×

We willen graag weten wat je van dit artikel vindt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Je bijdrage wordt volledig anoniem verwerkt. Bedankt!

Ik wil nu niet meedoen.
dinsdag 28 juni 2011 | 7x bekeken | Leestijd: 2 minuten

Culturele erfgoedcollecties vrij beschikbaar voor het hele onderwijs

Door de mogelijkheden die internet biedt, verandert zowel het onderwijs als de museumwereld. Het voortgezet onderwijs, musea en archieven willen het beste uit die nieuwe mogelijkheden halen en gaan daarom een unieke samenwerking aan rond digitale leermiddelen. LES 2.0, inclusief alle ED*IT en Teleblik-materiaal, is na de zomervakantie vindbaar in VO-content, de landelijke open leermaterialenbank voor het voortgezet onderwijs in Wikiwijs.

Digitale marktplaats van museum- en archiefcollecties
Door museum- en archiefcollecties te digitaliseren, te verbinden en toe te spitsen op gebruik in het onderwijs, is met ED*IT [ED*IT is in 2014 gestopt- red.] een ‘marktplaats’ ontstaan, waarin docenten en leerlingen bronmateriaal kunnen zoeken voor gebruik in lessen, onderzoek, werkstukken, etcetera. Het gaat om maar liefst een half miljoen dossiers, video’s, artikelen en afbeeldingen uit de collecties van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Nationaal Archief, Naturalis, Oudheden, Volkenkunde, EYE Film InstituutAmsterdam Museum en Kennislink.

LES 2.0 [Les 2.0 is niet langer beschikbaar – red.]
In 2009 hebben 25 scholen voor voortgezet onderwijs en 6 erfgoedinstellingen onder de naam LES 2.0 hun krachten gebundeld om met behulp van de ED*IT-bronnen digitaal lesmateriaal te ontwikkelen. In LES 2.0 is de schoolpraktijk gekoppeld aan de expertise en de collecties van de erfgoedinstellingen. Daardoor is een nieuw type digitaal leermiddel ontstaan, waarin museum- en archiefbronnen zoals video en foto centraal staan.

Digitaal leermateriaal breed toegepast
Ondanks veel, vaak kleinschalige, initiatieven laat de grote doorbraak van gebruik van digitaal leermateriaal echter nog op zich wachten. Daarom heeft het Innovatieplatform van de VO-raad, met de oprichting van de stichting VO-content, het voortouw genomen in de zoektocht naar de brede toepassing van digitaal leermateriaal.

Duurzame kwaliteitscollectie
VO-content heeft de taak om te zorgen voor een duurzame kwaliteitscollectie digitaal leermateriaal voor het hele voortgezet onderwijs. De stichting doet dat door collecties te verzamelen en ze bereikbaar te maken voor leerlingen en docenten. LES 2.0 is een unieke collectie, omdat het materiaal bruikbaar is in de klas en het materiaal daarnaast gebruikt kan worden als bronmateriaal bij het verrijken van leerstof.

Doorbraak van digitaal lesmateriaal
De samenwerking tussen LES 2.0 en VO-content zal bijdragen aan de gewenste doorbraak van digitaal lesmateriaal. Beoogd bestuurslid van de stichting VO-content in opdracht Ad van der Wiel: “Door deze samenwerking krijgen docenten en leerlingen de beschikking over prachtige bronnen en inspirerend leermateriaal. Het is een belangrijke kwaliteitsimpuls voor de collecties in VO-content.” Ook Tom Brink van LES 2.0 is enthousiast: “Dit is een van de nieuwe samenwerkingsverbanden die kunnen ontstaan dankzij het digitale domein. Waar het vroeger lastig was voor scholen en erfgoedinstellingen om een structurele band aan te gaan, is dat nu veel makkelijker. Niet meer een keer per jaar met je klas op de fiets naar het museum, maar gewoon iedere dag, via de digitale snelweg.”

Wikiwijs
Wilt u meer informatie over digitaal lesmateriaal? Bezoek dan de website van Wikiwijs.

Laat een reactie achter

Reacties die geplaatst worden zonder in te loggen, worden eerst goedgekeurd door de redactie.