | 260x bekeken | Leestijd: 2 minuten

Lectoraat Nieuwe media in vorming en onderwijs over wijs omgaan met media

Het lectoraat ‘Nieuwe media in vorming en onderwijs’ is 4 oktober jl. officieel van start gegaan en heeft als doel: een bijdrage leveren aan het verantwoord en verstandig omgaan met nieuwe media vanuit een christelijk perspectief. Op de startbijeenkomst zijn de eerste resultaten van onderzoek naar mediagebruik onder jongeren gepresenteerd, sprak lector Steef de Bruin zijn lectorale rede uit en volgde een eerste presentatie van de plannen.

Het lectoraat richt zich op vragen over de invloed van nieuwe media in onderwijs en opvoeding met als doelgroep leraren in primair, speciaal en voortgezet onderwijs. Maar ook hulpverleners in de zorg, kerkelijk (jeugd)werkers en ambtsdragers vallen onder de doelgroep. De aandacht richt zich op drie onderzoeksvelden met telkens de centrale vraag: wat is een verantwoorde plaats voor nieuwe media?

  • Inzicht krijgen in de invloed van nieuwe media op het onderwijsleerproces: op de didactiek, de over te dragen stof, op de leerling en leraar en op hun pedagogische relatie.
  • Vorming en opvoeding
    Handvatten bieden aan onderwijsgevenden, opvoeders, ambtsdragers en ouders voor goede keuzes op het vlak van mediaopvoeding.
  • Leiderschap
    Inzicht krijgen in factoren die bepalend zijn voor de positie van gezagsdragers in het nieuwe medialandschap.

Onderzoek invloed nieuwe media op gezin, kerk en school
Het Lectoraat verricht de komende jaren onderzoek naar de invloed van nieuwe media op het gezin, de kerk en school. De onderzoekers baseren zich op een Bijbelse visie op mediagebruik. Enerzijds is het onderzoek op wetenschappelijk niveau, maar tegelijkertijd ook praktijkgericht. Uiteindelijk moet het praktische producten opleveren voor het gezin, de school en kerk en zo mogelijk voor de samenleving in het algemeen.

De onderzoeken hebben ook als doel een duurzame visie te vormen op het omgaan met nieuwe media. Een visie die bestand is tegen de snelle ontwikkelingen op mediagebied. Hiervoor vallen ze deels terug op ‘oude’ kennis. Bijvoorbeeld studies bij oude media en werk van pedagogen die leefden in tijden van grote veranderingen. “De drang om een zelfportret te laten schilderen, dat op te hangen en aan anderen te tonen is nog aanwezig als drijfveer om selfies te maken en op Facebook te plaatsen. Deze ‘oude’ kennis is ook van belang bij het begrijpen van de werking van media en het onderzoeken van de invloed ervan. Want veel nieuwe media zijn oude media in een nieuw jasje“.

Eerste resultaten onderzoek bekend
Naar aanleiding van het instellen van het lectoraat is er op grote schaal onderzoek gedaan naar het mediagebruik van christelijke, veelal reformatorische, jongeren en hun ouders. 1106 leerlingen uit het po, 2603 vo-leerlingen en 564 ouders zijn ondervraagd.
 Het nieuwe mediagebruik verschilt weinig van niet-christelijke jeugd. 
Over het algemeen ligt het gebruik iets lager bij christelijke jongeren, alleen op Twitter zijn zij duidelijk minder actief.

Initiatiefnemers
Het lectoraat is een samenwerking tussen netwerkpartners Driestar Educatief en Erdee Media Groep.
 Lector Steef de Bruin werkt tevens als adjunct hoofdredacteur bij het Reformatorisch dagblad, is cursusleider bij Erdee Media Training en ook actief betrokken bij stichting Mediawijzer (niet te verwarren met Mediawijzer.net). Stichting Mediawijzer is een christelijke stichting die een richtinggevende functie wil vervullen in de discussie over het verantwoord gebruik van nieuwe media.

Een uitgebreid verslag van de startbijeenkomst is te lezen op de website van het Reformatorisch Dagblad. Kijk voor meer informatie over het Lectoraat op deze website.
(Foto bij dit artikel door Sjaak Verboom)

Laat een reactie achter

Reacties die geplaatst worden zonder in te loggen, worden eerst goedgekeurd door de redactie.