Expertsessies

Mediawijzer.net organiseert gedurende het jaar expertsessies rondom actuele hiaten en vraagstukken. Voor deze sessies worden kennis- en ervaringsdeskundigen genodigd om gezamenlijk onderzoek te duiden en kennis over het onderwerp bijeen te brengen. Het resultaat van een expertsessie kan een publicatie of een advies richting beleidsmakers zijn, maar ook een concreet stappenplan. De resultaten worden vervolgens gedeeld binnen het netwerk via de online- en andere communicatiekanalen.

Resultaten expertsessies 2008-2013

Door middel van expertsessies heeft het netwerk van Mediawijzer.net reeds verkenningen gedaan binnen onderwijs (basis-, voortgezet onderwijs, MBO) en mediaopvoeding. Daar zijn de volgende resultaten uit gekomen: