×

We willen graag weten wat je van dit artikel vindt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Je bijdrage wordt volledig anoniem verwerkt. Bedankt!

Ik wil nu niet meedoen.
dinsdag 20 maart 2012 | 302x bekeken | Leestijd: 4 minuten

Allochtone en autochtone ouders ervaren zelfde problemen bij mediaopvoeding kinderen

Mediawijzer.net, Mira Media, Pharos en de Nationale Academie voor Media en Maatschappij organiseerden een bijeenkomst rond het thema ‘Digitale Generatiekloof in Allochtone gezinnen’. Mediawijsheidorganisaties deelden ervaringen met voorlichting aan allochtone ouders. Wat zijn moeilijk bereikbare groepen? Welke problemen kom je tegen? De bijeenkomst vond plaats in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid op 15 maart 2012.

Project ‘Digitale Generatiekloof in Allochtone gezinnen’
Tijdens het eerste gedeelte van de expertmeeting gaf Marjolijn van Leeuwen, senior onderzoeker van Pharos, een toelichting op het project ‘Digitale Generatiekloof in Allochtone gezinnen’. Het project bestond uit 10 keukentafelgesprekken met Mira Media, Pharos en 73 allochtone ouders waarbij werd gesproken over het mediagebruik van ouders en kinderen. Uit de gesprekken werd duidelijk dat allochtone ouders met dezelfde vragen en problemen worstelen op het gebied van mediaopvoeding als autochtone ouders. Verder bleek dat beide groepen ouders dezelfde  media gebruiken, vergelijkbare kennis hebben van media en er dezelfde hoeveelheid tijd mee doorbrengen. De allochtone  ouders bezoeken verschillende websites. Sommigen kijken veel op websites uit het moederland, anderen maken voornamelijk gebruik van Nederlandse websites.

Interculturele mediawijsheid in de praktijk
Marlon Vigelandzoon, project en IT-manager bij Digital Education Foundation Rotterdam (DEF), gaf een toelichting over de interculturele  trainingen die DEF  geeft aan allochtone ouders over mediaopvoeding. Ook Vigelandzoon stelt dat er weinig verschil is in de mediaopvoeding van allochtone en autochtone ouders. Beide doelgroepen willen weten hoe ze hun kind weerbaar kunnen maken op het gebied van media. Ouders vinden het lastig om grenzen te stellen. Ook weten ze niet hoe ze moeten omgaan met mediaontwikkelingen.

Een groot verschil met betrekking tot het bereiken van allochtone  en autochtone ouders is de aanpak om ze te bereiken.  “Een goede manier om in contact met de ouders te komen is via ‘sleutelfiguren’ uit de gemeenschap, omdat via hen vertrouwen kan worden gecreëerd,” aldus Vigelandzoon. DEF werkt samen met een groot netwerk vanonder meer  oudercontact personen, scholen en migranten organisaties.

Nederlandse organisaties gebruiken vaak een andere aanpak om ouders te bereiken. Stelling van Marjolijn van Leeuwen is dat ‘witte organisaties’ gewend zijn om veel schriftelijk te doen. Om ouders te bereiken worden brieven verstuurd, terwijl bij allochtone ouders het persoonlijke contact een beter middel is, zoals een telefonisch gesprek en het aanspreken van de sociale netwerken via contactpersonen, bijvoorbeeld de begeleiders van ouder kamers op scholen.

‘Standaard’ voorlichtingsbijeenkomst mediawijsheid voor ouders
Tijdens het middagprogramma presenteerde  Bamber Delver van de Nationale Academie voor de Nationale Academie voor Media en Maatschappij een voorbeeld van een ‘standaard’ voorlichtingsbijeenkomst, die hij  eerder gaf in een Noord-Hollands dorp aan 100% autochtone ouders. De presentatie was met name bedoeld voor interculturele mediacoaches, vertegenwoordigers van allochtone (ouder) organisaties en vertegenwoordigers van multiculturele scholen om een indruk te krijgen van zo’n bijeenkomst en te reflecteren op de bruikbaarheid voor allochtone ouders. Doel was om de verschillen en overeenkomsten te bespreken met een dergelijke voorlichting voor groepen allochtone ouders.

