×

We willen graag weten wat je van dit artikel vindt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Je bijdrage wordt volledig anoniem verwerkt. Bedankt!

Ik wil nu niet meedoen.
woensdag 22 september 2010 | 161x bekeken | Leestijd: 2 minuten

“In de klas aan de slag met mediawijsheid”

Jan Müller, directeur van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, heeft op 22 september het eerste exemplaar van het Handboek Mediawijsheid op School van stichting Mijn Kind Online in ontvangst genomen. Het handboek, dat online gratis beschikbaar is, biedt een nieuw model waarmee scholen een visie op mediawijsheid kunnen ontwikkelen en implementeren. Mijn Kind Online wil met dit handboek het onderwijs inspireren om aan de slag te gaan met het mediawijs maken van leerlingen.

Media-educatie
Les geven over media is geen nieuw fenomeen. Sinds de jaren tachtig is media-educatie al een feit en worden leerlingen uitgedaagd om een kritische blik te ontwikkelen bij het analyseren van kranten, tv-programma’s, films en tijdschriften. In 2005 is het nieuwe begrip ‘mediawijsheid’ geïntroduceerd om meer uitdrukking te geven aan de multimediale invulling van media en de eigen productie ervan in het kader van actief burgerschap. Daarbij heeft het kabinet mediawijsheid tot speerpunt gemaakt en is in 2008 op initiatief van de ministeries van OCW en van Jeugd en Gezin de netwerkorganisatie Mediawijzer.net opgericht.

Mediawijsheid in de klas
Nu onderkend wordt dat het belangrijk is om ook de jongere generatie mediawijs te maken, zijn scholen verplicht om hier explicieter aandacht aan te besteden. Hoe scholen dit willen invullen, wordt aan henzelf overgelaten. Het ontwikkelen van leerlijnen staat nog in de kinderschoenen en veel scholen komen niet toe aan het ontwikkelen van een eigen visie op mediawijsheid op school. Ook is het een hele klus om passend lesmateriaal bij elkaar te zoeken. Omdat docenten het al druk genoeg hebben, heeft stichting Mijn Kind Online het Handboek Mediawijsheid ontwikkeld, als hulpmiddel.

Keuzemodel mediawijsheid: de Mediawijsheidcirkel
In het handboek introduceren de auteurs de Mediawijsheidcirkel. Het is een model waarmee docenten, teams en directies meteen aan de slag kunnen. Aan de hand van het model bepaalt een school wat de ideale mediawijsheidsituatie is en hoe deze zich verhoudt tot de huidige situatie. Vervolgens biedt het handboek praktische handvatten om deze visie ook daadwerkelijk te vertalen naar de klas.

Aan de slag!
Stichting Mijn Kind Online hoopt met dit Handboek het onderwijs te motiveren om actief aan de slag te gaan met mediawijsheid in de klas. De focus ligt op de inpassing van mediawijsheid in het curriculum van het regulier voortgezet onderwijs, maar is ook bruikbaar voor leerkrachten in de bovenbouw van het basisonderwijs, docenten in het speciaal onderwijs, het mbo en het hoger onderwijs. Uiteindelijk gaat het over het mediagebruik van álle leerlingen en de implicaties daarvan voor het lesprogramma.

Handboek Mediawijsheid op School

Het Handboek is gratis als PDF te downloaden op de website van Mijn Kind Online.

Gedrukte exemplaren kunt u online bestellen bij Vanbuurtboek.nl (EUR 19,95 – ISBN 97 8905 906 2405).

Voor ondersteuning bij de implementatie van mediawijsheid op school kunt u gebruik maken van de expertise van Mijn Kind Online. Er zijn speciale workshops Mediawijsheid op school voor docenten. Ook zijn er trainingen over de Mediawijsheidcirkel voor bibliotheekmedewerkers. Mail naar informatie@mijnkindonline.nl

Laat een reactie achter

Reacties die geplaatst worden zonder in te loggen, worden eerst goedgekeurd door de redactie.