×

We willen graag weten wat je van dit artikel vindt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Je bijdrage wordt volledig anoniem verwerkt. Bedankt!

Ik wil nu niet meedoen.
dinsdag 23 april 2013 | 35x bekeken | Leestijd: 1 minuut

Expertsessie startsein inbedding mediawijsheid in mbo

De moderne mbo-student is mediavaardig en 24x7x365 online. Maar is deze jongere ook mediawijs? Nee, zo blijkt uit diverse onderzoeken. Ook wordt er, net als in po en vo, gepest in het mbo en daarvan maakt digitaal pesten sinds enkele jaren onderdeel uit. Hoogste tijd om studenten en docenten in het mbo mediawijs te maken. Mediawijzer.net belegde, samen met Kennisnet en de Stafdienst Veiligheid van het ministerie van OCW, op 25 maart 2013 een eerste expertsessie op weg naar verankering van mediawijsheid in het mbo-onderwijsprogramma.

“Het thema mediawijsheid leeft ook binnen deze onderwijssector steeds meer. Dat komt met name door de opkomst van de sociale media. Mbo-instellingen zijn zoekende hoe ze een veilige omgeving kunnen creëren, waarin studenten en docenten mediawijs zijn. Protocollen blijken niet voldoende”, aldus Mieke van Keulen, programmamanager mbo van Kennisnet en dagvoorzitter. Tijdens het eerste deel van de expertsessie wordt een beeld geschetst van de stand van zaken. Vervolgens bespreken de deelnemers mogelijke vervolgstappen.

32.000 gepeste studenten

Frank Evers, programmamanager funderend onderwijs bij Kennisnet en lid van de kerngroep Mediawijzer.net, licht het Competentiemodel Mediawijsheid toe. “Moet je mediawijsheid koppelen aan het kerncurriculum en aan de eindtermen? En welke competenties horen daar dan bij?”, vraagt Evers de aanwezigen, afkomstig van mbo-instellingen, MBO Raad, OCW, onderzoeksinstellingen, bibliotheken en uitgeverijen. Om de stand van zaken vast te stellen wordt onderzoek en een tweetal praktijkcases gepresenteerd.

Jan Neuvel van Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO) doet, samen met collega Louise van de Venne en in opdracht van onder meer het OCW-Platform voor veiligheid, onderzoek naar de sociale veiligheid in het mbo. Voor deze expertsessie zoomt Neuvel in op het onderwerp pesten. Hoe groot is het pestprobleem in het mbo eigenlijk? Neuvel vindt dat de cijfers uit zijn onderzoek reden voor ongerustheid zijn. “Pesten gaat van ongewenst gedrag tot bedreiging, tot seksuele intimidatie”, is de ervaring van Neuvel. “32.000 jongeren geven aan wekelijks tot bijna dagelijks gepest te worden. Bij docenten en ondersteunend personeel gaat het om 2.500 personen.” In het licht van mediawijsheid is zijn belangrijkste conclusie dat, ondanks de protocollen en meldpunten, er aanzienlijke verbeteringen mogelijk zijn met betrekking tot het melden van incidenten. “Heel veel komt niet bovendrijven”, weet Neuvel. “60% van de studenten en 50% van het personeel dat frequent gepest wordt, meldt dat niet.” Neuvel verwacht dat mediawijze studenten en docenten hier beter mee omgaan.

Lees het hele verslag van de mbo-expertsessie (pdf)

Laat een reactie achter

Reacties die geplaatst worden zonder in te loggen, worden eerst goedgekeurd door de redactie.