×

We willen graag weten wat je van dit artikel vindt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Je bijdrage wordt volledig anoniem verwerkt. Bedankt!

Ik wil nu niet meedoen.
maandag 24 oktober 2011 | 47x bekeken | Leestijd: 5 minuten

Kinderen mediawijs door augmented reality game

Mijn Kind Online werkt mee aan het Europese project IDentifEYE waarbij kinderen mediawijs worden gemaakt door middel van een augmented reality game. Kennisnet ondervroeg Remco Pijpers, directeur van Mijn Kind Online, over de game.

Wat houdt IDentifEYE precies in?
IDentifEYE is een educatieve game die kinderen sterker maakt op internet. Het draait om twee thema’s: digitale kinderrechten en privacy. Augmented reality is een essentieel onderdeel van de game.

Wat is de doelstelling van het project?
Doel is kinderen tussen 8 en 14 jaar beter inzicht te geven in hoe ze zichzelf profileren op internet. Hoe zie je jezelf en welk beeld schep je via sociale media? Hoe zien anderen jou en in hoeverre heeft dat invloed op je online identiteit? We leren ze dus na te denken over wat ze delen met anderen. Wat jij prijsgeeft op internet, bepaalt hoe je wordt gezien. Ook wat anderen over je zeggen, vormt je online identiteit.

In het kader van het project doen we veel onderzoek. We praten met heel veel kinderen en leraren, en zoeken van alles uit. Zo maken we op dit moment een inventarisatie van de digitale rechten van kinderen op nationaal en Europees niveau. Zijn deze rechten wel voldoende? Moeten ze worden uitgebreid? Hoe worden ze gehandhaafd?

Waarom zijn jullie dit project gestart en wie werken mee?
Wat kinderen doen op internet is vooral communiceren. En communiceren is publiceren; openbaar maken. Kinderen doen dat steeds jonger. Kinderen van acht hebben al een profiel op Hyves. Er is veel voorlichting, maar zoiets spannends als we nu maken, ontbreekt nog. We wilden een nieuwe, aansprekende, niet moralistische manier voor leraren om met leerlingen over privacy op internet te praten.Onno Hansen, augmented reality expert van Stichting Ezzev, kwam met het plan, en hoewel er nog veel moet gebeuren, zijn we al heel enthousiast. We werken verder samen met partners uit Cyprus (CNTI) en Engeland (OAKE associates). De Europese Commissie maakt het project financieel mogelijk.

Wat is de toegevoegde waarde van augmented reality?
Augmented reality wordt vaak gebruikt als gadget maar in dit project heeft het een cruciale functie. Er wordt een type AR gebruikt (PC based) waarbij kinderen zichzelf zien op het scherm. De augmentatie van de AR applicatie fungeert als een soort van toverspiegel waarin de augmentatie volgt op antwoorden die kinderen geven.

Kinderen gaan een spel spelen waarin zij antwoorden geven op vragen. Deze vragen beschrijven realistische dilemma’s op internet zoals:

  • Wanneer noem je iemand online een vriend?
  • Hoe voel je je als een vriend(in) een stomme foto van je uploadt?

De augmentatie die volgt op de keuzes van kinderen kun je zien als een commentaar op deze keuzes. Wat je online prijsgeeft beïnvloedt je identiteit en dat maken we visueel. En dat leidt weer tot verwondering bij kinderen. Dat hopen we althans te bereiken.

Wat komt er allemaal kijken bij het ontwikkelen van zo’n game?
Het ontwikkelen van de game gebeurt op meerdere niveaus. Eerst hebben we alle relevante kennis over augmented reality verzameld. Vervolgens hebben we een storyboard gemaakt met twintig scenario’s waarin kinderen keuzes moeten maken. Voor elke optie is een augmentatie beschreven die volgt op de keuze van die optie. Ook is er een functionele eisen- en wensenlijst geschreven. Daarna is een tender gehouden op grond van de eisen- en wensenlijst en de storyboard. Op dit moment werken we aan de technologie voor de game en zijn de vormgevers aan de slag gegaan.

Het is een internationaal project: waarom en verwachten jullie verschillen per land?
Nog dit jaar wordt er een eerste Nederlandse pilot met het spel gehouden. De inzichten die hieruit komen worden in een nieuwe versie van het spel verwerkt. Vervolgens wordt het spel vertaald in het Engels en het Grieks. Dan worden in de UK en op Cyprus ook pilots gehouden. De uitkomsten daarvan gaan de uiteindelijke versie van het spel mede bepalen.

Door het spel internationaal te testen, kan het spel nationale grenzen overstijgen. Als het aan ons ligt, gaat heel Europa met het spel aan de slag. Polen wil het in elk geval al hebben.

Uit onderzoek door partners blijkt dat kinderen in de UK, op Cyprus en in Nederland veelal op eenzelfde manier naar internet en hun online identiteit kijken. Vrijwel alle kinderen hebben een profiel op een sociale netwerk-site. In alle drie de landen nemen kinderen makkelijk vrienden aan, maar tonen tegelijk niet al hun informatie op hun profiel. In Engeland en Nederland experimenteren kinderen regelmatig met het aannemen van nep-identiteiten. Tegelijkertijd zijn Nederlandse en Engelse kinderen tegen nep-accounts. Overal voelen kinderen dat internet weliswaar harder is, maar dat je er wel opener kunt zijn dan in het echte leven.

Als er al een verschil is tussen de kinderen, dan is het hoe zij aankijken tegen ‘vreemden’. Voor Engelse kinderen zijn vrienden van vrienden automatisch vrienden. Zij hebben moeite met het concept ‘vreemde’. Cypriotische kinderen daarentegen vertellen nooit vreemden aan te nemen als vrienden. Een tweede mogelijke verschil is dat Nederlandse kinderen mensen die moeilijk doen ‘ontvrienden’ terwijl Engelse kinderen eerder uitloggen of een nieuwe account beginnen wanneer dat gebeurt.

In december is de eerste Nederlandse pilot: hoe gaat dit in zijn werken en wordt de impact gemeten?
De pilot bestaat uit een introductie, het onder begeleiding spelen van het spel door kinderen in de klas en het geven van uitleg en samen evalueren van het spel na afloop van het spel. Het is van groot belang dat er een sfeer van vertrouwen in de klas wordt gecreëerd, omdat het spel gevoelige onderwerpen aanraakt. Om dit zo goed mogelijk te begeleiden, wordt er momenteel hard gewerkt aan een lesprogramma waarin het spel ingebed gaat worden. Ook zullen experts van de partners aanwezig zijn bij de pilots als supervisoren. De meting zal bestaan uit een enquête die voor en na de les wordt gehouden over de thema’s van het spel.

Welke scholen gaan hiermee aan de slag?
We zoeken nog pilotscholen, dus bij deze: reacties zijn van harte welkom. Die kunnen naar [email protected]

Wat zijn de plannen voor na de pilot? Kan elke school er dan mee aan de slag?
Na de internationale pilots wordt het spel afgerond. Daarna kan in principe elke klas in Nederland, Engeland, Cyprus en Griekenland er mee aan de slag.Op het moment bereidt onze partner Ezzev workshops voor over het thema online identiteit. De pilot hiervan is in september in Polen gehouden op een middelbare school in Gdansk. De resultaten daarvan zijn veelbelovend. Wij willen samen met Ezzev deze workshops ook aan Nederlandse scholen aan gaan bieden als voorbereiding op het spel of als aanvulling op het spel.

Laat een reactie achter

Reacties die geplaatst worden zonder in te loggen, worden eerst goedgekeurd door de redactie.