×

We willen graag weten wat je van dit artikel vindt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Je bijdrage wordt volledig anoniem verwerkt. Bedankt!

Ik wil nu niet meedoen.
vrijdag 10 december 2010 | 26x bekeken | Leestijd: 2 minuten

Internetfilter verplichten voor bibliotheken niet toegestaan

Gemeenten mogen bibliotheken niet verplichten om internetfilters te gebruiken om zo de toegang tot ongewenste sites te blokkeren. Dat blijkt uit een juridisch advies dat het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken heeft laten opstellen.

Eigen verantwoordelijkheid bibliotheken
Sommige gemeenten maken zich zorgen dat met name kinderen in openbare bibliotheken worden blootgesteld aan websites met porno, geweld of extremistische ideologieën. In dit verband wordt wel overwogen een bibliotheek te verplichten om internetfilters te gebruiken, om zo de toegang tot ongewenste sites te blokkeren. Openbare Bibliotheken hebben de taak om alle burgers vrije toegang tot informatie, kennis en cultuur te bieden zodat zij zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in de maatschappij. Bibliotheken hebben een eigen verantwoordelijkheid als onafhankelijk instituut om er voor te zorgen dat jong en oud veilig toegang heeft tot internet in de bibliotheek. Reden voor het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken om juridisch advies in te winnen over de vraag of een gemeente een bibliotheek mag verplichten om internetfilters te plaatsen.

Onrechtmatig
Prof. mr. Tom Barkhuysen, advocaat te Amsterdam bij Stibbe en hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, concludeert in zijn juridisch advies dat het niet rechtmatig is wanneer gemeenten aan openbare bibliotheken een verplichting kunnen opleggen om een internetfilter te gebruiken.

In de eerste plaats is zo’n verplichting in strijd met de vrijheid van meningsuiting en de informatievrijheid, grondrechten die worden beschermd in het Europees Verdrag voor de rechten van de Mens (artikel 10) en de Grondwet (artikel 7). De taak die bibliotheken hebben om vrije toegang te bieden tot informatie, betekent dat er van overheidswege geen censuur wordt gepleegd op die toegang tot informatie, kennis en cultuur. Met de plaatsing van een internetfilter is dat juist wel het geval. De maatregel is bovendien disproportioneel omdat bibliotheken ook andere maatregelen kunnen nemen om bescherming te bieden tegen ongewenste internetsites.

In de tweede plaats blijken gemeenten niet bevoegd om een verplichting op te leggen aan bibliotheken om een internetfilter te plaatsen op grond van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet.

Maatregelen voor veilig internet bibliotheken
Nederlandse bibliotheken vinden het van groot belang om aan iedereen een veilige omgeving te bieden waar betrouwbare informatie te vinden is. Daarom ontplooien ze verschillende initiatieven om voor kinderen en jongeren veilig internet en mediagebruik te bevorderen. Naast gebruiks – en gedragsregels zetten bibliotheken in op toezicht en controle door medewerkers. Daarnaast is er veel aandacht voor media-educatie door mediacoaches die kinderen wegwijs maken in het veilig gebruiken van internet.

Onafhankelijk advies Sectorinstituut
Het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) fungeert sinds 1 januari 2010 als onafhankelijk instituut en is verantwoordelijk voor de strategische oriëntatie op de bibliotheeksector. In die rol signaleert zij relevante ontwikkelingen in de bibliotheeksector en geeft, op basis van onderzoek, advies. Met dit advies wil SIOB de discussie en meningsvorming stimuleren, onder meer tussen gemeenten en bibliotheken.

Laat een reactie achter

Reacties die geplaatst worden zonder in te loggen, worden eerst goedgekeurd door de redactie.