×

We willen graag weten wat je van dit artikel vindt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Je bijdrage wordt volledig anoniem verwerkt. Bedankt!

Ik wil nu niet meedoen.
donderdag 17 maart 2011 | 1x bekeken | Leestijd: 1 minuut

Facebook moet voldoen aan Europese privacywetten

De EC wil Facebook onderwerpen aan de Europese regelgeving voor privacy. Ook moet het College Bescherming Persoonsgegevens meer macht krijgen om overtreders van die Europese regels aan te pakken.De persoonlijke data van elke Europeaan moet beter worden beschermd, ook als die data door service providers wordt opgeslagen in bijvoorbeeld Amerika. Dat zegt Eurocommissaris Viviane Reding in een toespraak voor het Privacy Platform “The Review of the EU Data Protection Framework”.

Homogene regels
Reding zegt vier principes te willen hanteren in de strijd tegen privacyovertredingen en de bescherming van persoonlijke data. De toepassing van Europese wetgeving ongeacht de plaats van opslag is daar een van.

De Eurocommissaris wil homogene privacystandaarden voor alle Europese burgers. Die standaarden moeten dan ook gelden voor alle aanbieders van services, ongeacht waar ze die data willen opslaan of willen verwerken. “Elk bedrijf dat actief is in de Europese markt of elk internetproduct dat bedoeld is voor Europese burgers moet voldoen aan de Europese regels.”

Is het Facebook?
Zij geeft daarbij een voorbeeld, zonder een specifieke naam te noemen. “Een uit Amerika komende aanbieder van sociale netwerken die miljoenen actieve gebruikers heeft in Europa. Moet zich houden aan de regels van de EU.” Facebook is de voor hand liggende aanbieder, die aan deze omschrijving voldoet.

Reding vervolgt: “Om die EU-regels te handhaven, zullen de nationale privacywaakhonden uitgerust worden met de macht om onderzoeken in te stellen en juridische procedures te voeren tegen niet uit de EU afkomstige data-inzamelaars die services bieden die gericht zijn op Europese consumenten.”

Zij wijst erop dat de bescherming van persoonsgegevens een wassen neus is als er niet voldoende handhaving is. Daarom, zo zegt ze, gaat ze de onafhankelijkheid en de macht van de nationale databeschermingsautoriteiten in de 27 lidstaten versterken. Die 27 nationale organisaties moeten ook beter samenwerken. Reding noemt hierin een voorbeeld, waarbij opnieuw getracht is geen (bekende) naam eraan te koppelen.

Is het Google?
“U kent allen de zorgen die opkwamen in sommige lidstaten vanwege een online-kaartenaanbieder in relatie met foto’s van straten en huizen van mensen.” Naast Google’s Street View zijn er geen partijen die beantwoorden aan deze omschrijving.

“Een meer gecoördineerde benadering is nodig om zulke zaken in een consistente effectieve manier aan te pakken.” Reding zegt in de zomer met wetsvoorstellen in die richting te komen.

Laat een reactie achter

Reacties die geplaatst worden zonder in te loggen, worden eerst goedgekeurd door de redactie.