×

We willen graag weten wat je van dit artikel vindt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Je bijdrage wordt volledig anoniem verwerkt. Bedankt!

Ik wil nu niet meedoen.
maandag 16 maart 2020, 09:00 tot donderdag 19 maart 2020, 17:00

Conferentie Nederland Digitaal

Locatie:
Groningen, Nederland

De tweede editie van de Conferentie Nederland Digitaal vindt plaats van 16 t/m 19 maart 2020 in Groningen. Tijdens de conferentie staat de Nederlandse Digitaliseringsstrategie centraal. Om de kansen van digitalisering te benutten en oog te hebben voor de uitdagingen, is samenwerking nodig tussen overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. De conferentie brengt partijen bij elkaar en maakt (kennis)uitwisseling mogelijk.

De conferentie is een initiatief van het kabinet onder leiding van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in samenwerking met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Justitie en Veiligheid (JenV). Ook de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), brancheorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en NLdigital werken eraan mee met ondersteuning van ECP | Platform voor de InformatieSamenleving.

Programma

ICT.OPEN
Dit tweedaagse wetenschappelijke congres vindt plaats op 17 en 18 maart, georganiseerd door Informatica Platform Nederland (IPN) en NWO. Wetenschappers en onderzoekers bij bedrijven ontmoeten elkaar rond het thema innovatie vanuit ICT-onderzoek.

In aanloop naar de conferentie wordt meer over het programma bekendgemaakt. Houd de website in de gaten. Daar is tevens een terugblik op de vorige editie te vinden.