In de vervolgdiscussie werd duidelijk dat de “Nederlandse” aanpak niet altijd aansluit bij de ervaringswereld van allochtone ouders qua voorbeelden. Aanwezigen merkten op dat de presentatie te talig was en dat bij gebruik in een allochtone groep met een lager tempo moet worden gewerkt. Het is belangrijk om aan het begin van de bijeenkomst met de ouders kennis te maken en te vragen naar eigen media-gebruik en dat van hun kinderen. Bij een presentatie voor allochtone ouders moet het  niet te persoonlijk worden. Er moet een zekere afstand blijven. Volgens Delver is het gebruik van schokkende beelden, grof taalgebruik en porno ‘not done’ bij allochtone ouders. “Je moet ouders meenemen in je verhaal door middel van ‘plaatselijke’ voorbeelden”, aldus Delver. Tenslotte werd geconcludeerd dat presentaties “op maat” moeten worden voorbereid. Dat betekent dat je, indien mogelijk, voorbeelden uit de ervaringswereld van de doelgroep paraat moet hebben. Dit vraagt om een bepaalde mate van kennis over de mediacultuur en het mediagebruik van je doelgroep. Dat kan deels worden ondervangen door ouders zelf tijdens de workshop naar voorbeelden te vragen.

Interculturele mediacoach opleiding
Aan het einde van de bijeenkomst vroeg Ed Klute, directeur van Mira Media, zich af of er een apart traject voor een interculturele mediacoach opleiding zou moeten worden ontwikkeld. Eén van de aanwezigen adviseerde om de doelgroep te betrekken, zodat de behoefte kan worden gepeild. De aanwezige Nationaal MediaCoaches, zoals opgeleid en gecertificeerd vanuit de Nationale Academie voor Media en Maatschappij, gaven aan dat zij behoefte hebben aan deskundigheidsbevordering op dit gebied. Zo zijn zij (ook) in staat zijn om voorlichting voor allochtone ouders te bieden. De Nationale Academie voor Media en Maatschappij gaf aan mee te denken met het curriculum van de deskundigheidsbevordering, en geen voorstander te zijn van een aparte functie van ‘interculturele mediacoach’.

Ed Klute constateerde dat er als vervolg op deze bijeenkomst enkele dingen kunnen/moeten gebeuren. Het creëren van een platform waar mediacoaches kennis op dit gebied kunnen delen. De Linkedin groep “Digitale generatiekloof in allochtone gezinnen” kan hiervoor worden gebruikt. Het vormen van een werkgroep die aan de slag gaat met het screenen van mediawijsheid materiaal voor ouders, zodat dat materiaal aansluit bij de diversiteit in de groep ouders. Hetzelfde zou kunnen gebeuren bij opleidingscurricula van mediacoach opleidingen. Tenslotte moet er vooral worden gezorgd voor de uitbreiding van het mediacoach netwerk met coaches vanuit de verschillende etnisch culturele bevolkingsgroepen.

Tips voor mediaopvoeding

• Worstelt u als ouder met de vragen of problemen over mediaopvoeding? Kijk op Mediaopvoeding.nl voor handige tips of stel uw vraag aan één van de experts.
• Kijk op Mediaenmaatschappij.nl voor het vinden van een gecertificeerde mediacoach bij u in de buurt voor het geven van voorlichting.
• Wil u meer informatie en ideeën over het gebruik van media in wijken? Kijk dan op www.media4me.org.
• Neem contact op met Mira Media voor meer informatie over Klute’s plannen over de vorming van een netwerk van interculturele mediacoaches en de screening van het mediawijsheid materiaal: [email protected]
• Neem contact op met de Nationale Opleiding MediaCoach voor meer informatie www.mediaenmaatschappij.nl.

Laat een reactie achter

Reacties die geplaatst worden zonder in te loggen, worden eerst goedgekeurd door de redactie.