×

We willen graag weten wat je van dit artikel vindt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Je bijdrage wordt volledig anoniem verwerkt. Bedankt!

Ik wil nu niet meedoen.
zaterdag 30 mei 2009 | 44x bekeken | Leestijd: 2 minuten

Al doende leren

In het project ´Al doende leren´ leren vmbo-leerlingen kritisch om te gaan met informatie uit verschillende bronnen (met name internet). Twee klassen tweedejaars leerlingen werken in groepjes aan een opdracht, waarbij zij informatie moeten zoeken op het internet.

Zij maken daarbij gebruik van een strategiekaart, die stapsgewijze richtlijnen geeft voor de zoektocht. De verschillende stappen worden gefilmd door derdejaars leerlingen. Zo ontstaat een digitale gids van clips, verbonden aan de strategie, waaraan ook andere leerlingen kunnen zien hoe zij handig van internet gebruik kunnen maken. Het gaat om vmbo-leerlingen op de lagere niveaus, voornamelijk basisberoepsgericht, en deels kaderberoepsgericht en praktijkonderwijs.

Organisatie: Sardes, Vrije Universiteit Amsterdam, NOVA College Amsterdam

Contactpersoon: Kees Broekhof (Sardes)

Doelgroep: jongeren, leerkrachten/docenten

Programmalijn: informatie en strategische vaardigheden, mediavaardigheden en -bewustzijn

Werken met internet helpt bij taalachterstand
De hindernis die taalachterstand betekent voor het werken met internet is Kees Broekhof, projectleider van projectbureau Sardes, niet meegevallen. Het project ‘Al doende leren’ is weliswaar gericht op een specifieke groep schoolgaande jongeren, namelijk laag presterende vmbo-ers die uit het buitenland afkomstig zijn. ‘Maar we hebben het taalprobleem toch onderschat’, zegt Broekhof, ‘deze leerlingen blijven door hun beperkte woordenschat al snel steken’. De onderkenning van dit probleem is echter ook onderdeel van het project, zodat het kan worden aangepakt.

Door het werken met internet en door leerlingen samen een digitaal product te laten maken, wil het projectteam niet alleen de mediavaardigheden van vmbo -leerlingen bevorderen. Het gaat ook om het ontwikkelen van taal, door het toepassen van woordleer- en leesstrategieën terwijl de leerlingen omgaan met informatie. Kees Broekhof: ‘vmbo -leerlingen leren graag door te doen. Daarom geven we ze concrete opdrachten voor werkstukken die ze met het internet moeten maken. Ze werken daar met het grootste plezier aan. Maar ze zijn nog te veel bezig met het product en vragen zich onvoldoende af wat ze aan het doen zijn. Dat moeten we nog tussen hun oren zien te krijgen’.

Sardes is gespecialiseerd in de ontwikkeling en implementatie van projecten voor het onderwijs en werkt in dit project samen met het Nova College in Amsterdam en met de Vrije Universiteit van Amsterdam. Onderzoekers van die laatste instelling zorgen voor de wetenschappelijke onderbouwing van het project en helpen bij het uitwerken van de projectaanpak. Dat gebeurt op basis van observatie, literatuuronderzoek en praktische samenwerking met docenten en leerlingen.

Volgens Broekhof worden in de volgende fase van het project leerlingen gefilmd bij de uitvoering van de opdrachten. Eind van dit jaar moeten de data zijn verzameld. In het voorjaar van 2010 wil het projectteam een overdraagbaar product presenteren. Dat bestaat uit een ‘strategiekaart’ voor het leertraject, een trainingsmodule voor de docenten, en een projectbeschrijving waar de films ook onderdeel van zijn. Dit pakket zal bij andere scholen onder de aandacht worden gebracht, onder meer via de Stichting Platform VMBO.

Bijlagen
Praktijkopdracht_A.pdf
Praktijkopdracht_B.pdf
Procesbeschrijving.pdf

Laat een reactie achter

Reacties die geplaatst worden zonder in te loggen, worden eerst goedgekeurd door de redactie.