×

We willen graag weten wat je van dit artikel vindt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Je bijdrage wordt volledig anoniem verwerkt. Bedankt!

Ik wil nu niet meedoen.
donderdag 25 maart 2010 | 1x bekeken | Leestijd: 4 minuten

Impressie Aftrap Week van de Mediawijsheid

Op 24 maart kwam een groot deel van bibliotheek Nederland bijeen voor de aftrap van de Week van de Mediawijsheid. Lees het verslag van deze vruchtbare middag.

Woensdagmiddag 24 maart kwam een groot deel van bibliotheek Nederland bijeen voor de aftrap van de Week van de Mediawijsheid in Beeld en Geluid. Deze bijeenkomst was bedoeld ter voorbereiding op de grote publiekscampagne die van 24 november tot en met 1 december zal plaatsvinden en waarbij bibliotheken een centrale rol gaan spelen als mediawijsheidloketten waar iedereen in Nederland terecht kan met vragen rondom mediawijsheid en nieuwe media.

Er viel veel te bespreken, dus het programma was goed gevuld. Allereerst werd er een filmpje vertoond met een compilatie van mediawijsheid activiteiten in bibliotheken en interviews met diverse bezoekers van de bibliotheken. Zo is NOVAlocal een project waarin jongeren zelf videoreportages maken en worden er internetcursussen gegeven aan senioren: ”Ik kan nu mooi de bonusaanbiedingen van Albert Heijn bekijken.” Als eerste was het woord aan Mary Berkhout, programmamanager van Mediawijzer.net. Zij gaf aan dat mediawijsheid het simpelst te definiëren is als: het vinden, begrijpen en maken van media. Hans van Velzen van de OBA ziet de bibliotheek in de toekomst als de derde plek waar iemand naartoe gaat, na het eigen huis en werk. Communicatieadviseur Paul Verstraeten spreekt dan ook over het ‘Huis van de Mediawijsheid’.

Martijn Greve, de moderator van de middag, vatte het begrip mediawijsheid als volgt samen: ”Het is een veelomvattend containerbegrip, dus het is goed om met elkaar vast te stellen waar we het over hebben en wat de bibliotheken ermee willen en kunnen.” Norma Verheijen, programmamanager van het sectorinstituut Openbare Bibliothekenenvoorzitter van de Stuurgroep van Mediawijzer.net, ziet dat er bij bibliotheken steeds meer aandacht komt voor mediawijsheid. “In de ‘Agenda voor de Toekomst’ stellen zij een gidsrol te willen spelen in het creëren van een actieve, kritische houding van jongeren, ouderen en leerkrachten ten opzichte van de media.” 88 procent van de bibliotheekdirecteuren zegt geïnvesteerd te hebben in het mediawijzer maken van het personeel en men wacht op een landelijke campagne gericht op het publiek.

Nu die er dus gaat komen, is het tijd om te bediscussiëren welke activiteiten gewenst zijn. Mediawijzer.net heeft allerlei plannen gemaakt, maar hoort graag wat de ideeën van de bibliotheken zelf zijn. Aan de hand van stellingen waarop gestemd kon worden met behulp van stemkastjes werd de discussie aangezwengeld. Maar eerst werd er huiswerk meegegeven door keynote spreker Hans van Driel:

  1. Herken en noteer voorbeelden van het postmoderne karakter van onze samenleving waarin autoriteiten als wetenschap, religie, politiek en onderwijs steeds meer ter discussie staan.
  2. Bespreek wekelijks hoe je deze observaties kunt gebruiken binnen je bibliotheek.

Dat we met een behoorlijk mediawijze zaal te maken hadden, bleek uit het feit dat een aantal mensen elkaar nooit eerder in levenden lijve had ontmoet, maar elkaar wel bleek te volgen via Twitter. 80 procent van de aanwezigen vond de bibliotheek bij uitstek een centrum voor mediawijsheid. De twijfelaars hadden moeite met het ‘nog wat stoffige boekenimago’ van de bibliotheek, maar misschien zou een verandering van de naam in ‘multimediacentrum’ al een hoop schelen. 61,4 procent vond dat in de eigen bibliotheek mediawijsheid al een hoge prioriteit heeft. Norma Verheijen benadrukte dat één mediacoach binnen de organisatie niet genoeg is en Hans van Driel voegde toe dat mediawijsheid niet alleen moet draaien om het in de lucht houden van een bestraffend vingertje: ”Pas op! Kijk uit!”

Campagneleider Marleen Wijnen en communicatieadviseur Paul Verstraeten maakten vervolgens de plannen van Mediawijzer.net bekend. Een belangrijke pijler wordt de inzet van jongeren als junior mediatrainers in het kader van een maatschappelijke stage. Bij hen moeten bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen met vragen als ‘Hoe maak ik een Hyves-account aan?’ of ‘Hoe zet ik foto’s online?’ Verder zouden er tijdens de Week van de Mediawijsheid computerwerkplekken moeten zijn met gratis toegang tot internet. Mensen kunnen dan aan de slag met sites als Internet Boot Camp’ en Klik & Tik. Ook zouden er cursussen gegeven kunnen worden over informatievaardigheden en het gebruik van social media. De behoefte van het publiek zou ook nog nader onderzocht moeten worden om een relevant aanbod aan te kunnen bieden. Een paar junior trainers van het Amadeus Lyceum uit Utrecht waren dan ook al druk in de weer met enquêtes waarmee zij de behoefte van de bezoekers van deze middag peilden.

Mediawijzer.net hoopt dat zoveel mogelijk bibliotheken meedoen en dat de landelijke dekking groot is. Tot en met 3 mei kunnen bibliotheken zich aanmelden. In de eerste helft van juni zullen er trainingen plaatsvinden voor bibliotheekmedewerkers zodat zij op hun beurt de junior mediatrainers goed kunnen begeleiden. Onder andere een speciale krant, een Nationale Mediawijsheid Test, een Donald Duck special en de inzet van de meest gevolgde Twitteraars moeten publiciteit genereren tijdens de campagne. In de zaal zijn sommigen bang dat er weer te veel gegrepen wordt naar de oude media. Juist de mogelijkheden van de nieuwe (sociale) media moeten benut worden.

John Leek van Beeld en Geluid vertelde over een project met de HvA waarbij studenten hebben onderzocht wat de mogelijkheden zijn om maatschappelijke stagiaires in te zetten als junior mediatrainers. De jongeren bleken over het algemeen bereidwillig om ouderen te helpen bij mediavragen en ze kunnen in verschillende rollen ingezet worden, bijvoorbeeld als reporter, researcher of helpdesk. Er zijn ook al pilotprojecten uitgerold, bijvoorbeeld op het OSB in Amsterdam waarbij jongeren reportages in de wijk maken. De leerlingen van het Technasium in Bussum hebben videoclipjes gemaakt waarin ze laten zien hoe zij vinden dat ouders met media om zouden moeten gaan. “Interessante input voor een levendige ouderavond.”

Na deze plenaire sessie waren er in twee zalen diverse pitches van projecten en werden op de markt de producten en diensten van Mediawijzer.net partners als het ‘Creative Learning Lab’ en ‘Nieuws in de klas’ getoond aan de bibliotheken. Tijdens de borrel werd er nog druk nagepraat over deze vruchtbare middag.

» Presentatie John Leek, Beeld en Geluid

Laat een reactie achter

Reacties die geplaatst worden zonder in te loggen, worden eerst goedgekeurd door de redactie.