×

We willen graag weten wat je van dit artikel vindt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Je bijdrage wordt volledig anoniem verwerkt. Bedankt!

Ik wil nu niet meedoen.
vrijdag 16 december 2011 | 234x bekeken | Leestijd: 3 minuten

Aan de slag met de competenties van mediawijsheid

Professionals die zich bezig houden met mediawijsheid lopen nog vaak tegen het containerbegrip ‘mediawijsheid’ op. Mediawijzer.net organiseerde een expertsessie voor haar netwerkpartners de term verder te operationaliseren en tot een concreet stappenplan te komen om mediawijsheid te kunnen meten. De bijeenkomst vond plaats in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid op 15 december 2011.

Rapport ‘Meten van Mediawijsheid’
Op de expertsessie waren dertig netwerkpartners afgekomen om aan de slag te gaan met het begrip mediawijsheid. Uitgangspunt was het rapport ‘Meten van Mediawijsheid’ en de notitie ‘Helderheid over Mediawijsheid’ . Het door Mediawijzer.net gefinancierde onderzoek gaf antwoord op de vraag: ‘Wat is mediawijsheid en op welke wijze kan gemeten worden hoe mediawijs iemand is?’ Verschillende sprekers kwamen aan het woord om het rapport toe te lichten en de aanwezigen te stimuleren om het model verder uit te werken en concrete meetinstrumenten te bedenken om mediawijsheid te meten.

Toelichting op rapport ‘Meten van Mediawijsheid’
Florine Wiebenga (EYE Filminstituut) gaf een toelichting op het onderzoek en de daaruit voortkomende competentiegroepen. Om mediawijsheid nauwkeuriger te meten moeten de criteria media- en tijdsonafhankelijk zijn. Ze vertelde over de toenemende complexiteit bij het streven naar een dekkend model, een trechtermodel dat van abstract (de vier competentiegroepen) naar concreet en specifiek loopt (de doelgroepen en het gebruik). Het werd duidelijk dat het meten van mediawijsheid als geheel te complex is. “We hebben niet de illusie dat dit rapport over een paar jaar nog de oplossing is. Dit komt door de veranderlijke mediawereld. Maar in dit rapport zit wel de basis”, aldus Wiebenga.

Meten van informatievaardigheden
Maaie Toonen (SIOB) hamerde op het belang van informatievaardigheden binnen het gebied van mediawijsheid. Bibliotheken zijn op zoek naar concrete uitwerkingen in producten en diensten. Met de gezamenlijke strategische aanpak van de bibliotheken, primair onderwijs en overheid – De Bibliotheek op school – worden de taal-, lees- en informatievaardigheden onder kinderen vergroot. Om een beter inzicht te krijgen in de effecten van haar programma’s wil het SIOB een meetinstrument ontwikkelen voor informatievaardigheden.

Brainstormsessies
Brainstormsessieleiders Ivo Wouters en Saskia Brand-Gruwel leidden hun sessies in tijdens de plenaire bijeenkomst. Wouters, oprichter van onderwijsadviesbureau C&I, richtte zich in zijn brainstormsessie op de praktijk: wat moet er nog gebeuren, zodat het model van Meten van Mediawijsheid voldoende aanknopingspunten biedt om er mee aan de slag te gaan in de praktijk? Brand-Gruwel, Universitair Hoofddocent aan het Centre for Learning Sciences and Technologies (CELSTEC) van de Open Universiteit, focuste op ‘evidence-based’-onderzoek: wat moet er nog gebeuren zodat het model ingezet kan worden om evidence-based te kunnen werken?

Plenaire terugkoppeling
De 2 groepen werden na de brainstormsessies bij elkaar gebracht om de discussies samen te vatten. In de groep van Ivo Wouters werd er onderscheid gemaakt tussen onderwijs en burgers. In het onderwijs kun je leerlingen mediawijsheid aanleren, maar wat heeft de burger eraan als je mediawijs bent? Er moet dus duidelijk gemaakt worden welke voordelen de burger heeft om mediawijs te worden. Wouters geeft een praktisch voorbeeld: “Er zit een beloningssysteem vast aan burgers als ze mediawijs zijn. Je ziet bijvoorbeeld dat belasting- en bankzaken via het internet worden afgehandeld en dan gemakkelijker of goedkoper zijn.”

In de groep van Saskia Brand-Gruwel werd er gesproken over het opzetten van een soort onderzoeksmatrix: breng eerst in kaart welk onderzoek er al is gedaan en maak aan de hand daarvan een stappenplan. “Een goed meetinstrument is belangrijk voor ‘evidence-based’ onderzoek. We hoeven niet mediawijsheid als geheel te meten. Dat kan in facetten. Definieer doelgroepen, bepaal indicatoren. Wat en hoe gaan we meten? In dit netwerk is het belangrijk om elkaar hiermee te helpen en erop te attenderen,” aldus Saskia Brand-Gruwel.

Regiegroep
Aan het einde van de expertsessie werd het idee geopperd om een regiegroep te vormen en daarmee aan de slag te gaan. Mediawijzer.net wil dit initiatief graag faciliteren en de regie bij een werkgroep beleggen en het netwerk stimuleren om mee te denken en te doen.

Laat een reactie achter

Reacties die geplaatst worden zonder in te loggen, worden eerst goedgekeurd door de redactie.