×

We willen graag weten wat je van dit artikel vindt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Je bijdrage wordt volledig anoniem verwerkt. Bedankt!

Ik wil nu niet meedoen.
donderdag 1 maart 2012 | 84x bekeken | Leestijd: 1 minuut

Bijeenkomsten ‘Digitale generatiekloof in allochtone gezinnen’ georganiseerd

Uit een inventarisatie van Mira Media in 2010 bleek dat er binnen mediawijsheidinstellingen nauwelijks kennis en ervaring was met voorlichting aan allochtone ouders over mediagedrag en -gebruik van kinderen. Daarom organiseren 4 instellingen een informatiebijeenkomst en een expertmeeting rond het thema ‘Digitale generatiekloof in allochtone gezinnen’. De bijeenkomsten vinden plaats in Beeld en Geluid in Hilversum op 15 maart 2012.

Expertmeeting
In de expertmeeting delen mediawijsheidorganisaties ervaringen met voorlichting aan allochtone ouders. Wat zijn moeilijk bereikbare groepen? Welke problemen kom je tegen? Verder wordt gesproken over de wijze waarop het huidige mediawijsheidaanbod toegankelijker kan worden gemaakt voor allochtone groepen. De expertmeeting is bedoeld voor mediawijsheidorganisaties en vertegenwoordigeres van allochtone (ouder)organisaties.

Meer informatie over de expertmeeting

Informatiebijeenkomst
Allochtone ouders zitten met dezelfde opvoedingsvragen als autochtone ouders. Ze hebben veel vragen over wat kinderen op internet doen. Welke regels kan ik stellen over het internetgebruik van mijn kinderen? Hoe blijft ik daarover met hun in gesprek? De informatiebijeenkomst richt zich op het creëren van een mediawijsheidaanbod voor allochtone ouders en de oprichting van een netwerk van interculturele mediacoaches. De informatiebijeenkomst is bedoeld voor netwerkpartners van mediawijzer.net, mediacoaches, vertegenwoordigers van allochtone (ouder)organisaties en multiculturele scholen.

Meer informatie over de informatiebijeenkomst

Over ‘Digitale generatiekloof in allochtone gezinnen’
De expertmeeting en informatiebijeenkomst vloeien voort uit Mira Media’s inventarisatie in 2010 en daaropvolgende ‘keukentafelgesprekken’ door Mira Media en Pharos. In 10 tafelgesprekken werd met allochtone ouders gesproken over het internetgebruik door de ouders en hun kinderen en de contacten hierover met school.

De organisatie van de informatiebijeenkomst en expertmeeting wordt verzorgd door Mira Media, Pharos, Mediawijzer.net, de Nationale Academie voor Media en Maatschappij en Beeld en Geluid. Netwerkpartners van Mediawijzer.net trachten ouders te informeren en te ondersteunen op het gebied van mediawijsheid. Ontwikkelingen in de media gaan snel. Voor menig ouder is lastig om ze te volgen en erover met hun kinderen in gesprek te blijven.

Laat een reactie achter

Reacties die geplaatst worden zonder in te loggen, worden eerst goedgekeurd door de redactie.